Back to top

Várják az alkotásokat a XXI. Csallóközi Színes Ceruzákra!

Publikálva: 2019, november 6 - 15:06
A Nagyszombati Önkormányzat elnökének, Jozef Viskupičnak a védnöksége alatt hirdette meg a XXI. Csallóközi Színes Ceruzák című, óvodáskorú gyermekek számára kiírt nemzetközi képzőművészeti versenyét a Csallóközi Népművelési Központ.
Várják az alkotásokat a XXI. Csallóközi Színes Ceruzákra!

Helyszín: Csallóközi Múzeum, Dunaszerdahely
A kiállítás időpontja: 2020. június 12. – 2020. augusztus 1.
A verseny időpontja: 2020. február 10.
Szervezők: Nagyszombati önkormányzati kerület
Csallóközi Népművelési Központ, Dunaszerdahely (a továbbiakban CsNK)
Társszervezők: Dunaszerdahelyi Városi Hivatal Csallóközi Múzeum

A verseny küldetése: A tehetséges óvodáskorú gyermekeket inspirálni és motiválni, céltudatosan nevelni. Lehetőséget adni az óvodáskorú gyermekek képzőművészeti tehetségének kibontakoztatá- sára. A művészi kifejezés által lehetőséget adni az élmények és az elképzelt történetek lerajzolására, kifejezésére.

Versenykategóriák:
I. A kategória: 5 éves korig – óvodák
I. B. kategória: 5 éves korig – művészeti alapiskolák
II. A kategória: 6 – 7 éves korig – óvodák
II. A kategória: 6 – 7 éves korig – művészeti alapiskolák

I. A verseny fokozatai – A nemzetközi rajzverseny két fordulóban zajlik le:
1. regionális fordulók
2. központi forduló

A regionális forduló szervezőinek a kiválasztott alkotásokat legkésőbb 2020. február 20-ig kell eljuttatniuk a központi fordulóba a következő címre:
Žitnoostrovské osvetové stredisko Csallóközi Népművelési Központ Ulica biskupa Kondého 10, 929 01 Dunajská Streda 

A rendezvény felelőse: Jana Svetlovská igazgatónő
A rendezvény koordinátora: PhDr. Dagmar Madarásová
Elérhetőség: 
tel.: +421 31 552 27 62, fax: 0042131552 47 92
E-mail:    zosds [at] zupa-tt.sk, madarasova.dszos [at] gmail.com, www.osvetads.sk 
facebook.com/osvetaDS/
 
Ha valamelyik járásban, régióban a regionális forduló elmaradt, rajzgyűjteményét az illetékes népmű- velési központ vagy óvoda közvetlenül a központi fordulóba küldheti.
A verseny keretén belül megrendezésre kerül:
1. a zsűri tanácskozása – 2020. február 25.
2. a katalógusba kerülő alkotások kiválasztása
3. a kiállítás megnyitója, eredményhirdetés, díjkiosztás a nyertes művek alkotóinak – 2020. június 12., 11.00 órakor

Díjak és oklevelek:
A fő díjat a Nagyszombati önkormányzati kerület elnöke JOZEF VISKUPIČ ajánlotta fel Dunaszerdahely város polgármesterének díja
Nagymegyer város polgármesterének díja A Csallóközi Népművelési Központ díja  A Csallóközi Múzeum díja és egyéb díjak
A zsűri fenntartja a jogot arra, hogy egy iskolának vagy pedagógusnak odaítélje a Képkollekció díját.

A rendezvény anyagi támogatói: Nagyszombati önkormányzati kerület, Dunaszerdahely városa, Nagymegyer városa, Somorja városa, támogatóink a Dunaszerdahelyi járásból, sikeres pályázat esetében a Művészeteket Támogató Alap.

II. A képzőművészeti alkotások, amelyeket a versenybe küldenek, nem nevezhetők be más versenyekbe, nem lehet máshol kiállítani, és egyéb célokra sem használhatók fel! TECHNIKAI FELTÉTELEK: A versenybe benevezett alkotásokat a következő formában kell be- küldeni: a hátoldalra rögzíteni kell egy címkét, amelyen géppel írva szerepel az alkotó neve, életkora, az alkotás címe, a benevező szervezet címe, a pedagógus neve (ezek fontosak a kiállított képeknél) és e-mail címe (a kommunikáció, információcsere érdekében), az alkotó otthoni címe. A versenybe való bejelentkezésükkel egyetértenek a Szlovák Köztársaság adatvédelmi törvényével / § 13 o. 1 p. a) z č. 18/2018 Z.z. 18/2018 Z.z. /, amelyet a CsNK dokumentálásra és a rendezvény medializására használ majd fel. • az alkotás minimum A/3-as méretű legyen • technika: rajz, festmény • téma: szabadon választott • a beküldött művek száma egy szervezettől nincs korlátozva • egy gyermek több alkotást is küldhet. 

NE KÜLDJENEK: Kis formátumú (A4, A5) rajzokat, kollázsokat, ragasztott technikákkal készült munkákat, közös alkotásokat 

A művészeti alapiskolákat kérjük, hogy iskolás gyermekek rajzait ne küldjék el. 
Kerüljék a jelenlegi ún. animációs és rajzfilmszereplők ábrázolását! 
A beküldött munkákat nem küldjük vissza az alkotóknak!

III. A Csallóközi Népművelési Központ, mint a verseny meghirdetője és fő szervezője fenntartja magának a jogot arra, hogy a versenybe benevezett képzőművészeti alkotásokat kulturális – népművelési célokra felhasználja. A versenyzők részvétükkel önként hozzájárulnak ahhoz, hogy a Csallóközi Népmű- velési Központ felhasználhassa szerzői jogaikat, mindezt bármilyen idő- és territoriális korlátozás nélkül.

IV. A sorrend és a tárgyi nyeremények egyenrangúak. A versenyzőket nem értékeljük helyezések szerint, tehát nincs első, második és további helyezett, a győztesek egyenrangúak. A tárgynyeremé- nyek a képzőművészeti alkotások készítőit illetik meg, tehát nem a benevező szervezetet, óvodákat, művészeti alapiskolákat stb.
 

Ezt már olvasta?

Cookies