Back to top

Tovább folytatódnak a fejlesztések

Publikálva: 2022, március 30 - 09:45
Március 29-én tartotta soros ülését Dunaszerdahely város képviselő-testülete. A plénumon jóváhagyták többek között településünk 2022-es költségvetésének módosítását, a város költségvetéséből nyújtandó közhasznú szolgáltatások és projektek támogatását, illetve az idei városi díjazottak személyére is rábólintott a testület, mindamellett foglalkoztak az ukrajnai menekültek megsegítésének a lehetőségeivel is.
Tovább folytatódnak a fejlesztések

Előbb Dunaszerdahely 2021-es évi számvitelét hagyták jóvá a városatyák, majd a város 2022-es évi költségvetésének módosítását.

Hájos Zoltán polgármester beszámolója is főképp azt tükrözte, hogy egy eléggé hektikus év van mögöttünk, hiszen a 2021-es évben hétszer is módosította a testület Dunaszerdahely költségvetését – ennek ellenére pénzügyi szempontból mégis sikeres évet zárt a város. Például a 2016-os évhez képest 50%-kal növekedtek a bevételek. A fejlesztési adónak, illetve a részadóknak köszönhetően egymillió euróval nagyobb adóbevételekkel számolhattak. A költségvetés módosításával pedig a város több mint hatmillió euró plusszal gazdálkodhat. Biztos lábakon áll a város és folyamatosak voltak, illetve folytatódnak a beruházások is. Lezajlott a vásártér felújításának a döntő szakasza, valamint folyamatban van annak parkosítása és a tereprendezés is. Idén még teljesen megújul a kosárlabdapálya, de újfajta sportolási lehetőségként például teqball asztal is megjelenik. Uniós források felhasználásával tervezik a Barátság téri óvoda megújítását vagy a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ bábtermének a teljes felújítását is, illetve a WIFI4 EU programba bekapcsolódva több internetes hozzáférési pont létesítését, valamint létesül kutyák számára karanténállomás is.

Idén indul a föld alatti kukák rendszerének a kiépítése, amelytől a tisztább környezet megvalósítását reméli a város. 2022-ben az összes kuka harmada cserélődik erre az újabb megoldásra, az előttünk álló három évben pedig az összes kuka cseréjét tervezik.

Folytatódnak az út- és parkolófelújítások, így több másik mellett megújul például a Szőlőskert, a Hársfa, az Amade László utca, de a Rózsaliget, illetve a Fenyves egyes részei is. Az elmúlt időszakban teljesen felújították a katolikus templomot körbeölelő épületsor passzázsait, mellette új ledvilágítást is kap az említett szakasz. Ugyancsak tervben van a Csaplár előtti szökőkút teljes rekonstrukciója, ott ugyanis új led és modern élményelemek kerülnek beépítésre.

A testület elfogadta a városi díjak kibővítéséről szóló rendeletet is, így a jelenlegi városi kitüntetések sorába emelkedik a Pro Educatione, vagyis az oktatásért járó dunaszerdahelyi elismerés is.

Az elismerések mellé ezentúl új bronzplaketteket kapnak majd a kiemelt személyiségek, mégpedig Lipcsey György dunaszerdahelyi szobrászművész alkotásait, a díszpolgár pedig a város bronzból készült kulcsát veheti át.

A kitüntetéseket a Szent György-napok keretében, a városi ünnepségen adják át.

2022-ben Dunaszerdahely Város Díszpolgára címet Hodossy Gyula költőnek, közírónak, irodalom- és művelődésszervezőnek, Dunaszerdahely Város Pro Urbe díjait a társadalmi élet területén elért munkásságáért in memoriam Karaffa János lelkiatyának, a sport területén végzett tevékenységéért posztumusz Takács István futballedzőnek, illetve a kultúra terén végzett munkájáért Héger Károly népművelőnek, a Dunaszerdahelyi Regionális Népművelési Központ egykori igazgatójának ítélték oda.

Az újonnan alapított Pro Educatione díjat Knapp Teréz, a Benedek Elek Óvoda óvónője veheti majd át a Szent György-napi gálaesten.

Jóváhagyta a képviselő-testület a város költségvetéséből nyújtandó, az általános közhasznú szolgáltatások, általános közhasznú célok és közhasznú célok támogatására irányuló pénzügyi támogatás feltételeiről szóló rendeletet alapján a civil szervezeteknek, sportszervezeteknek és polgári társulásoknak nyújtandó városi támogatásokat.

Előtte azonban a városi Merkúr alap és a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ mellett létrehozott polgári társulás nagyobb összegű támogatását emelték ki a támogatásra kerülő listáról, azokat ugyanis, mivel városi rendezvények, más forrásból valósítják majd meg, s így az összes pályázatot sikerült végül a testületnek támogatnia.

A dotációk kapcsán több képviselő is kifogásolta a közelmúltban bevezetett, pályázatokat elbíráló rendszer működését, hibáit, kérve, hogy térjenek vissza a korábbi, az egyes bizottságok által történő elbírálásokhoz. Ezzel a kérdéssel a későbbiekben foglalkoznak majd a szakbizottságok.

A testület megszavazta azt a projektet is, amellyel a város a Barátság téri park revitalizálására és ott rekreációs zóna kiépítésére pályázna, valamint „A Dunaszerdahely Város kiberbiztonsági szintjének emelése” címen benyújtandó projektet, amelynek a célja az online biztonság megerősítése.

Új programpontként került a testület elé a polgármester kezdeményezésére az orosz–ukrán háború elől menekülő ukrajnai polgárok megsegítésére létrehozandó alap kérdése, amelyet ugyancsak támogatott a testület. (A részletekről a polgármester válaszol című rovatunkban, lapunk 2–3. oldalain olvashatnak bővebben). Ennek folytatásaként az önkormányzat rendkívüli ülést hív majd össze, amelyen az ukrajnai menekülteket segítő programcsomagot akarják gyorsított ütemben elfogadni.

(nagy)

Ezt már olvasta?

Cookies