Back to top

A kommunizmus áldozatainak emléknapjára

Publikálva: 2021, február 25 - 13:37
A mai napon emlékezünk a kommunista ideológia által megfélemlített, meghurcolt és megölt áldozatokra, azokra az ismert, vagy név nélküli személyekre, akik sok esetben jeltelen sírban nyugodnak, míg az őket elítélők és családtagjaik békés életet élve mentették át magukat az egyik rendszerből a másikba.
A kommunizmus áldozatainak emléknapjára

A kommunista gépezet nem válogatott, mondvacsinált ürüggyel, bizonyítékok hiányában, hamis tanúk segítségével ítélték el a rendszernek kellemetlen személyeket. Politikusok, tanárok, közéleti szereplők, papok, tanárok, gazdák, munkásemberek mindenki sorra került.

Szomorúan kell megállapítani azt is, hogy ezeket a kegyetlenségeket a haladó nyugat tétlenül nézte, hiszen a különböző paktumok és érdekek felülírták a segítő kéz politikáját.

Nekünk, magyaroknak is számos olyan közéleti személyiségünk akad, akik a gyilkos rendszer áldozataivá váltak. Felvidéki magyarként Esterházy Jánosra, erdélyi magyarként Márton Áron püspökre, az összmagyarság jelképeként pedig Mindszenty József bíborosra kell, hogy emlékezzünk. És azokra a több millió polgárra, akiket a rendszer megfigyelt, akikért a bőrkabátos, sötét autó megjelent, akiket a rendőrségen gumibotoztak és még sorolhatnánk a különféle kegyetlenségeket.

A történelemből tanulnunk kell, ezért is fontos, hogy a mai kor fiatalsága, a diákok minél jobban megismerkedjenek a totalitárius rendszer szörnyűségeivel. Úgy a vörös, mint a náci ideológia borzalmaival. Semmiképp sem elfogadható, hogy báránybőrbe bújtatott kommunisták ivadékai, vagy „csodálói” legyenek a közélet hangadói. Veszélyes és félelmetes, hogy a parlamentben a szélsőjobboldali eszméket valló képviselők foglalnak helyet.

Idézzük fel ezen a napon Alekszandr Szolzsenyicin Nobel-díjas orosz írónak – aki 1945-től kezdődően 11 évet töltött szovjet börtönökben, munkatáborokban majd száműzetésben – a kommunistákról írott szavait: 

A kommunistánál kártékonyabb és veszélyesebb embertípust még nem produkált a történelem. Cinizmusuk, szemtelenségük, hataloméhségük, gátlástalanságuk, rombolási hajlamuk, kultúra- és szellemellenességük elképzelhetetlen minden más, normális, azaz nem kommunista ember számára. A kommunista nem ismeri a szégyent, az emberi méltóságot, és fogalma sincs arról, amit a keresztény etika így nevez: lelkiismeret. A kommunista eltorzult lélek! Egészséges szellemű európai ember nem lehet kommunista! Nincs olyan vastag bőrt igénylő hazugság, amit egy kommunista szemrebbenés nélkül ki ne mondana, ha azt a mozgalom érdeke vagy az elvtársak személyes boldogulása így kívánja.”

Korunk társadalmát egyre több ártalmas ideológia próbálja a hatalmába keríteni. Józannak és megfontoltnak kell lennünk és erre kell a fiatalokat is figyelmeztetnünk, hiszen az új, az ismeretlen, a szépen becsomagolt eszmeiség tetszetős és kelendő lehet. Szükséges tehát, hogy a diákok és a társadalom minden rétege hiteles képet kapjon a totalitárius rendszerek borzalmairól. A szörnyűségek sokszor a mai napig kísérik azokat, akik átélték a megfélemlítéseket, az elhurcolásokat, a börtönbüntetéseket, a vegzálásokat. Nemmel kell, hogy feleljünk a kártékony propagandát folytató újságírók, különböző szervezetek, képviselők nosztalgiázására, vagy a múlt rendszer átmentésére.

A mai emléknapon a kommunizmus áldozatainak megemlékezése mellett tegyünk hitet amellett is, hogy nem hagyjuk gyermekeinket, a társadalmat kiszolgáltatni semmilyen, a múlt évtizedekben több millió emberáldozatot követelő rendszerek újkori köntösbe bujtatott visszatérésére.

Karaffa Attila

Ezt már olvasta?

Cookies