Jelenlegi hely

Dunaszerdahelyi könyvek

Felföldi Szabolcs: „Fény metszette élet”

2016.12.28

E könyv főszereplője a magyar és nemzetközi keletkutatás mindmáig egyik legjelentősebbnek tartott szereplője, Vámbéry Ármin. Vámbéry élete nemcsak korszakalkotó közép-ázsiai utazásával, a 19. századi diplomáciai életben betöltött meghatározó szerepével,...

Az identitás esélyei

2016.12.08

Beke Zsolt kötetének szövegei az elmúlt hét év „szlovmagy” intézményrendszeri működésének és kulturális történéseinek keresztmetszetei, de nem veszítik szem elől sem a szlovák és a magyar színteret, sem pedig a nemzetközi mezőnyt.

Lipcsey

2016.09.06

Lipcsey György 1955-ben született Dunaszerdahelyen. Szobrok című kis kötete életpályájának egyes fejezeteibe nyújt betekintést.

Kulcsár Ferenc: Mindig

2016.08.16

„Kulcsár Ferenc par exelance költő: akkor is költő lenne, ha soha egy sor verset sem írt volna le. Az a költő ő, aki egész életével, mozdulataival, magatartásával, életvitelével poéta, aki a nyelv titkával él, s a nyelve az emberi lét metafizikájával” –...

Szerdahelyi séta régi képeslapokon

2016.08.09

Különleges és több szempontból is egyedi könyvet kínálunk a tisztelt Olvasónak: egykori képeslapok segítségével – s azok sok esetben soha nem látott, ritka és különleges képein keresztül – fogjuk bejárni egy múltját vesztett város, Dunaszerdahely...

Tóth László: A szövegember

2016.08.01

Kicsoda tehát Tóth László? A kötet erre is rákérdez: „Író? Költő? Művelődéstörténész? Irodalomtörténész? Színháztörténész? Szerkesztő? Műfordító? Mindegyik. Valószínűleg akkor tudjuk lefedni szövegekkel való foglalatoskodásának teljes spektrumát, ha a ...

Megcsalt reményünk

2016.06.29

2002. október 5-én Dunaszerdahelyen első alkalommal bukkant fel Vámbéry Ármin öröksége és jelentek meg Vámbéry örökösei az I. Nemzetközi Vámbéry Konferencia előadóiként. Valamennyi résztvevő sejtette, hogy egy különleges és izgalmas vállalkozás veszi...

Nagy Attila: Szerdahely szíve

2016.06.17

A Katolikus Egyház dunaszerdahelyi közösségének majdhogynem ezredéves históriája a korai Árpád-kor végtelen homályába nyúlik vissza – szervesen egybefonódva az egykori kis település, Szerdahely létrejöttével és múltjával, annak gyökereivel.

Vámbéry Ármin: Bokhara története

2016.06.07

2000-ben a Lilium Aurum kiadó a Vámbéry Könyvek sorozatot rendhagyóan úgy tervezte meg, hogy majd egy időben két síkon futtatja: egyrészt magába foglalja a legfontosabb Vámbéry-műveket, másrészt az őt bemutató legértékesebb alkotásokat.

Lelkes Vince: Csallóközi lenyomatok

2016.05.28

Értékek felmutatása, emlékeztetés, tiszteletadás ez a könyv. Ismeretterjesztő szándékkal készült. Elsősorban azért, hogy szűkebb pátriánk múltját és jeles szülötteit jobban megismerjük. S hogy ők is legyenek mintaképeink, akikre felnézhetünk, mert életük...

Oldalak