Back to top

A város díszpolgára 2020-ban Kiss Róbert

Publikálva: 2020, augusztus 22 - 10:20
A tavasszal uralkodó járványhelyzet miatt most, a Szent István-napi ünnepség keretében adták át Dunaszerdahely Város Díjait. Városunk díszpolgára idén Kiss Róbert tb. kanonok, püspöki helynök lett.
A város díszpolgára 2020-ban Kiss Róbert

Kiss Róbert – a Nagyszombati Egyházmegye általános helynöke

Ft. Kiss Róbert atya Pozsonyban született, 1972. október 17-én. A teológiát itt, szülővárosában, a Comenius Egyetem Szent Cirill és Metód Római Katolikus Hittudományi Karán végezte. Pappá szentelése 1997-ben a pozsonyi Szent Márton-dómban zajlott.

Dunaszerdahelyen 2000-től szolgált káplánként, majd 2001-ben a plébániai kormányzóvá nevezték ki, valamint a helyi esperesség iskolaesperesévé. 2008-ban a Dunaszerdahelyi Esperesség esperesévé nevezték ki. A városunkban töltött működési ideje alatt Róbert atya nagy gondot fordított a rá bízott egyházközösségek megszervezésére, és anyagi javainak felvirágoztatására. Folytatta a Nagyboldogasszony- és Szent György-templom felújítását, a Szent György-plébániát újjáépíttette, illetve virágoztak plébánosi működése alatt a dunaszerdahelyi egyházi közösségek.

2009-ben már gútai plébánosként és a Komáromi Esperesség iskolaespereseként szolgált. Három évvel később (2012-ben) Mons. Orosch János nagyszombati érsek püspöki helynökké nevezte ki a Nagyszombati Érsekség magyar ajkú hívei részére – egyben rábízták a Nagyszombati Érseki Karitász vezetését és a nagyszombati Szent Ilona-templom rektoraként tevékenykedett.

2014-ben a Nagyszombati Szent Miklós Testületi Káptalan kanonokává emelték, egy évre rá pedig a budapesti Szent István Lovagrend lovagjává fogadják. 2016-ban komáromi esperesplébánosi megbízatást kapott. Itt folytatta a Szent András-templom javítását, amely hathatós közreműködésével elnyerte a „Bazilika minor” címet. Idén, 2020-ban Mons. Orosch János érsek a Nagyszombati Főegyházmegye általános püspöki helynökévé nevezte ki.

Ezt már olvasta?

Cookies