Jelenlegi hely

Ismét ülésezik a városi-képviselőtestület

Ezt már olvasta?

Publikálva: 2019, november 26 - 14:26 | Hírek
Ma kora délután ismét összeült városunk képviselő-testülete, amelynek elején dr. Hájos Zoltán beszámolt Zuzana Čaputová mai látogatásának a részleteiről.
Ismét ülésezik a városi-képviselőtestület

December 1-től Takács Tímea a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ igazgatója

Az ülés elején, minthogy egyelőre átmeneti helyzetben van a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ igazgatása, a polgármester módosító javaslattal élt, miszerint újra szavazhassanak a beterjesztésről - azaz a művelődési központ igazgatójának a kérdéséről. A képviselők a polgármester kérésének helyt adtak. 

A húsz jelenlévő képviselőből 14 igennel és 6 tartózkodás mellett a testület megerősítette a posztot pályázati úton korábban elnyerő Takács Tímea kinevezését a városi művelődési központ új igazgatójául (december 1-jével). A Csaplár Benedek Városi Művelődési Központtal kapcsolatosan a későbbiekben még bővebben tájékoztatunk.

Módosul a költségvetés - érkezik a szükséges fejlesztési adó, de a dunaszerdahelyiek visszakapják majd a befizetett összeg jó részét

A testület az ülésen 18 igen és 2 tartózkodás mellett jóváhagyta a költségvetés-módosítását is. Komolyabb visszhangot váltott ki azonban az ülésen, hogy - a régió több településéhez hasonlóan - fejlesztési adót vezet be a város: ez lakásépítkezéseknél 60 négyzetméter fölött négyzetméterenként 30 euró lesz, míg az ipari építkezéseknél 10 euró.

Egyes képviselők szerint, noha mindenképpen szükséges a fejlesztési adó bevezetése, vitatott annak mértéke és módja. Hakszer Roland szerint nem teljesen átlátható, hogyan és milyen módon kompenzálják majd a helyi lakosoknak a meghatározott összeget, Dakó Sándor, Horváth Zoltán és Bachmann László pedig a fejlesztési adó összeget tartotta magasnak. 

Hájos Zoltán polgármester szerint a lakást építő dunaszerdahelyi polgárok számára egyfajta kompenzációs rendszerben (amelynek a részleteit még ki fogják dolgozni: ez lesz a Fészekrakó program) vissza fogja juttatni a polgároknak a befizetett fejlesztési adó összegének egy részét a város. Mindezt pedig transzparens módon, nyitott pályázat formájában szeretnék megvalósítani, ezért a mai képviselő-testületi ülésen a város által működtetett Merkúr n.f.-et bízzák meg a visszajuttatás feltételeinek a kidolgozásával. 

A testület a fejlesztési adót, illetve annak mértékét, és a helyi lakosok kompenzációjának a tényét is 14 igen, 2 nem és 4 tartózkodás mellett megszavazta. Ennek részleteiről ugyancsak beszámolunk a későbbiekben.
 

Merkúr, Gastro DS, pályázatok, etikai kódex

A Merkúr, n.f. igazgatótanácsának három új tagjául Gútay Lászlót, Garay Lászlót és Dakó Sándort választották meg, azzal, hogy rövidesen kibővítik azt Puha Györggyel és Őri Ritával. A Merkúr, n.f. igazgatótanácsának elnöke ekképp Gútay László lesz, míg ellenőréül Herceg Andreát nevezték meg.

Módosul a Dunaszerdahely Város területén működő jogi és természetes személyek, vállalkozók részére a városi költségvetésből nyújtandó pénzügyi támogatás feltételeiről szóló általános érvényű rendelet is: eszerint ezentúl a pályázatok neveit kétnyelvűen kell majd a pályázóknak benyújtania.

Szükséges volt a városnak az iskolakonyhák és kiadók mint helyiségek kezelését is megoldania, rendeznie az azt használó Gastro DS Kft-vel, amelyet nagy többséggel jóvá is hagyott a testület.

Ugyancsak jóváhagyták a képviselő-testületen a városatyák az önkormányzat választott képviselőinek és a dunaszerdahelyi képviselő-testület szakbizottságainak tagjaira vonatkozó etikai kódexet is, amely a képviselők magatartására vonatkozó erkölcsi normákat foglalja össze. 
 

A városi sportklubhoz kerül az ARÉNA DSZ rt. egy darab részvénye, pályázik a város a zsidó múzeum épületének felújítására

Jóváhagyta a testület azt is, hogy a jövőben felépülő városi sportarénát kezelő rt. egy részvényét megvásárolja a városi sportklub. Mindezt azért, hogy a kézilabda klub, ha minimálisan is, de részvényese lehessen az ARÉNA DSZ rt-nek.

Szintén jóváhagyták azt az európai uniós pályázati javaslatot („Spoločné dedičstvo“, „Közös örökségünk“, „Our common heritage – Hungarian and Slovak Jewish heritage sites in the border area“), amelynek megnyerése esetén a város adta ingatlanban, azt a pályázandó pénzből felújítva (és a zsidó hitközség üzemeltetésében) megvalósulhatna majd a Zachor dunaszerdahelyi zsidó múzeum.