Back to top

Csaplár Benedek nevét veszi fel a VMK

Publikálva: 2016, április 19 - 19:12
Az április 19-i képviselő-testületi ülésen egyhangú szavazással döntöttek arról, hogy a városi művelődési központ vegye fel Csaplár Benedek nevét.

A dunaszerdahelyi születésű néprajzkutató tudós, akadémikus Csaplár Benedek, Csallóköz mitológiájának, népszokásainak legnagyobb tudósa idén 110 éve hunyt el.
Ennek okán Csaplár-emlékévet is hirdetnek idén a képviselők döntése alapján, amelynek célja egyrészt a város tudós fiának életét jobban megismertetni, főképp a fiatalsággal, erősítve ezáltal az itt élők regionális, csallóközi identitását, másrészt – Csaplár személyén keresztül, akinek kitartó szorgalma, hivatástudata nem csak a dunaszerdahelyi vagy a csallóközi, de minden fiatal számára példamutató lehet – megmutatni minden generáció számára, hogy a tudás valóban érték, illetve értékteremtő befektetés.

Továbbá az emlékév keretében Dunaszerdahely, így is tisztelegve egyik legnagyobb tudós fia előtt, a városi művelődési központot Csaplár Benedek Művelődési Központra kívánja átnevezni.
 
Karaffa Attila, a Kulturális és Nemzetközi Kapcsolatok bizottságának elnöke megjegyezte, hogy az emlékév lehetőséget ad arra, hogy a város fiatalságával, a polgárokkal megismertessük azokat a kiváló dunaszerdahelyi neves személyeket, akik munkájuk és életük révén gazdagították a várost. Ilyen volt Csaplár Benedek is, aki 1861-ben egy ünnepnapi szerdahelyi közgyűlésen lángoló szavakkal szólt az akkor már eléggé leromlott állagú katolikus iskola megmentése ügyében. De nem csak beszélt, hanem cselekedett is, hiszen beszéde végén kétszáz forintot tett le az iskola javára. Őt követve több képviselő. 1862. június 10-én letették az alapkövet a régi nádfedeles iskola helyére, a templom tőszomszédságában.
 
A Városi Önkormányzat és több társszervezőnek köszönhetően az emlékév olyan programokkal lesz megtöltve, amely vonzó lehet kicsinek és nagynak egyaránt.

Ezt már olvasta?

Cookies