Back to top

Bemutatták az új Kulcsár-Jakoby kötetet

Publikálva: 2016, március 10 - 07:45
A huszadik századi magyar és európai festészet kiemelkedő fenoménjének, Jakoby Gyulának (1903–1985) állít különleges emléket új kötetével Kulcsár Ferenc költő.

Jakoby Kassán született, s itt élte le életét, a város peremének hányatott életű, nélkülöző, megsebzett sorsú és létében fenyegetett emberei között. Az irónia és a rajzos derű, a paródia és az allegória, a hedonista színpompa és az egzisztenciális groteszk, a metafizikai mámor és az elmesélő realizmus eszközeivel teremtett igaz képet e József Attilai-i másfajta rajról , megörökítve vásznain az egyszerre tragikus és komikus létet, az embernek mint istenpornak és őrült sárnak az elesettségét és drámáját, a dantei értelemben vett pokolbéli-emberi színjátékot.
Kulcsár Ferenc e tüneményes pályakört kísérelte meg poémába fogni: egy kataklizmákkal teli századon, életen és életművön át elmondani az elmondhatatlant számkivetettségéről, megalázottságáról, s mindezek közepette a teremtésről, a lélekről és a létről az emberi jelenségről.

____________________
Kulcsár Ferenc a bodrogközi Szentesen született, 1949-ben. Iskoláit szülőfalujában, majd Királyhelmecen, Kassán és Pozsonyban végezte. 1973–1991 között a pozsonyi Madách Könyvkiadó és az Irodalmi Szemle szerkesztője volt, 1991–2007 között pedig a dunaszerdahelyi Lilium Aurum Könyvkiadó vezetője és szerkesztője. 2008-tól kizárólag az irodalomnak, vers- és esszéírásnak, az irodalmi publicisztikának és a naplóírásnak szenteli életét.
Költőként az 1970-ben megjelenő Egyszemű éjszaka című versantológiában indult, első verskötete 1972-ben jelent meg, Napkitörések címmel. Azóta mintegy huszonkét könyvet adott ki (versek, gyermekversek, esszék, mesék, naplók). Összegyűjtött versei Mindig címmel 2013-ban láttak napvilágot, Vilcsek Béla nagyszabású, az egész életművet átfogó és értékelő tanulmányával.

Ezt már olvasta?

Közlemény

Közlemény

A Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ ezúton is...

Cookies