Back to top

Tegyük magunkévá húsvét üzenetét

Publikálva: 2016, március 25 - 13:00
Nagycsütörtök, nagypéntek és az ünnepélyes húsvéti vigília segítségével minden évben felelevenítjük az Úr szenvedését, halálát és feltámadását. A szent három nap alatt újra és újra át tudjuk érezni, hogy Isten végtelenül szeret minket.
Tegyük magunkévá húsvét üzenetét

Amitől a mi világunk – Jacques Maritain szavaival élve – dühbe gurul, az annak az elképzelése, hogy van Isten, aki egyfajta tökéletesen olimposzi derűvel lebeg a magasban  az emberi szenvedés felett. Milyen kár, hogy sokan még mindig úgy képzelik el Istent, mint valami Jupitert a felhők fölött, akihez a maga sértetlen nyugalmában el sem ér az emberek szenvedése. Maritain gyakran hangoztatta, „ha az emberek tudnák, hogy Isten velünk szenved és nálunk sokkal inkább szenved minden rossztól, ami a földet pusztítja, kétségkívül sok minden megváltozna, és sok lélek  felszabadulna.”
A húsvét tehát csak akkor válik számunkra igazi ünneppé, ha benne megnyílunk az Élet örömének. Ha megünnepeljük az emberré lett Isten Fiát, aki üdvösségünkért kínhalált szenvedett; ha  hitünk találkozás lesz Krisztussal, aki szeretetből életét adta értünk, és már nincs többé a sírban; ha engedjük, hogy Isten abban a Jézus Krisztusban szeressen minket, aki nem erőszakosan, nem kioktatóan, nem szabályrendszerekkel akar minket leigázni és felettünk uralkodni, hanem teljesebb és istenibb életet akar nekünk adni.
Tegyük magunkévá húsvét üzenetét, és a mi feltámadásunk és örök életünk reményét alapozzuk Jézus Krisztus ígéretére: „Aki hisz bennem, ha meg is halt, élni fog”!
Áldott húsvéti ünnepeket kívánva maradok szeretettel,

Szakál László J.
katolikus esperesplébános

Ezt már olvasta?

Címkék: húsvét