Back to top

A járási rendőrkapitánysággal képezték a tanulókat

Publikálva: 2022, május 25 - 08:47
A Csallóközi Népművelési Központ a Dunaszerdahelyi Járási Rendőrkapitánysággal közösen előadásokat szervez a város iskoláiban, melyeken a gyerekekkel és fiatalokkal beszélgetve olyan fontos területeket érintenek, mint a helyes közlekedés, vagy például a bűnmegelőzés. Legutóbb a Dunaszerdahelyi Műszaki Szakközépiskolában és a Smetana ligeti alapiskolában került sor előadásokra.
A járási rendőrkapitánysággal képezték a tanulókat

Agresszió és a fiatalkori bűnözés

A fiatalkorúak bűnözése napjainkban a társadalom egészének egyre nagyobb problémája. A serdülők korosztálya fejlődésük szempontjából nagyon sérülékeny csoportnak számítanak.

A Dunaszerdahelyi Járási Rendőrkapitányság Igazgatósága prevenciós tevékenysége során a prevencióval foglalkozó szakember kpt. Bc. Végh Iveta együttműködve a Csallóközi Népművelési Központ (amelynek alapítója a Nagyszombati önkormányzati kerület) metodikusával Mgr. Erika Sinovával, 2022. május 18-án a Dunaszerdahelyi Műszaki Szakközépiskola I. évfolyamos diákjaival (közel 30 résztvevővel) tartottak előadást és beszélgettek (szlovák és magyar nyelven) „Büntetőjogi felelősségtudat” és „Fiatalkorúak bűnözése” témákban.

A beszélgetésben résztvevő diákok olyan fogalmakkal ismerkedtek meg, mint a bűncselekmény, a bűnözés, az életkor és a büntetőjogi felelősség összefüggései. A célcsoportban a megosztott információk pozitív visszhangra találtak, és úgy gondoljuk, hogy az egészséges életmód, a jó iskolai légkör kialakításához és az antiszociális cselekedetek visszaszorításához való hozzáállásukra pozitív hatással volt.

A Csallóközi Népművelési Központ kétnyelvű módszertani anyagokat bocsátott a résztvevők rendelkezésére „Függőség nélküli életért”, „Mondj nemet a függőségre!”, „Hogyan óvjuk meg a gyermeket a drogoktól” és „Szabadon nemet a kábítószereknek”.

A tanulókat képeztük: „Gyermek rendőr akadémia" - „Nem vagy egyedül a közutakon", „Stop az erőszakosságnak"

A Dunaszerdahelyi Járási Rendőrkapitányság Igazgatóságának prevenciós tevékenysége keretében a prevencióval foglalkozó szakember kpt. Bc. Végh Iveta együttműködve a Csallóközi Népművelési Központ (amelynek alapítója a Nagyszombati Önkormányzati Kerület) metodikusával Mgr. Erika Sinovával, 2022. május 20-án a dunaszerdahelyi Smetana ligeti Alapiskola V. évfolyamos tanulóival (összesen 40 tanulóval) tartott előadást és beszélgettek a „Gyermek rendészeti akadémia” szlovákiai bűnmegelőzési projekt keretén belül.

A projekt célja a szocio-patológiai jelenségek és egyéb antiszociális tevékenységek megelőzése, a tanulók saját magatartásukért és tetteikért való felelősségvállalásra tanítása. A tanulók beszélgettek, majd munkafüzettel dolgoztak.

A B osztály a „Nem vagy egyedül az közutakon" című témával foglalkozott. A projekt célja a gyermekek, mint közlekedők biztonságának növelése, a közúti biztonság növelése, előre nem látható helyzetekben a gyermekek helyes reakciójának kialakítása.

Megismerkedtek a közlekedési eszközökkel, a gyalogosok és kerékpárosok feladataival, a rendőr utasításaival, figyelmeztetve voltak a fényvisszaverő elemek viselésére.

Az 5. A osztályosok a „Stop a erőszaknak" című témával foglalkoztak. Megismerkedtek az erőszak és a zaklatás fogalmával. Beszélgettek arról, hogy mi az erőszak, mit kell tenniük, ha tudomást szereznek a szomszédságukban tapasztalható erőszakról, vagy akkor, ha maguk is erőszak áldozataivá válnának. Arról is beszélgettek, hogy mit mond ki ilyenkor a törvény.

Csallóközi Népművelési Központ, Erika Sinová

fotó: Csallóközi Népművelési Központ

Ezt már olvasta?

Cookies