Back to top

Kik igényelhetnek ingyenes parkolási igazolványt?

Publikálva: 2019, július 31 - 07:24
A súlyos egészségügyi problémákkal küszködő, egyéni autós közlekedésre szoruló, tömegközlekedésre képtelen személyek olyan parkolási igazolványt igényelhetnek, amely feljogosítja őket, illetve az őket szállító autó vezetőjét az ingyenes parkolásra. De vajon milyen követelményekkel jár az igazolvány megszerzése, milyen adminisztrációs folyamat vár azokra, akik most szándékoznak intézni az igazolvány kiadását? És miként ellenőrizhető az igazolvány eredetisége? Ezekre a kérdésekre próbálunk választ adni az alábbiakban.
Kik igényelhetnek ingyenes parkolási igazolványt?

Az igénylők a lakóhelyükhöz legközelebbi Munka-, Szociális- és Családügyi Hivatal illetékes szakosztályán nyújthatják be kérvényüket. Amennyiben a páciens állandó lakhelye Szlovákián kívül van, átmeneti lakhelye azonban Szlovákiában, akkor az igazolvány kiadását az átmeneti lakóhelyéhez legközelebbi hivatalban kérvényezheti.

Kiskorú gyermek esetében a kérvényt a szülő nyújtja be, illetve az a személy, akinek a gondjaira a gyereket hivatalosan bízták. Ha a páciens, tekintettel súlyos betegségére, egészségi állapotára, egyéb korlátozottságára nem képes személyesen felkeresni a hivatalt, helyette megteheti ezt jogi képviselője. Ebben az esetben csatolni kell a kérvényező beleegyezését. Szükséges továbbá a beteg állapotát igazoló aktuális orvosi látlelet, amelyet a kezelőorvos állít ki, valamint a szakorvosi vélemények is. Gyermekeknél a gyermekorvos ad igazolást. A hivatal azonban kérhet egyéb igazolásokat is. A különféle elbírálások mintegy 75 napot vesznek igénybe, ezután hoznak döntést az igazolvány odaítéléséről.

Parkolási igazolványt kaphat az a személy, akinél megállapítást nyert, hogy autós szállításra van ráutalva, a tömegközlekedés megoldhatatlan számára és megfelel a 447/2008-as törvényben megfogalmazott követelményeknek.

A parkolási igazolvány jóváhagyása után a hivatalnak be kell nyújtani az illető személyazonossági igazolványát vagy útlevelét, illetve az országban való tartózkodást engedélyező okiratot, valamint egy 3×3 cm-es fényképet.

Az igazolvány kiállítása ingyenes, korlátlan időre szól, érvényessége csak akkor szűnik meg, ha a felülvizsgáló orvos másként ítéli meg a páciens egészségi állapotát. Az igazolvány személyre szóló, tehát más nem élhet a parkolás jogával.

Tulajdonosa illetve az autó vezetője parkolhat az erre a célra kijelölt helyeken és autópályamatricát sem kell vásárolnia. Az igazolványt az autóban jól látható helyen kell elhelyezni, hogy az könnyen ellenőrizhető legyen. Néhány városban, településen külön parkolási helyeket biztosítanak az igazolványok tulajdonosai részére.

Mint arról a Munkaügyi Hivatal sajtó- és információs osztálya tájékoztatott, 2019 május végéig 96 758 parkolási igazolványt adtak ki. A parkolási igazolványt tulajdonosa halála után a hozzátartozók 30 napon belül kötelesek visszajuttatni a hivatalnak.

Az igazolvány eredetisége könnyen felismerhető. Tartalmazza az igazolvány számát, a hivatal pecsétjét, a hivatal alkalmazottjának aláírását, a tulajdonos nevét és aláírását. Mérete 106 mmx148mm, világoskék színű, biztonsági jelként hologramot alkalmaztak rajta és műanyagfóliával borították.

(Webnoviny/Felvidék.ma)

Ezt már olvasta?

Cookies