Back to top

Döntöttek a városi támogatásokról

Publikálva: 2017, március 21 - 18:20
A városi képviselő-testület soron kívüli 18. ülését tartották március 21-én a Városi Hivatal nagy üléstermében.

A tanácskozás elején Dunaszerdahely város 2017-es költségvetésének első számú módosításáról döntöttek a képviselők. Hájos Zoltán polgármester hangsúlyozta, a testület minden évben reagál az aktuális változásokra, így van ez most is, amikor a részadókból érkező bevételek magasabb lehetnek a tervezetteknél. Hodosy Szabolcs, a pénzügyi, költségvetési, városi vagyongazdálkodási és vállalkozói bizottság elnök elmondta, megtárgyalták és javasolják a beterjesztést, tekintettel arra, hogy a bevételi oldalon is pozitív változás történt, így a kiadási oldalt is aktualizálni lehet. A főellenőr is ajánlotta a módosítás elfogadását. Antal Ágota képviselő-asszony jelezte, nem tudja elfogadni azt, mert véleménye szerint a városháza új szolgálati autója korábban a szolgáltatások tételében lett elcsúsztatva. Egyúttal jelezte, a polgármester döntése lehet, hogy jogos volt, de szerinte nem tisztességes. Ravasz Marián képviselő csatlakozott kolléganője kijelentéseihez, s emlékeztett, a lízingszerződés értelmében 132 ezer euróba fog összesen kerülni a szolgálati autó az öt év alatt.

Hájos Zoltán reakciójában megjegyezte, az autót nem saját célra vásárolta, azt nem csak ő használja amely ugyanolyan gyártású, mint az eddig szolgálati autó. „Hajlandó vagyok átértékelni a döntésemet, mindig a jó megoldások híve voltam.” Továbbá megjegyezte, a Városi Hivatal szolgáltatási kiadásai idén a legalacsonyabbak az elmúlt négy év során, ebbe pedig bele tartoznak a hitelszolgálat és a lízinggel kapcsolatos kiadások is. A képviselők ezt követően 13 igen szavazat mellett elfogadták a költségvetés módosítását, majd teljes egyetértés mellett a városi rendőrség munkájával kapcsolatos jelentést is. 

A Dunaszerdahely területén működő jogi és természetes személyeknek - vállalkozóknak városi költségvetésből nyújtandó pénzügyi támogatásról is döntöttek a képviselők, itt Jerábik Gabriella képviselő-asszony kifogásolta, hogy miért kell a szabadidőközpontnak a pályázati forrásokból támogatást juttatni, miközben városi intézményként más formában lehetne biztosítani a működésükhöz szükséges anyagiakat. Ezzel ugyanis jelentősen csökken a lehívható összeg nagysága, míg Antal Ágota a felhívás nélküli támogatások kapcsán jelezte, jobb megoldás volna, ha ezeket is a bizottságok bírálnák el. A polgármester elmondta, korábban éppen a képviselők indítványozták, hogy legyenek kiemelt támogatások, de ő nem zárkózik el a jelenlegi rendszerek megváltoztatása elől.  A képviselők végül megszavazták a pénzügyi támogatások elosztását.

A következő alkalommal május 9-én ülésezik majd városunk képviselő-testülete.

Ezt már olvasta?

Cookies