Back to top

A koronavírus gazdasági hatása a kis- és középvállalkozói szektorra Szlovákiában

Publikálva: 2020, április 29 - 15:04
2020 elején a koronavírus megvetette a lábát Európában is. Nem sokkal később Olaszország vált a járvány új gócpontjává. 2020. március 6-án igazolták az első beteget Szlovákiában. Ennek következményeképpen a szlovák kormány a következő napokban, hetekben több egészségügyi és gazdasági intézkedést vezetett be annak érdekében, hogy megóvja a lakosságot.
A koronavírus gazdasági hatása a kis- és középvállalkozói szektorra Szlovákiában

2020. március 15-én a szlovák kormány az élelmiszerboltok, gyógyszertárak és további néhány létszükséges üzleten kívül bezáratta az üzletek, vállalkozások jelentős részét. Ennek hatására számos vállalkozás nehéz helyzetbe került, jövőképük pedig bizonytalanná vált. Hozzávetőlegesen két héttel a korlátozások megkezdését követően megérkezett a kormány első gazdasági mentőcsomagja a vállalkozások és az alkalmazotti viszony stabilizálásának céljából. Ezt követően még három segélycsomagot határoztak meg a vállalkozók számára. A támogatások vállalkozókra gyakorolt hatását, valamint az alkalmazottak megtartásában játszott szerepüket néhány hónap elteltével lesz lehetőség felmérni. 

A Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetsége a kialakult helyzet vállalkozókra gyakorolt súlyos negatív hatásai miatt megalapozottnak tartotta a jelen helyzet feltérképezését a vállalkozói szférában. Ennek céljából jött létre a kérdőív, amely a koronavírus vállalkozókra gyakorolt gazdasági hatásait vizsgálja

A kérdőíves kutatás első része összesen 25 kérdésből áll, melyet a vállalkozóknak online formában volt módjuk kitölteni 2020. március 26. és április 15. között. A kérdőív terjesztésében, szakmai vizsgálatában segítséget nyújtott a Baross Alapítvány és a Magyar Közösség Pártja, felállításában a FIVOSZ. A kérdőívet összesen 530 vállalkozó töltötte ki, az ország magyarok által is lakott 18 járásából. Pontos számmal nem rendelkezünk azt illetően, hogy hány szlovákiai magyar vállalkozó működik Szlovákiában, de becslést több szervezet is készített. Ezen szervezetek 50 000 és 75 000 közé helyezik a Szlovákiában működő magyar vállalkozások számát. Amennyiben ebből a számból indulunk ki, úgy kijelenthetjük, hogy a kutatás reprezentatív jelleggel bír. A kutatás hibaértéke 2% és 3% közötti értékre becsülhető.  

A felmérés elsődleges célja, hogy visszacsatolást adjon a vállalkozások jelenlegi helyzetéről, ábrázolja a megszorítások vállalkozásokra gyakorolt gazdasági hatásait, valamint szemléltesse, hogy az adott helyzetben milyen eszközökre, segítségre van szüksége a vállalkozóknak ahhoz, hogy cégük, vállalkozásuk megmaradjon és a lehető legkisebb negatív következményekkel átvészelje ezt az időszakot. A kutatás célja továbbá, hogy ismertesse a vállalkozók reakcióját és megoldásait a krízishelyzetre, valamint, hogy azonosítsa azon szektorokat, melyeket a legérzékenyebben érintett a járvány és annak gazdasági hatásai. 

A felmérés legfontosabb megállapításai a következők: 

  • A koronavírus járvány terjedését megelőző korlátozások következményeképpen a vállalkozások nehéz gazdasági helyzetbe kerültek, a válaszadók két harmada komoly gondokat észlel működésében, többségük már a korlátozások érvénybe léptének kezdetétől számítva. A vállalkozókra ugyanakkor jellemző a jövőt illető kilátások negatív megítélése.
  • A legsújtottabb ágazatok közé tartozik a turizmus és vendéglátás, valamint a személyi szolgáltatással foglalkozó vállalkozások.
  • A mezőgazdaságban és élelmiszeriparban tevékenykedő vállalkozások érzik a legkevésbé a járvány okozta negatív hatásokat
  • A vállalkozások túlnyomó többsége nem volt sem anyagilag, sem pedig menedzsment szintjén felkészülve egy ilyen krízishelyzetre.
  • A vállalkozók többsége az alkalmazottaikkal kötött munkaszerződés alapján járt el, ami a fizetett vagy fizetetlen szabadságot, illetve túlórák szabályozását jelenti. A vállalkozók rugalmasan reagáltak, ugyanakkor az otthonról történő munkavégzés nem volt kivitelezhető a cégek többségének esetében. 
  • A vállalkozók 30%-a kényszerül különféle mértékű elbocsájtásokra. 
  • A vállalkozók két harmadának pénzügyi tartaléka átlagosan legfeljebb két hónapra elegendő, mindemellett eredeti árbevételük visszatérését minimálisan fél évre prognosztizálják. 
  • A vállalkozások egyharmada esetében komoly anyagi és logisztikai problémákat okoztak a határátkelőhelyek részleges, vagy teljes lezárása, valamint az export-import korlátozása.
  • A vállalkozóknak szükségük van gyors és hatékony gazdaságmegsegítő intézkedések foganatosítására az állam részéről. 
  • A legtöbb esetben legfeljebb 20 ezer EUR mértékű pénzügyi injekcióra lenne szükség, legfeljebb 6 vagy 12 hónapnyi működés bebiztosításához.

A jelenlegi helyzetre eddig nem volt precedens, így váratlanul érte a vállalkozókat. A koronavírus terjedését megakadályozni hivatott intézkedések közvetlen gazdasági következményei érzékenyen érintik a kis- és középvállalkozói szférát, amit a kérdőív eredményei is alátámasztanak.  Az állam azóta több gazdaságmegsegítő intézkedéscsomagot is foganatosított. A Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetségében üdvözöljük ezeket az intézkedéseket és reméljük, hogy mielőbbi gyakorlati megvalósulásuk a vállalkozók megsegítését szolgálja majd. Szervezetünk célja is az, hogy minél hatékonyabb módon kivegyük részünket a vállalkozók megerősítésében. Ennek érdekében a vállalkozók számára létrehoztuk ingyenes tanácsadási programjainkat (http://vallalkozzokosan.sk/tanacsadok/) - jogi, könyvelési és marketing témában, melyek keretében tanácsadóink a jelen helyzetben új perspektívát nyújthatnak az érdeklődő vállalkozók számára.  Online vállalkozói reggelijeinken megvitatjuk, hogyan kezelik a jelen helyzetet vállalkozóink különböző szegmensekben. Valamint jelen kérdőív is azzal a céllal jött létre, hogy segítségével jobban átlássuk a vállalkozók helyzetét, megértsük gondjaikat és eredményeinek köszönhetően segítsük mindennapi küzdelmüket a jelenlegi helyzettel. 

Ahhoz, hogy a vállalkozóink, valamint közösségünk sorsdöntő károk nélkül átvészelje ezt az időszakot, mindnyájunknak egységben kell gondolkozunk és aszerint szükséges cselekednünk is. Vásárláskor részesítsük előnyben a helyi üzleteket, termékeket, szolgáltatásokat. A Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetsége lehetőséget nyújt a vállalkozók kapcsolati tőkéjének szélesítésére, továbbra is várjuk minden érdeklődő jelentkezését.

A kutatás és annak részletes eredményei elérhetők a következő weboldalon:

http://vallalkozzokosan.sk/wp-content/uploads/2020/04/koronavirus_2-1.pdf

Iván Tamás, elnök - Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetsége

Ezt már olvasta?

Cookies