Back to top

Felhívás Dunaszerdahely Város Díjainak odaítélésére

Publikálva: 2021, december 16 - 07:58
Dunaszerdahely Város Önkormányzata nevében Hájos Zoltán polgármester felhívással fordul a lakosokhoz javaslattételre, a városi díjak odaítélésére.
Felhívás Dunaszerdahely Város Díjainak odaítélésére

Tisztelt Lakosok!

Dunaszerdahely Város Önkormányzata nevében felhívással fordulok Önökhöz javaslattételre az alábbi városi díjak odaítélésére:

Dunaszerdahely Város Díszpolgára cím

olyan kiemelkedő személyiségnek, a Szlovák Köztársaság területén található egyéb más város és község lakosának, vagy külföldi állampolgárnak ítélhető oda, aki tartósan és különösen kiemelkedő módon érdemet szerzett a város fejlődésében, érdekeinek védelmében és jó hírnevének itthon és külföldön való terjesztésében vagy kimagasló eredményt ért el az egyetemes emberi értékek gyarapításában.

Dunaszerdahely Város Pro Urbe Díja

olyan egyének vagy közösségek részére adományozható, akik tevékenységükkel érdemet szereztek Dunaszerdahely Város fejlődésében, alkotó tevékenységet végeztek, vagy kiemelkedő eredményt értek el a kultúra és sport, oktatás, nevelés és tudomány, társadalmi élet területén.

Dunaszerdahely Város PRO URBE JUVENIS Díj

olyan 26. életévet be nem töltött egyén részére adományozható, aki tevékenységével érdemet szerzett Dunaszerdahely Város fejlődésében, kitűnő tanulmányi eredményt ért el, alkotó tevékenységet végzett, vagy kiemelkedő eredményt ért el a kultúra és sport, oktatás, nevelés és tudomány, társadalmi élet területén.

Dunaszerdahely Város Polgármesterének Díja elismerésre

azon magánszemélyek és közösségek terjeszthetők fel, akik Dunaszerdahely Város területén laknak vagy tevékenykednek és/vagy a város érdekében tevékenykednek és akik kimagaslót alkottak, kiemelkedő eredményt értek el a tudomány, a technika, a művészet, a sport, a nevelés területén, tevékenységet végeztek emberi élet védelmének, a város vagyonának és lakosainak érdekében, továbbá olyan személyek, akik tevékenységükkel érdemeket szereztek a város gazdasági és kulturális fejlődésében, jó hírnevének itthon és külföldön való terjesztésében, véradóknak – akik a Jánsky-emlékérem arany fokozatának birtokosai.

Dunaszerdahely Város Polgármesterének Emléklapját

a polgármester olyan személyeknek és közösségeknek adományozhatja, akik Dunaszerdahely Város területén laknak vagy tevékenykednek és/vagy a város érdekében tevékenykednek; akik kiemelkedő módon érdemet szereztek a város, régió fejlődésében, képviseletében és népszerűsítésében; kiemelkedő munkahelyi, életkori vagy egyéb jubileum okán, a köz érdekében vagy non-profit szervezet érdekében a sokéves munkásság, tagság és tevékenység végzéséért.

 

A felhívással kapcsolatos általános információk

Meghirdető: Dunaszerdahely Város – 2021/23 sz. (2021. november 16.) általános érvényű rendelete értelmében, Dunaszerdahely Város díjainak adományozásáról   

A javaslatok benyújtásának határideje: 2022. 01. 31. (beleértve)

A javaslatok benyújtásának módja: A javaslatokat kérjük a Dunaszerdahely Város 2021/23 sz. (2021. november 16.) általános  érvényű rendeletének részét   képező formanyomtatványon benyújtani.

A javaslattételre vonatkozó nyomtatványt kitöltve és aláírva juttassák el a következő címre:

 

Városi Hivatal

Közoktatási, szociális, sport és kulturális főosztály

Fő utca 50/16

929 01 Dunaszerdahely,

vagy adják le személyesen a Dunaszerdahelyi Városi Hivatal iktatójában.

A lezárt borítékon kérjük feltüntetni:

„Dunaszerdahely Város Díja – 2022 - javaslat“.

Javaslattételre Dunaszerdahely Város polgármestere, a városi képviselő-testület tagjai, illetve a képviselők ajánlásával természetes és jogi személyek jogosultak.

A kitüntetettek névsorát a Dunaszerdahelyi Képviselő-testület hagyja jóvá.

Dr. Hájos Zoltán

polgármester

Ezt már olvasta?

Cookies