Jelenlegi hely

Felvétel a Benedek Elek Óvodába

Ezt már olvasta?

Publikálva: 2020, április 28 - 08:28 | Oktatás
Május végéig írathatják be a szülők a 3 és 6 év közötti gyermekeiket a város óvodáiba – a fennálló helyzetre való tekintettel a gyermekek jelenléte nélkül. A következőkben a Benedek Elek Óvodába való felvétel feltételeit közöljük.
Felvétel a Benedek Elek Óvodába

Az óvodai beíratás általános részleteiről korábban itt írtunk.

 

A  gyermek óvodába való felvételének feltételei a Dunaszerdahely város által fenntartott  Benedek Elek Óvodába

A mi kis családias óvodánkban az oktatás és nevelés során ötvözzük a legújabb módszereket és hagyományos eljárásokat. Célunk lelkileg, testileg és szociálisan egészséges, elégedett gyermekeket nevelése, akiket az iskolára és az életre igyekszünk felkészíteni, gyakorlatban jól használható tudással felvértezni. Óvodánk ,,Kis művészek Csodaországban”  elnevezésű művelődési programjának segítségével képességeiket, készségeiket és kompetenciáikat játékok, mesék és a művészetek által fejlesztjük. Kiemelt szerepet a kap a népmese, azon belül is Benedek Elek szellemiségének ápolása. Oktató-nevelő munkánkba beépítettük a Montessori pedagógia alapelveit, különös tekintettel az önállóság fejlesztésére, a szabadság és önkorrekció alapelvére. Kiemelt hangsúlyt fektetünk a kommunikatív kompetenciák fejlesztésére úgy anyanyelven, mint államnyelven. Iskolaköteles gyermekeink részére igény szerint  iskolafelkészítő programokat szervezünk, illetve szakköri tevékenységet biztosítunk.

A gyermekek óvodába való beíratása az oktatásról és nevelésről szóló 2008. évi 245. számú SZK NT törvényével (közoktatási törvény) és a SzK Iskolaügyi Minisztériuma által kiadott 306/2008-as óvodákra vonatkozó rendeletével és annak későbbi módosításával (308/2009) összhangban történik.

Az óvodába  felvehető:

 • a gyermek három éves kortól hat éves korig,
 • a gyermek, aki betöltötte hatodik életévét, és halasztást kapott a kötelező iskolalátogatás alól,
 • a gyermek, aki ismételten halasztást kapott a kötelező iskolalátogatás alól,
 • a sajátos oktatást és nevelést igénylő gyermek. A sajátos oktatást és nevelést igénylő gyermek felvételét az oktatásról és nevelésről szóló 2008. évi 245. számú SZK NT törvénye (közoktatási törvény) lehetővé teszi, de nem kötelezővé. Az óvoda igazgatója a sajátos oktatást és nevelést igénylő gyermek felvétele előtt mérlegeli, hogy az ilyen gyermek felvételére adottak-e vagy sem a körülmények, illetve, hogy az ilyen gyermek felvétele után képes lesz-e a megfelelő feltételeket utólagosan kialakítani.

Az óvodába való felvételnél a hatályos jogszabályok értelmében előnyben részesül az a gyermek:

 • aki betöltötte ötödik életévét,
 • aki halasztást kapott a kötelező iskolalátogatás alól,
 • aki ismételten halasztást kapott a kötelező iskolalátogatás alól.

Az óvodába való felvétel további feltételei- A Pedagógia Tanács javaslata alapján és az Iskolai rendtartással összhangban az óvoda igazgatója a 306/2008-as óvodákról szóló rendelet  § 3 2 bekezdésének értelmében az óvodába való felvételkor előnyben részesíti azokat a gyermekeket:

 • akiknek a  testvére már  látogatja az óvodát,
 • a város területén állandó lakhellyel rendelkeznek (ami nem azt jelenti, hogy nem vehető fel az a gyermek, akinek nincs állandó lakhelye a város területén),
 • akiknél kialakultakaz alapvető önkiszolgálási készségek (higiénia, étkezés, szobatisztaság ...).

Az óvodába kivételesen felvehető a gyermek két éves kortól is, ha ki vannak alakítva a megfelelő anyagi, személyzeti és egyéb szükséges feltételek (elsősorban elegendő férőhely).

A kérvény beadása és a gyermekek óvodába való felvétele:

A gyermek az óvodába a gyermek törvényes képviselője által benyújtott kérvény alapján nyer felvételt. A gyermek törvényes képviselője az írásos kérvénnyel együtt benyújtja a gyermek egészségi állapotáról szóló igazolást a gyermek kezelőorvosától, melynek tartalmaznia kell az adatokat a kötelező oltásokról és egyéb fontos tudnivalókat a sajátos nevelési igény, vagy egyéb probléma esetén.

Az óvodába való beíratáshoz szükséges kérvényeket a következő iskolai évre áprílis 30-tól  május 31-ig lehet benyújtani az óvodába.

A kialakult helyzetre való tekintettel az oktatásügyi miniszter határozata alapján:

 • Az óvodai beiratkozások a gyermekek személyes jelenléte nélkül valósulnak meg.
 • A kérelem benyújtásakor nem szükséges csatolni az igazolást a gyermek egészségi állapotáról.

A kérvények hozzáférhetősége:

 • online  Dunaszerdahely város honlapján: www.dunstreda.sk,
 • lehúzhatóak és kinyomtathatóak a város honlapjáról: https://dunstreda.sk/tlaciva,
 • személyesen átvehetőek munkanapokon a Városi Hivatal félfogadó irodájában  (május 1.-29. közt)

A kérelmeket benyújtani a következő módon lehet:

 • online kitölthető a nyomtatvány Dunaszerdahely város honlapján: www.dunstreda.sk (a kínálatból ki kell választani a mi óvodánkat),
 • postai úton az óvoda postacímére lehet küldeni a törvényes képviselő(k) által aláírt kérvényt: Materská škola E.Benedeka s VJM- Benedek Elek Óvoda, Alžbetínske námestie 323/3, 929 01 Dunajská Streda
 • e-mail formájában a következő mail címre: mselekabenedeka [at] dunstreda.sk, diana.borbelyova [at] gmail.com Ez esetben kérjük, hogy scannelt vagy fotózott verziót is mellékeljen(ek) az aláírás miatt (a törvényes képviselő(k) aláírásával).
 • az óvoda kapujában elhelyezett postaládába lehet elhelyezni a törvényes képviselő(k) által aláírt kérvényt.

 

A gyermek felvételéről szóló határozat:    

A gyermek felvételéről vagy a gyermek felvételének elutasításáról szóló határozatot az óvoda igazgatója rendszerint legkésőbb június 30-ig adja ki.    Ha a határozat kiadásának napjáig a törvényes képviselők nem csatolják a felvételi kérelemhez az igazolást a gyermek egészségi állapotáról, akkor a gyermeket csak adaptációs időszakra veszi fel az óvoda. Ha a határozat kiadásának napjáig a törvényes képviselők nem csatolják a felvételi kérelemhez az igazolást a gyermek egészségi állapotáról és az egyéb szükséges dokumentumokat, a sajátos nevelési igényű gyermek esetében, akkor a gyermek diagnosztikus ott-tartózkodásra lesz felvéve.