Back to top

Ülésezett a kulturális bizottság

Publikálva: 2016, január 26 - 12:49
Hétfőn tartotta soros ülését a városi kulturális bizottság. Karaffa Attilát, a bizottság elnökét kérdeztük.

– 2016-ban ez az első ülése a bizottságnak. Melyek voltak a legfontosabb pontok, amelyben egyeztettek?
– Az új esztendő első kulturális szakbizottsági ülésén a városi művelődési központ igazgatónőjének a prémiummutatót értékeltük, majd megszabtuk az ezévi mutatókat. El kell mondanom, Ibolya Ildikó szinte teljes mértékben teljesítette a bizottság elvárásait, így több ügyben is előrelépés tapasztalható. Ilyen pl. a VMK fűtésrendszerének felújításához szükséges tervek kidolgozása, a kintlevőségek behajtása, a költségvetés és módosításainak szakszerű betartása, illetve a saját rendezvények szervezésének az emelése. Az igazgatónő elmondta, hogy 260 rendezvény valósult meg a VMK-ban, illetve a Kortárs Magyar Galériában.
– A védett sírok jegyzéke kapcsán Ön volt az egyik, aki szorgalmazta, hogy elkészüljön egy pontos felmérés a városi temetőkben.
– A. Szabó László alpolgármesterrel képviselői indítványt nyújtottunk be a történelmi sírhelyek védelméért még a decemberi képviselőtestületi ülésen. Az indítványban javasoltuk, hogy ezek a síremlékek mentesüljenek a sírbérlet alól. Külön tervünk a Csallóköz- Szerdahelyi Kaszinó 1860 Városvédő Egylettel és további polgári társulásokkal az érintett sírok gondozása. Fokozatosan be szeretnénk kapcsolni ebbe az iskolákat is, hogy a diákok tudatosítsák, a történelmi sírokban nyugvók Dunaszerdahely híres szülöttei, akiknek múltját meg kell ismerniük. Olyan jeles személyek sírjait tartalmazza a lista, akiknek fontos szerepük volt a város múltjában. Városbírók, jegyzők, tanítók sírjelei alkotják a jegyzék alapját, például a Kondé család síremléke, amely a város legrégebbi sírhelye és rendkívül rossz állapotban van. Vagy például a Wyberál építészek sírja, illetve a dunaszerdahelyi közélet egykori prominens képviselőinek nyughelyei ezek, akik a kultúrában, a sportban, illetve a közélet számtalan területén városunk jó hírnevének öregbítéséért dolgoztak, éltek. A mostani ülésen áttekintettük azt a listát, amelyet felkérésemre Nagy Attila helytörténész készített el. A jegyzék egyébként bővíthető, így folyamatosan tudunk majd foglalkozni a témával.
– Milyen további tervekről egyeztettek az ülésen?
– Horváth Zoltán alpolgármester úrtól tájékoztatást kaptunk a központi temető új parcelláinak átalakítása kapcsán, illetve a hivatalhoz beérkezett kéréssel is foglalkoztunk a városi piactér kapcsán.
Mindemellett felhívnám a városban működő kulturális szervezetek, társulások figyelmét, hogy január végéig lehet beadni a támogatási kérvényüket a „Közhasznú szolgáltatások és tevékenységek 2016” programhoz. A szükséges kérvényt a Városi Hivatal honlapján találják meg. A támogatásra jogosult azon jogi és természetes személyek, vállalkozók, amelyeknek / akiknek a székhelye vagy az állandó lakhelye Dunaszerdahelyen van, illetve a város területén tevékenykednek, vagy szolgáltatásokat nyújtanak a város lakosainak. A decemberben elfogadott költségvetésben nem csökkent a kultúrára szánt összeg az előző évhez képest. Aki tehát még nem tette meg, éljen a lehetőséggel!
Egyben arra is szeretném felhívni a kulturális szervezetek vezetőinek a figyelmét, hogy küldjék el éves programjaikat a városi eseménynaptárba, hogy értesítést kapjunk, valamint tudjunk adni a rendezvényeikről.

Ezt már olvasta?

Cookies