Back to top

A gyermekek óvodába való felvételének feltételei

Publikálva: 2021, május 6 - 09:16
Mutatjuk, mit kell a szülőknek elintéznie gyermekük óvodába való beíratása kapcsán! Az ovis beíratások május 10-től május 21-ig zajlanak.
A gyermekek óvodába való felvételének feltételei

A gyermekek óvodába való beíratása az oktatásról és nevelésről szóló 2008. évi 245. számú SZK NT törvényével (közoktatási törvény) összhangban történik.

Az óvodába felvehető:

 • a gyermek hároméves kortól hatéves korig,
 • a sajátos oktatást és nevelést igénylő gyermek. A sajátos oktatást és nevelést igénylő gyermek felvételét az oktatásról és nevelésről szóló 2008. évi 245. számú SZK NT törvénye (közoktatási törvény) lehetővé teszi, de nem kötelezővé. Az óvoda igazgatója a sajátos oktatást és nevelést igénylő gyermek felvétele előtt mérlegeli, hogy az ilyen gyermek felvételére adottak-e vagy sem a körülmények, illetve, hogy az ilyen gyermek felvétele után képes lesz-e a megfelelő feltételeket utólagosan kialakítani.
 • az óvodába kivételesen felvehető a gyermek két éves kortól is, ha ki vannak alakítva a megfelelő anyagi, személyzeti és egyéb szükséges feltételek (elsősorban elegendő férőhely).

Az óvodába való felvételnél a hatályos jogszabályok értelmében  előnyben részesül az a gyermek,

 • aki folytatja a kötelező  óvodalátogatást,
 • aki számára kötelező az óvodalátogatás és az adott körzetben lakik,
 •  aki számára kötelező az óvodalátogatás  és nem az adott körzetbe tartozik,

Az óvodába való felvétel további feltételei. Felvehető a gyermek,

 • aki nem tölti be adott iskolai év  augusztus 31-ig 5.életévét, de törvényes képviselője kérelmezte  számára a kötelező óvodalátogatást,
 • aki augusztus 31-ig betölti legalább 3.életévét,
 • akiknek a testvére már látogatja az óvodát,
 • akinek a családi helyzete egyéni elbírálást igényel  (árva gyermek…),
 • akinél már kialakultak az alapvető önkiszolgálási készségek (higiénia, étkezés, szobatisztaság).

A kérvény beadása és a gyermekek óvodába való felvétele:

A gyermek az óvodába a gyermek törvényes képviselője által benyújtott kérvény alapján nyer felvételt. A gyermek törvényes képviselője az írásos kérvénnyel együtt benyújtja a gyermek egészségi állapotáról szóló igazolást a gyermek kezelőorvosától, melynek tartalmaznia kell az adatokat a kötelező oltásokról és egyéb fontos tudnivalókat a sajátos nevelési igény, vagy egyéb probléma esetén.

Az óvodába való beíratáshoz szükséges kérvényeket a következő iskolai évre 2021/2022, május 10-től május 21-ig lehet benyújtani az óvodába.

A kérvények hozzáférhetősége:

 • online kitöltés a város honlapján: www.dunstreda.sk
 • személyesen átvehetőek az óvodában

A kérelmeket benyújtani a következő módon lehet:

 • online beíratás (a város weboldalán; iit kötelező csatolni az orvosi igazolást mellékletként – később az eredetit is le kell adni),
 • postai úton az óvoda postacímére lehet küldeni a törvényes képviselő(k) által aláírt és az orvos által leigazolt kérvényt
 • a város weboldalán megjelentetett formanyomtatvány kitöltése, majd elektronikus módon (szkennelve vagy fénykép formájában) való továbbítása a kiválasztott óvoda e-mail-címére. Ez esetben kérik, hogy szkennelt vagy fotózott verzió tartalmazza a törvényes képviselők aláírását és az orvosi igazolást is. Utólagosan szükség lesz az eredeti dokumentumot is leadni.
 • az orvos által aláírt és megerősített és a szülő(k) által aláírt kérelmet személyesen az óvodában a pedagógusoknak lehet átadni, vagy az óvoda postaládájába lehet bedobni.

A gyermek felvételéről vagy a gyermek felvételének elutasításáról szóló határozatot az óvoda igazgatója rendszerint legkésőbb június 15-ig adja ki. 

Ezt már olvasta?