Back to top

Hájos Zoltán beszámolója az elmúlt négy év kapcsán

Publikálva: 2018, október 16 - 17:50
Az alábbiakban teljes terjedelemben közöljük Hájos Zoltán polgármester beszámolóját a választási időszak végén, amely október 16-án hangzott el az ünnepi képviselő-testületi ülésen.

Tisztelt Városi Képviselők, Főellenőr Úr, Hivatelvezető Asszony, Főosztályvezetők, városi fenntartású és alapítású intézményeink vezetői, igazgatói! Hölgyeim és Uraim!

A polgármesteri beszámolóm két részből áll, az első részben szólnék a képviselő-testület tevékenységéről, a második részben a dunaszerdahelyi önkormányzat munkájáról és a 4 év alatt elért eredményekről – a 2014 és 2018 között eltelt időszakban.

Elérkezett a rendszerváltás utáni VII. választási időszak vége.

Szeretném emlékeztetni a jelenlevőket, hogy a 2014-es évi önkormányzati választásokon Dunaszerdahely város polgárai 25 városi képviselőt választottak. Az első választási körzetben 5 városi képviselőt, a második választási körzetben 8 városi képviselőt, a harmadik választási körzetben 4 városi képviselőt, a negyedik választási körzetben 6 városi képviselőt és az ötödik választási körzetben 2 városi képviselőt választottunk.

25 városi képviselőből 16 a Magyar Közösség Pártjának jelöltjeként, 4 a MOST-HÍD párt színeiben és 5 képviselő függetlenként került be a dunaszerdahelyi városi képviselő-testületbe.

Az első választási körzetben

Herceg Andrea magiszter, Brunczvik Tünde képviselőnő a Magyar Közösség Pártjának jelöltjeként voltak megválasztva;

Horváth Kinga Dr., a MOST-HÍD párt jelöltjeként volt megválasztva,

Ravasz Marian építészmérnök, Bachman László képviselő úr független képviselőként kaptak mandátumot.

A második választási körzetben

Karaffa Attila, A. Szabó László, Gátay László, Nagy Iván magiszter, Domonkos Tamás a Magyar Közösség Pártjának jelöltjeiként,

Jerábik Gabriella magiszter, Vangel Ferenc képviselő úr a MOST-HÍD párt jelöltjeiként, valamint

Antal Ágota képviselő asszony független képviselőként voltak megválasztva;

A harmadik választási körzetben

Horváth Zoltán Dr., Garay László mérnök, Hodosy Szabolcs Dr., Horony Ákos Dr. a Magyar Közösség Pártjának jelöltjeiként voltak megválasztva;

A negyedik választási körzetben

Bugár György, képviselő úr, Hakszer Roland képviselő úr, Kanovits György, képviselő úr, a Magyar Közösség Párjának jelöltjeiként,

Csicsai Gábor Dr. a MOST-HÍD párt jelöltjeiként, valamint

Dakó Sándor magiszter, Sebők Pál mérnök független képviselőként voltak megválasztva;

Az ötödik választási körzetben

Puha György Dr. és Molnár Zoltán építészmérnök a Magyar Közösség Pártjának jelöltjeként volt megválasztva.

A városi képviselő-testület soraiból két városi képviselő alpolgármesternek lettek általam kinevezve, Horváth Zoltán Dr. és A. Szabó László személyében.

A városi tanács tagjainak Garay László mérnök, Karaffa Attila úr, Ravasz Marian építészmérnök, Dakó Sándor magiszter voltak megválasztva, Horváth Zoltán Dr., és A. Szabó László, alpolgármesterek a funkciójukból kifolyólag voltak a városi tanács tagjai.

A városi képviselő-testület 10 szakbizottságot hozott létre, az összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottságot, a pénzügyi, költségvetési, városi vagyongazdákodási és vállalkozói bizottságot, a városfejlesztési és közlekedési bizottságot, a beruházási, európai pénzügyi alapok és idegenforgalmi bizottságot, a környezetvédelmi és közbiztonsági bizottságot, az oktatási és ifjúsági bizottságot, a kulturális és nemzetközi kapcsolatok bizottságát, a sport és testkultúra bizottságot, az egészségügyi és szociális gondoskodás bizottságot, a magyar nyelv mint kisebbségi nyelve használatának ügyével foglalkozó bizottságot.

Az Összeférhetetlenségi és Mandátumvizsgáló szakbizottság bizottság elnökének Dakó Sándor magiszter, a Pénzügyi, költségvetési, városi vagyongazdálkodási és vállalkozói szakbizottság elnökének Hodosy Szabolcs Dr., a Városfejlesztési és Közlekedési szakbizottság elnökének Molnár Zoltán építészmérnök, a Beruházási, európai pénzügyi alapok és idegenforgalmi szakbizottság elnökének Domonkos Tamás képviselő úr, a Környezetvédelmi és közbiztonsági szakbizottság elnökének Bachman László képviselő úr, az oktatási és ifjúsági szakbizottság elnökének Horváth Kinga Dr., majd Jerábik Gabriella magiszter, a kulturális és nemzetközi kapcsolatok szakbizottság elnökének Karaffa Attila képviselő úr, a Sport és testkultúra szakbizottság elnökének Hakszer Roland, majd Brunczvik Tünde képviselő asszony, az Egészségügyi és szociális gondoskodás szakbizottság elnökének Puha György Dr., a magyar nyelv mint nemzeti kisebbség nyelve használatának ügyével foglalkozó szakbizottság elnökének Horony Ákos Dr. voltak megválasztva.

A városi képviselő-testület az egész VII. választási időszakban 30-szor ülésezett, ebből az első ülés az alakuló képviselő-testületi ülés volt, 23 soros és 4 rendkívüli ülésen tanácskozott, a városi képviselők ebből 2 ünnepi ülésen vettek részt. A képviselő-testületi üléseken a városi képviselők összesen 720 határozatot hoztak és 72 általános kötelező érvényű rendeletet fogadtak el, vagy módosítottak.

A városi képviselő-testület 2014-ben 2-szer ülésezett, elfogadott 34 határozatot, jóváhagyott, vagy módosított 4 általános kötelező érvényű rendeletet, 2015-ben 7-szer ülésezett, elfogadott 159 határozatot, jóváhagyott, vagy módosított 23 általános kötelező érvényű rendeletet, 2016-ban 7-szer ülésezett, elfogadott 188 határozatot, jóváhagyott, vagy módosított 24 általános kötelező érvényű rendeletet, 2017-ben 7-szer ülésezett, elfogadott 143 határozatot, jóváhagyott, vagy módosított 14 általános kötelező érvényű rendeletet és 2018-ben 7-szer ülésezett, elfogadott 110 határozatot, jóváhagyott, vagy módosított 11 általános kötelező érvényű rendeletet.

Tisztelt Hölgyeim és Uram! Tisztelt Városi Képviselők!

Dolgos négy év áll mögöttünk, amelyre méltón lehetnek büszkék mind a városi képviselők, mind a város által működtetett és alapított szervezetek vezetői és munkatársai, valamint a városi hivatal dolgozói. Míg a 2010-2014-es választási időszakra a megszorítások és a szűkös anyagi források voltak a jellemzők, addig ebben a választási időszakban már több forráshoz jutottak az önkormányzatok, így városunk is, valamint a gazdasági élet is megélénkült, amely pozitívan hatott városunk fejlődésére. Okulva a megszorítások időszakában hozott intézkedések következményiből, olyan stratégiát választottunk, amely egy a következő esetleges válságos időszakban is kellő biztonságot nyújt városunk-, illetve a városi intézményeink működéséhez. Ennek fényében kapott önálló jogalanyiságot a Szociális Szolgáltatások Központja, amely a városi bölcsődét, a fogyatékkal élők napközijét, a városi nyugdíjas klubot, az egyedülálló nyugdíjasok kifőzdéjét működteti, hoztuk létre a 9 óvodát működtető Iskolai Szolgáltatóközpontot, amely biztosítja az óvodák számára az egységes gazdasági irányítást és egységes munkajogi hátteret is biztosít az óvodák működéséhez. Itt szeretném megemlíteni, hogy a városi intézmények rezsiköltségét is jelentős mértékben csökkentettük azzal, hogy csatlakoztattuk ezeket a város által kiírt nagy villamos áram és földgáz közbeszerzéséhez, amelynek nagyobb mennyiségben való megvásárlása során jelentős pénzeszközöket tudtunk megspórolni. Ezekhez az intézkedésekhez lehet besorolni a városi közvilágítás költségeinek az optimalizálását, a villamoselosztóberendezések modernizálását követően, amely lehetővé teszi a közvilágítási hálózatba való feszültséghatár megszabását és a közvilágítás fényeinek intenzitását is lehet szabályozni az éjszaka során. A város kiadásainak optimalizálása végett lett 2011-ben megalapítva a kizárólagos városi tulajdonban levő Municipal Real Estate DS, kft., amely a tulajdonában levő városi sportlétesítményeket kezeli. Ezek működtetése során jelentős adóoptimalizáció valósul meg, valamint saját munkatársaival végzi a városi zöldterületek karbantartását, amely szintén jelentős anyagi megtakarítást eredményez.

A további stratégiai döntéseinkhez tartoznak az iskolakonyhák modernizációja is. Önök mindnyájan tudják, hogy mennyire elavult konyhai eszközökön dolgoznak a szakácsnőjeink az alapiskolákban és az óvodákban működő iskolakonyhákon. Több éven keresztül folyamatosan érkeztek be a városi hivatalba igények egy-egy tönkrement és javíthatatlan konyhai berendezés cseréjére. Az igények elbírálása kapcsán olyan dilemma elé kerültünk, hogy vagy elindulunk azon az úton, hogy megvárjuk amíg az egyes konyhai berendezések felmondják a szolgálatot, majd közbeszerzések lebonyolítását követően, amelynél csak a legjobb ár lenne a mérvadó, pótóljuk a hiányzó eszközöket, ezáltal egy-egy konyhában több féle márkájú és típusú konyhai eszköz kerülne beszerelésre, amelyek rendszeres karbantartása nem lenne egyszerű a sokrétűségük végett, vagy egy-egy központi iskolakonyhát alakítunk ki, amely esetében már egy gyártótól tudnák jó áron a konyhai berendezéseket beszerezni, majd később azokat szervizelni.

A költséghatékonyságot követve az utóbbi mellett döntöttünk, emellett ki tudjuk használni a modern technika adta lehetőségeket a termoboxos szállítást és a helyben történő felszolgálást. Megjegyezném, hogy egyes óvodákban a házon belül most is folyik ételszállítás. Ami a konyhai dolgozókat illeti, nem hiszem, hogy bárkinek tartania kellene attól, hogy a munkáját elveszítené, hiszen a szakácsnőknek a mostani ételmennyiséget is le fog kelleni főzniük, igaz nem 14 helyen, mint most, hanem két helyen az alapiskolákban az alapiskolások részére, valamint egy helyen az óvodában az óvodák részére, viszont a tízórai és az uzsonna elkészítése az óvodákban továbbra is helyben történne és a felszolgálásnál is szükség lesz a dolgos kezekre, nem is beszélve a mosogatásról, amely modern ipari mosogatógéppel történne úgy, ahogy most az a Szabó Gyula Alapiskolában és a Barátság téri óvodában van. Az iskolakonyhák modernizációja kapcsán megemlíthetjük, hogy tervben van az iskolakonyhák szabad kapacitásának kihasználása a nyugdíjasok étkeztetésének biztosítása területén.

A tervezett felújítások keretén belül történt meg a Városi Művelődési Központ homlokzatának felújítása, amely a képviselő-testületi határozat alapján új megnevezést kapott Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ névvel, így adózva városunk szülöttje előtt, aki többek között piarista pap, tudós és néprajzkutató volt.

Saját forrásból történt meg a városi bölcsőde épületén a nyílászárók cseréje az épület hőszigetelése, a körülötte található járdák felújítása.

Állami támogatásból valósult meg a SZNF téri óvoda férőhelyeinek a bővítése, városi költségvetési forrásból a Barátság téri óvoda felújítása.

Bethlen Gábor Alapból az Október utcai óvoda férőhelyeinek a bővítése valósult meg, az önkormányzat saját forrásaiból oldotta meg az épületen a nyílászárók cseréjét.

Az iskolaudvarokon található atlétikai futópályák futófelületeinek felújítása megvalósult, a Kodály Zoltán Alapiskolában, pedig egy új modern futópálya került megépítésre költségvetési forrásból, amelyeket nemcsak az iskolai diákjai tudnak kihasználni, hanem a sportolásra vágyók is.

Nagyobbrészt banki forrásból hajtottunk végre út- és járdafelújításokat, a Kodály Zoltán utcában, a Jókai utcában, a Borostyán utcában, az Október utcában, a Svoboda tábornok utcában, a Csigéri utcában, a Rényi utcában, a Kertalja utcában, a Felső utcában, a Szabó Gyula utcában, valamint járdajavítás történt a Jilemnicky utcában, a Rózsaligeti óvodánál.

Európai uniós forrásból alakítottunk ki kerékpárutat a Fő utcán, amelyet további sikeres pályázati forrásból tervezzük folytatni a Jesensky utcán és a Pozsonyi úton a vasútátjáróig.

A Fő utca forgalmának tehermentesítése és az áthaladó kamionforgalom elterelése céljából kiépítésre került a keleti tehermentesítő út két szakasza, a kürti út és a nagyudvarnoki út, valamint a nagyudvarnoki út és a kisudvarnoki út közötti szakasz.

Városunk és Nagyszombat Megye sikeres együttműködése folytán valósult meg a Fő utca és a Galántai út kereszteződésében található körforgalom letérősávokkal történő bővítése.

Számos fejlesztést nem tudtunk a tervek szerint megvalósítani a telektulajdonviszonyok rendezetlensége végett, annak ellenére, hogy a képviselő-testület egy év elteltével már döntött az idevonatkozó kérelmek beadására a Szlovák Földalaphoz. Nem tudtuk rendezni az Október utcai óvoda udvarának egy részét, a Reptér utca egy szakaszának a tulajdonjogát, és a Petőfi Sándor és Arany János utcák összekötését. Tudomásunk van arról, hogy a később a beadott kérelmeket az alap jóváhagyta és elrendezte, viszont városunk kérelmeire nem kerített sort, pedig a képviselő-testület soraiban van a koalíciós kormány egyik tagja is, aki segítséget nyújthatott volna városunk lakosai érdekében.

Ugyanúgy nem tartotta fontosnak a hulladékgyűjtő udvar kiépítését európai uniós pályázat alapján, melyre városunk pályázott, annak ellenére, hogy a telephelyen már folyik a vegyes kommunális hulladék mérése, a biológiai hulladék szedése a családi házas övezetből.

Egy kevésbé látványos, de annál nagyobb horderejű beruházás valósult meg az informatikai rendszer cseréjével a városi hivatalbal. Az új informatikai rendszer sokkal szélesebb lehetőséget kínál a városi hivatal munkatársainak a kommunikációra a gyorsabb és szakszerűbb ügyintézésre, erről városunk polgárai eddig csak a kétnyelvű határozatok kézhezvételéből szerezhettek tudomást. Viszont ez a rendszer összeköti a hivatalt és a város költségvetésére kapcsolódó városi intézményeket, ezáltal átláthatóvá téve ezek gazdálkodását, a költségvetési források merítését. Ez a rendszer alapjául szolgál a bevezetésre váró elektronikai ügyintézéshez, amelyet törvény ír elő, viszont tekintettel az elektronikus postafiókok számának aktivizálásából tudjuk, hogy ez a fajta ügyintézés még csak a kezdeti fázisában jár kiindulva abból a tényből, hogy az állami regiszterek sem működnek folyamatosan.

Természetesen a beruházások és a felújítások területén minden tervünk nem valósult meg, viszont, az elért eredményekért nincs miért szégyenkeznünk. Sajnálom viszont, hogy a dunaszerdahelyi kőszínház ügyében nem történt előrelépés, ugyanis még megvalósítási tanulmány sem került beadásra a városi hivatalban, ezáltal a városi képviselők sem tudtak ezzel az anyaggal megismerkedni.

Tisztelt jelenlevők!

Ne felejtsük el, hogy az önkormányzat városunkban működtet egy 35 férőhelyes bölcsődét, 9 óvodát, amelyekben 786 kisgyermekre vigyázunk és készítjük fel őket az iskolai tanulásra, 5 alapiskolát, amelyben összesen 2685 diák tanul. Az önkormányzat működteti a Városi Művelődési Központot, mely számos hagyományos és időszerű kulturális rendezvénynek ad otthont. Dunaszerdahely városa működtet egy 165 férőhelyes nyugdíjas panziót is.

Gondolva nyugdíjas korú polgártársainkra, az önkormányzat támogatja a Városi Nyugdíjas Klub működését, amely biztosítja az idős emberek kellemes időtöltését. A város vezetésének fontos a jövő generációja szabadidejének hasznos időtöltése, ezért támogatja a városi- és egy magán szabadidőközpont működését.

Az ifjúság és szabadidősportok területén az önkormányzat támogatja az amatőr és profi sportcsapatok működését, a városi sportcsarnok kedvezménydíjas használattal, illetve működésük anyagi támogatását. Ne felejtsük el, hogy városunknak vagy egy Fortuna-ligás futballcsapata, egy sakk extraligás sakkcsapata, egy női kézilabda csapata, amely I. ligát játszik, valamint egy extraligás ligás női asztalitenisz csapata, a férfi kézilabdacsapatunk a magyarországi megyei bajnokságban játszik. Szép sikereket tud elkönyvelni a Dunaszerdahelyi Birkózóklub csapata, az Ippon Karate Klub, a Seishin Karate Klub sportolói.

A sport kapcsán ki kell emelnem, a DAC futballcsapat sikeres működését, az az mögött álló utánpótlásnevelést, és a 30 év elteltével való kilépését az európai futballporondra. Dunaszerdahelyt, a termálfürdőnkön kívül most már a futball kapcsán is ismerik és nemcsak Szlovákiában, nemcsak a testvérvárosainkban, nemcsak az a Duna túlsó partján, hanem az egész Kárpát-medencében, ahonnét egy-egy futballmeccs miatt szívesen jönnek Felvidékre, szeretett városunkba.

Engedjék meg, hogy egy személyes élményemet osszam meg Önökkel a futball kapcsán ……

Ahogy már előbb említettem városunkat a termálfürdő kapcsán ezrek ismerik, s nemcsak a járásunkban, vagy a régiónkban, de azon kívül is, sőt Csehországból, Lengyelországból, Magyarországról, Ausztriából, Németországból, Spanyolroszágból, is érkeznek fürdőzők városunkba. A termálfürdő 2012-es fejlesztésének elkezdésével jelentősen megváltozott a Termálpark DS rt. által működtetett városi fürdő arculata, a szolgáltatások minősége és sokrétűsége. A termálfürdő látogatottságával fejlődik a turizmus, a szállásadással foglalkozó vállalkozók köre és szolgáltatásaik minősége is, amely új munkahelyeket teremt.

Városunk fejlődése szempontjából további lehetőséget kínál a fürdőturizmus és a sportturizmus összekapcsolása, ezek harmonikus összehangolása.

Az önkormányzat feladata nemcsak a város anyagi örökségének a megőrzése és fejlesztése, hanem a szellemi örökségünk megtartása és átadása az ifjú generáció számára.

Ennek érdekében számos olyan civil, vagy intézményi kezdeményezést támogat, amely a fiatalok ésszerű szabadidős tevékenységét támogatja, valamint a közösségünk hagyományának, kulturális örökségének és nemzeti identitásának a megőrzését segíti.

Minden sport és kulturális rendezvény e célból kerül támogatásra, például a Magyar Kultúra Napja, a Szent György-napok, a Dunamenti Tavasz, a Magyar Majális, a Felvidéki Vágta, a Szent István-napok, a Csallóközi Vásár, a Karácsonyi vásár, és nemzeti- és városunk jeles napjainak a megünneplése, és a Kukkónia kerékpártúra, a szilveszteri futás stb.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Engedjék meg, hogy beszámoljak a dunaszerdahelyi önkormányzat négyéves munkájáról, amelyek eredményeit az előzőekben soroltam fel a teljesség igénye nélkül.

Nagy öröm számomra, hogy a 2010-2014-es választási időszakban dolgozó képviselők munkájához képest, a most végéhez közeledő választási időszakban a városi képviselők sokkal konstruktívabbak voltak. Egy-egy stratégiai, vagy szakmaiságot igénylő kérdésben a vitákat a képviselők a szakbizottságokban folytatták le, a városi tanácsban a félreértésekre adandó körülményeket voltak megtárgyalva és letisztázva, s a képviselő-testületre javarészt olyan anyag került, amely nem volt partalan viták tárgya. Az állításomat alá tudom támasztani a városi képviselők szavazatainak arányával, nevezetesen a képviselők átlagosan több mint 85 %-os arányban támogatták a határozatok elfogadását. Dunaszerdahely városának egyes éves költségvetéseit, amely alapul szolgált városunk fejlesztésének, ezek az arányon nem minden esetben köszöntek vissza. A 2015-ös évi költségvetés elfogadását a városi képviselők 68 %-a támogatta, a 2016. évi költségvetést a képviselők 92 %-a hagyta jóvá, a 2017-es éves költségvetést a képviselők 91,6 % fogadta el, a 2018-as éves költségvetést a képviselők 66 %-a szavazta meg.

Mindezek ellenére, illetve mindent figyelembe véve sikeres önkormányzati munka áll mögöttünk. A képviselő-testületek ülésein nem voltak parttalan viták, mindig megtaláltuk a dunaszerdahelyi polgárok érdekében hozható legjobb megoldásokat, határozatokat. Ebben a választási időszakban nem voltak torzsalkodások, mindenki tette a maga dolgát, amelyről városunk polgárai és elismerően szóltak. Természetesen voltak nézeteltérések és viták is, de ezeknek motivációja abban nyilvánult meg, hogy mindenki a tudása és lelkiismerete szerint a legjobb döntést akarta a városi képviselő-testületben meghozni. Köszönöm a képviselőknek, hogy olyan stratégiai döntésekben is, mint a központi iskolakonyhák fejlesztése kérdésében a képviselők politikai hovatartozástól függetlenül tudtak döntést hozni.

Külön szeretném megköszönni azoknak a képviselőknek a munkáját, akik a következő választási időszakban nem indulnak a novemberi önkormányzati választásokon, nevezetesen, Kanovits György úrnak, aki hosszú éveken, évtizedeken keresztül dolgozott városunk közösségéért, Horváth Kinga Dr. és Csicsai Gábor Dr. úrnak, akik szakmai elfoglaltságuk végett nem vállalták továbbiakban a képviselői munkát, köszönet jár nekik, hogy önkormányzati munkájukkal hozzájárultak városunk fejlődéséhez. Köszönetemet szeretném kifejezni minden városi képviselőnek az együttműködésért és a városunk közösségéért végzett munkájukért. A jelenlevő képviselő-jelölteknek sok szerencsét kívánok a közelgő önkormányzati választásokhoz.

Főellenőr úrnak, Fekete Zoltán mérnök úrnak is szeretném megköszönni ebben a választási időszakban elvégzett munkáját, az ő mandátuma az önkormányzati választások kapcsán nem jár le, a munkáját folytatja a mandátuma lejártáig, amelyet ettől a városi képviselő-testülettől kapott.

Szeretném megköszönni a Városi Hivatal elöljárónőjének, a hivatal főosztályvezetőinek, az osztályvezetőknek és a hivatal minden dolgozójának a munkáját, azt hogy a szakbizottságok, a városi tanács és a városi képviselő-testület részére előkészítették az írásos anyagokat, és lemenedzselték a városi képviselő-testület által hozott határozatokat.

Külön szeretném megköszönni az önkormányzat által megalapított szervezeteknek, intézményeknek és társaságoknak és azok vezetőinek a négy éves munkát, amellyel hozzájárultak szeretett városunk működéséhez, fejlesztéséhez, élhetőbbé tételéhez. Nem szabad elfelejtenünk, hogy ezek a városi fenntartású, illetve alapítású jogi személyiségű szervezetek összesen 927 polgárnak adnak munkát, tehát ugyanennyi családnak biztosítanak megélhetést és biztos családi hátteret gyermekeik neveléséhez.

Szeretném megköszönni a sajtó képviselőinek a munkáját, hogy Dunaszerdahely város önkormányzatának munkájáról rendszeresen tájékoztatták városunk és régiónk polgárait.

Végezetül szeretném megköszönni városunk polgárjainak, hogy támogatták Dunaszerdahely város Önkormányzatát a 2014-2018-as választási időszakban.

Ezt már olvasta?

Cookies