Jelenlegi hely

Beíratás a Halpiac téri óvodába

Ezt már olvasta?

Publikálva: 2020, május 5 - 13:02 | Oktatás
Május végéig írathatják be a szülők a 3 és 6 év közötti gyermekeiket a város óvodáiba – a fennálló helyzetre való tekintettel a gyermekek jelenléte nélkül. A következőkben a Halpiac téri óvodába való felvétel feltételeit közöljük.
Beíratás a Halpiac téri óvodába

Halpiac téri Óvoda Dunaszerdahely

igazgató: Mária Varga

Telefon:0918607361

e-mail:  msrybnytrh [at] dunstreda.sk

Iskolai művelődési programunk MARGARÉTA, mely befogad mindent, ami szép, ízléses, esztétikus és az életkornak megfelelő. Az óvoda nevelő – oktató munkáját regionális elemekkel gazdagítja, melyek a néphagyományokat hivatottak bemutatni, valmint teret ad a kézműves tevékenységeknek, ergoterápiának.

Programunk alapelve: Szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelemgazdag óvodai élet megteremtése, ahol a gyermekközpontúság úgy jelenik meg, hogy tartást, önállóságot ad a gyermeknek. Célunk lehetővé tenni és segíteni  a gyermek személyiségfejlődését, a gyermek egyéni  képességeinek kibontakoztatását egy olyan környezetben, ahol a gyermeket szeretet, tisztelet, elfogadás és megbecsülés övezi.

A kérvény beadása és a gyermek óvodába való felvétele

Értesítjük Önöket, hogy az óvodába való beíratáshoz szükséges kérvényeket a következő iskolai évre április 30-tól május 31-ig lehet benyújtani az óvodába. A kialakult helyzetre való tekintettel az óvodai beiratkozások a gyermekek személyes jelenléte nélkül valósulnak meg,

A kérelmeket benyújtani a következő módon lehet:

 • e-mail formájában a következő mail címre: msrybnytrh [at] dunstreda.sk,
 • postai úton az óvoda postacímére lehet küldeni a törvényes képviselő(k) által aláírt kérvényt: Materská škola Rybný trh 14, 92901 Dunajská Streda
 • az óvoda kapuján megtalálható postaládába lehet elhelyezni
 • online kitölthető a nyomtatvány a Dunaszerdahely város honlapján:www.dunstreda.sk    

Bővebb információt kérhetnek a +421 918 607 361 telefonszámon munkanapokon 8,30-11,30 óra között.

A gyermek egészségi állapotáról szóló igazolást a kérelem benyújtásakor nem szükséges csatolni; amennyiben a határozat kiadásának napjáig a törvényes képviselők nem csatolják a felvételi kérelemhez az igazolást a gyermek egészségi állapotáról, akkor a gyermeket csak az óvodai beszoktatás időszakára (adaptációs időszakra) veszi fel az óvoda.

Amennyiben a határozat kiadásának napjáig a törvényes képviselők nem csatolják a felvételi kérelemhez az igazolást a gyermek egészségi állapotáról és az egyéb szükséges dokumentumokat a különleges bánásmódot igénylő gyermek esetében, akkor a gyermek a diagnosztikus tartózkodás időszakára nyer felvételt.

A kérvény letölthető a város weboldaláról, személyesen átvehető munkanapokon a Városi Hivatal ügyfélfogadó irodájában vagy az óvodában munkanapokon 8,00-11,00 óra között.

Az óvodába való felvétel feltételei

A gyermek óvodába való beíratása az oktatásról és nevelésről szóló 2008 évi 245. számú SZK NT törvényével (közoktatási törvény) a SZK iskolaügyi Minisztérium által kiadott 306/2008-as óvodákra vonatkozó rendeletével és annak későbbi módosításával (308/2009) összhangban történik.

Az óvodába felvehető:

 • a gyermek három éves kortól hat éves korig
 • a gyermek, aki betöltötte hatodik életévét és halasztást kapott a kötelező iskolalátogatás alól
 • a gyermek, aki ismételten halasztást kapott a kötelező iskolalátogatás alól
 • a sajátos oktatást és nevelést igénylő gyermek. A sajátos oktatást és nevelést igénylő gyermek felvétele az oktatásról és nevelésről szóló 2008 évi 245. számú SZK NT törvénye (közoktatási törvény) lehetővé teszi, de nem kötelezővé. Az óvoda igazgatója a sajátos oktatást és nevelést igénylő gyermek felvétele előtt mérlegeli, hogy az ilyen gyermek felvételére adottak-e vagy sem a követelmények, illetve, hogy az ilyen gyermek felvétele után képes lesz-e megfelelő feltételeket utólagosan biztosítani.

Az óvodába való felvételkor előnyben részesítjük azokat a gyermekeket:

 • akik betöltötték 5. életévüket,
 • a gyermek, aki betöltötte hatodik életévét és halasztást kapott a kötelező iskolalátogatás alól
 • a gyermek, aki ismételten halasztást kapott a kötelező iskolalátogatás alól,
 • akiknek a testvére már látogatja az óvodát,

Az óvodába kivételesen felvehető a gyermek két éves kortól is, ha ki vannak alakítva a megfelelő anyagi, személyzeti és egyéb szükséges feltételek (elsősorban elegendő férőhely).

A felvétel feltételei:

 • akinek kialakultak az alapvető önkiszolgálási készségek (higiénia, étkezés, szobatisztaság…)
 • megfelelő beszédkészség

A kérvény beadása és a gyermekek óvodába való felvétele:

Az óvodába való beíratáshoz szükséges kérvényeket a következő iskolai évre április 30- tól május 31-ig lehet benyújtani az óvodába.

A kialakult helyzetre való tekintettel az oktatásügyi miniszter határozata alapján azonban az idei iskolai évben az óvodai beiratkozások a gyermekek személyes jelenléte nélkül valósulnak meg, valamint a kérelem benyújtásakor nem szükséges csatolni az igazolást a gyermek egészségi állapotáról. Ezt a későbbiekben pótolni kell!

A gyermek felvételéről szóló határozat:

A gyermek felvételéről vagy a gyermek felvételének elutasításáról szóló határozatot az óvoda igazgatója július 15-ig adja ki.