Back to top

Kisasszony hava

Publikálva: 2020, augusztus 5 - 07:41
A régi magyar naptár az augusztusi hónapot Kisasszony havaként tartja számon. Magyarázata is van: a kisasszony a régi magyar nyelvben a hajadonok, a szüzek megnevezése volt, illetve Kisasszony névvel is illetik a katolikusok Boldogságos Szűz Máriát, vagyis a Szűzanyát, mintegy utalva Mária földi, „kicsinyke” életére. És egyben alázatára.
Kisasszony hava

Nevezték e hónapot még Nagyboldogasszony havának is, az augusztus 15-ei egyházi ünnep nyomán (amelyet a hívek Szűz Mária mennybemenetele tiszteletére tartanak), de Mária Szíve hónapjának, ismét csak egy vallási ünnep okán (a fatimai jelenések után vezette be a pápa Mária Szeplőtelen Szívének az ünnepét augusztus 22-ére).

Nem árulok el titkot, hiszen jó, ha tudjuk: Dunaszerdahely is szorosan és többszörösen kötődik Szűz Máriához. Csallóköz egyik „élő neve”, elnevezése volt ugyanis egykoron a Szűz Mária szigete (Insula Sancte Marie), amelyet 1373-ban már térképen is rögzítettek (s máig őrzi az elnevezést számunkra Somorja neve). Ám közelebbi kapcsolódás is van, hiszen a település vizitációiban (egyházi jegyzőkönyveiben) például feljegyezték, hogy itt egy „emberemlékezeten túli, ősi Mária-tisztelet is létezik”. Nem csoda hát, ha az ősök a reformáció korában, 1647/50 után, a Szent György-templomnak a reformátusoktól való visszavételét követően a szent helyen új patrónust emeltek az ősi mellé: a Nagyboldogasszonyt. Úgy, hogy Szent György patronátusát nem törölték (nem törölhették) el. A korabeli leírás rendkívül szépen fogalmaz: „a Nagyboldogasszony oltalma alatt álló Szent György-templomról” beszél.

Igen, ezért Nagyboldogasszony- és Szent György-templom a dunaszerdahelyi szakrális hely helyes megnevezése. Szépen összefonódó kettőség ez, ami egyben szépen magyarázza városunk hajdani nagy és kis búcsúját (Szent György április 24-én, illetve Nagyboldogasszony augusztus 15-én). Könnyen értelmezhető tehát, hogy templomunk, de egyben Dunaszerdahely városának „újabb”, vagyis „kisbúcsúja” épp ezért augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén van – néhány nappal az augusztus 20-ai Szent István-ünnep előtt.

Sokan tudják: a legrégibb Mária-ünnep ez, amelyet már az 5. században ünnepelték, nálunk pedig Szent István királyunk óta parancsolt ünnep volt.

Most pedig a sors meg úgy hozta, hogy a koronavírus járvány miatt elhalasztott városi ünnepséget – a díszpolgári cím, a Pro Urbe és más elismerések átadását – államalapító királyunk emléknapján tartjuk. Szent Istvánén, aki maga is nagy Mária-tisztelő volt, s halála előtt országát a Szűzanya oltalmába ajánlotta. Ahogyan azt templomunk egyik oltárán is láthatjuk…

Nagy Attila főszerkesztő

Ezt már olvasta?

Címkék: Nagy Attila
Cookies