Back to top

Elindul az értékmentő munka

Publikálva: 2022, június 30 - 15:50
Dunaszerdahely Városi Önkormányzata a helytörténettel és regionális kutatásokkal foglalkozó Biró Márton Polgári Társulás javaslatára a régió hajdani életét meghatározó pókateleki Kondé család tiszteletére a 2022-es évet Kondé-emlékévvé nyilvánította. Ennek egyik momentuma a Kondé család legrégibb dunaszerdahelyi sírjának rendbetétele és áthelyezése lesz. A. Szabó László alpolgármester és Csaplár Attila harmadik generációs kőfaragó Nagy Attila helytörténésszel, a Biró Márton társulás vezetőjével szemrevételezte a Kondé sírt, illetve az 1848-as honvédtiszt, sikabonyi Gálffy Ignác sírját is. Az elkövetkező hónapokban zajló értékmentő munkák részleteiről a továbbiakban folyamatosan beszámolunk.
Elindul az értékmentő munka

A betonalapba állított vörösmárvány Kondé sír kiemelése, illetve a betontól való megtisztítása nem lesz egyszerű feladat – árulták el a lokálpatrióták. Az emlékév egyik legfontosabb momentumaként a pókateleki Kondé család Kisudvarnoki temetői sírjának az áthelyezését, rendbetételét az elkövetkező hónapokban fogják megvalósítani. 

Az áthelyezés során természetesen exhumálással, az elhunytak maradványait „sírból sírba” helyezésével is számolnak. 

Ez a papsíroktól nem messze, elhanyagolt, méltatlan állapotban található sír a dunaszerdahelyi köztemető legrégibb, s városunk történetének egyik legfontosabb sírja. A vörös márványból készült, a kereszten koponyával, alatta lábszárcsontokkal díszített sírjel felirata eléggé lekopott, de még olvasható:

    „Pókateleki Kondé Istványnak Cs.
    Kir. Tanátsosnak több Jelles nemes
    Vármegyék Tábla Bírójának Életének
    69. esztendejében Sz: Jakab 
    havának 30 napján 1803 történt
    halála után és az ő Hitves 
    Társának született Padányi Biró 
    Margit Aszonynak a Ki is kedves 
    férje elvesztésén keseregvén aztán
    két holnapokkal és hat napokkal
    utánna költözött Életének
    52- Esztendejében – ezen nyugvó Házat
    és oszlopot mint elfelejthetetlen
    szülőiknek emeltették
    háládatos Gyermekei
    1819 die.1.jun.a Domini”

Az egykori krónikából, de további elbeszélésekből is tudjuk, milyen díszes, nagy kriptája volt az egykori újfalui temetőben (a mai szálló és a járási hivatal alatti területen) a Kondé családnak (az 1780-as évek végéig többük a Szent György-templom kriptájába is temetkezett). 

Ez a megmaradt sírjel az egyik utolsó mementójuk városunkban, de komoly helytörténeti jelentőséggel is bír, hiszen a Sárga kastély első urának, Padányi Biró Istvánnak a lánya, Padányi Biró Margit, illetve a férje, Kondé István nyugszik ott. 

A Kondé-emlékévvé nyilvánítást a (duna)szerdahelyi család történelmi megjelenésének 680. évfordulója alkalmából hirdették meg. A pókateleki Kondé család őse ugyanis éppen 680 esztendeje, 1342-ben szerezte meg a mai Sárga kastélyt is magába foglaló egykori Pókatelkét, Pókaföldét, így ez a történelmi esemény szolgáltatott apropót az emlékév meghirdetésére.

A lokálpatroitizmus és a regionalizmus erősítését szolgálja az az „SOS – Mentsétek meg lelkeinket” projekt, amelyet ugyancsak a nyári időszakban készítenek elő. Ennek az iskolai és egyleti tervnek a célja az, hogy az iskolák és civil szervezetek kapcsolódjanak be kijelölt védett sírok rendbetételébe és gondozásába, így többek között a helyi papsírok (köztük díszpolgár), de más történelmi vagy katonasírok aktív gondozásába. 

(na)

Ezt már olvasta?

Cookies