Back to top

Dunaszerdahely Város pályázatot hirdet

Publikálva: 2023, július 12 - 14:59
A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának és közfeladatok ellátásáról szóló 2003. évi 552. törvénye 5. § és későbbi módosításai értelmében Dunaszerdahely Város pályázatot hirdet a hivatalvezetői tisztség betöltésére a Dunaszerdahelyi Városi Hivatalban.
Dunaszerdahely Város pályázatot hirdet

A pályázaton való részvétel elengedhetetlen feltételei:

- II. fokú főiskolai végzettség /jogi vagy közgazdasági irányzat/, minimum 15 év abból 10 év vezetői gyakorlat,

- teljes jogképességgel való rendelkezés,

- fedhetetlenség.

Egyéb kritériumok és követelmények: 

- az állami nyelv és a magyar nyelv aktív ismerete, 

- vezetői és szervezői képességek,

- kommunikációs képességek vezető beosztás szintjén, 

- az önkormányzati jogszabályok ismerete,

- rugalmasság, önálló munkavégzésre való képesség,

- számítástechnikai ismeretek,

- egészségi alkalmasság.

Jelentkezéshez szükséges okiratok:

  • írásbeli kérvény az meghirdetett pályázatra,
  • szakmai önéletrajz az eddigi szakmai tapasztalat összegzése a végzett munkatevékenységek rövid leírásával,
  • végzettséget igazoló okiratok fénymásolata, egyéb végzettséget igazoló okirat fénymásolata, 
  • becsületbeli nyilatkozat, hogy a pályázó erkölcsi bizonyítványában nem található bejegyzés,
  • becsületbeli nyilatkozat a pályázó egészségi alkalmasságáról.

A munkaviszonyba lépés tervezett időpontja: 2023. szeptember 4.

Munkabérezés: alapmunkabér havonta 1.615 eur, vezetői pótdíj havonta 50 eur-tól  300 eur-ig, havonta teljesítménytől függő pótdíj és egyéb juttatások a 2014. december 29-én kelt Dunaszerdahelyi Városi Hivatal Munkabérezési rendje és későbbi módosításai értelmében

A pályázat benyújtásának határideje 2023. augusztus 6..  Kérjük a pályázatot a pályázat részeként benyújtandó okiratokkal együtt, lezárt borítékban postázni és a borítékon feltüntetni: „Výberové konanie – „Hivatalvezető “– neotvárať“ a Mesto Dunajská Streda, Mestský úrad, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda címre, vagy személyesen is benyújtható a Dunaszerdahelyi Városi Hivatal iktatójában.

A meghatározott pályázati feltételeket teljesítő jelentkezőket a pályázat időpontjáról és helyszínéről írásban értesítjük.

A pályázati bizottság azokat a jelentkezőket, akik teljesítik, a meghatározott követelményeket 7 nappal korábban meghívja a szóbeli meghallgatásra, annak, dátumának, helyének és időpontjának feltüntetésével. A meghallgatás időpontjáról minden jelentkezőt írásban értesítünk.

A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy azokat a jelentkezőket nem sorolja be a pályázati eljárásba, akik nem teljesítik a meghatározott követelményeket. A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot megszüntetheti a jelentkezők kiadásainak megtérítése iránti igénye nélkül és fenntartja azon jogát is, hogy egyik jelentkezőt sem választja ki.

A személyes adatok védelmével kapcsolatos információk megtalálhatók a www.dunstreda.sk honlapon.

További információk a következő telefonszámon érhetők el: 031/590 39 19

Kelt Dunaszerdahely, 2023. július 12.                                                      

Dr. Hájos Zoltán polgármester

Ezt már olvasta?

Cookies