Back to top

A hónap végéig jelölhetünk a városi díjra érdemeseket

Publikálva: 2020, január 16 - 10:18
A dunaszerdahelyi városi díja egészen a hónap végéig, vagyis január 31-ig lehet benyújtani javaslatot azokra a személyekre, egyesületekre, akiket az megillet. Mindezt postán vagy személyesen is megtehetik a dunaszerdahelyiek.
A hónap végéig jelölhetünk a városi díjra érdemeseket

Javaslattételre Dunaszerdahely Város képviselői, illetve a képviselők ajánlásával természetes és jogi személyek jogosultak. Mindezt formanyomtatványon tehetjük meg az innen letölthető adatlap segítségével. 

A kitüntetettek névsorát legvégül a dunaszerdahelyi képviselő-testület hagyja majd jóvá, és az áprilisi Szent György-napok keretén belül rendezett ünnepségen adják át az egyes elismeréseket.

Milyen díjakra jelölhetünk?

  • Dunaszerdahely Város Díszpolgári cím olyan Dunaszerdahelyen kívül élő kiemelkedő személyiségnek ítélhető oda, aki tartósan és különösen kiemelkedő módon érdemet szerzett a város fejlődésében, érdekeinek védelmében és jó hírnevének itthon és külföldön való terjesztésében vagy kimagasló eredményt ért el az egyetemes emberi értékek gyarapításában.
  • Dunaszerdahely Város Pro Urbe Díja azon egyéneknek, ill. közösségeknek adományozható, akik (amelyek) tevékenységükkel érdemet szerzetek Dunaszerdahely Város fejlődésében, alkotó tevékenységet végeztek, a kultúra és sport, oktatás, nevelés és tudomány, társadalmi élet területén kiemelkedő eredményt értek el.
  • Dunaszerdahely Város PRO URBE JUVENIS Díj adományozható azon 26. életévet be nem töltött egyén részére, aki tevékenységével érdemet szerzett Dunaszerdahely Város fejlődésében, kitűnő tanulmányi eredményt ért el, alkotó tevékenységet végzett, a kultúra és sport, oktatás, nevelés és tudomány, társadalmi élet területén kiemelkedő eredményt ért el.
  • Dunaszerdahely Város Polgármesterének Díja elismerésre azon magánszemélyek és közösségek terjeszthetők fel, akik kimagaslót alkottak, kiemelkedő eredményt értek el a tudomány, a technika, a művészet, a sport, a nevelés területén, tevékenységet végeztek emberi élet védelmének, a város vagyonának és lakosainak érdekében, továbbá olyan személyek, akik tevékenységükkel érdemeket szereztek a város gazdasági és kulturális fejlődésében, jó hírnevének itthon és külföldön való terjesztésében, véradóknak – akik a Jánsky-emlékérem arany fokozatának birtokosai.
  • Dunaszerdahely Város Polgármesterének Emléklapját a polgármester adományozhatja egyéneknek és kollektíváknak, akik kiemelkedő módon érdemet szereztek a város, régió fejlődésében, képviseletében és népszerűsítésében, vagy kiemelkedő munkahelyi, életkori vagy egyéb jubileum okán, a köz érdekében vagy nonprofit szervezet érdekében a sokéves munkásság, tagság és tevékenység végzéséért.

A formanyomtatványon benyújtott javaslatok leadásának határideje 2020. január 31. A lezárt borítékon kérjük feltüntetni: „Dunaszerdahely Város Díja – 2020 javaslat”. A javaslattételre vonatkozó nyomtatványt (a felhívás csatolmányában található) kitöltve és aláírva juttassák el a következő címre:

Odbor školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry – Közoktatási, szociális, sport és kulturális főosztály
Mestský úrad – Városi Hivatal
Hlavná – Fő utca 50/16
929 01 Dunajská Streda – Dunaszerdahely,

vagy adják le személyesen a Dunaszerdahelyi Városi Hivatal iktatójában.

Ezt már olvasta?

Cookies