Back to top

Szülőföldön magyarul pályázat

Publikálva: 2016, február 18 - 07:15
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 32/B § (3) bekezdésben foglaltak szerint meghirdeti „Szülőföldön magyarul" nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatás, ill. hallgatói ösztöndíj pályázatát.
Szülőföldön magyarul pályázat

Támogatásra jogosultak köre:
• azok az óvodáskorú gyerekek, akik a 2015/2016-os tanév kezdetétől Szlovákiában működő akkreditált óvodában magyar nyelvű nevelésben részesülnek,
• azok az általános- és középiskolás tanulók, akik 1997. augusztus 31-ét követő időszakban születtek és Szlovákiában működő akkreditált oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányaikat magyar nyelven folytatják,
• egyedi elbírálással részesülhetnek támogatásban:
- azok a tanulók, akik az 1997. augusztus 31-ét megelőző időszakban születtek és Szlovákiában működő akkreditált oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányaikat magyar nyelven folytatják, és az adott állam közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései okán kötelező képzésben részesülnek;
- vagy speciális magyar nyelvű oktatásban részesülnek, mivel a lakóhelyükön, napi bejárással elérhető távolságon belül nem működik magyar nyelvű oktatási intézmény, vagy magyar nyelvű tagozat;
- az a sérült vagy halmozottan sérült magyar nemzetiségű kiskorú, aki nem akkreditált oktatási intézményben részesül magyar nyelvű oktatás-nevelésben;
- az a kiskorú, aki sajátos nevelési igényeinek megfelelő - részben vagy egészben magyar nyelvű - oktatásban vesz részt az adott államban működő akkreditált oktatási intézményben,
• hallgatói támogatásban részesülhet: az a nappali tagozatos hallgató, aki Szlovákiában működő felsőoktatási intézményben alap vagy magiszteri tanulmányait egészben, vagy részben magyar nyelven folytatja.

Támogatás összege és jogcíme:
• NEVELÉSI, OKTATÁSI valamint TANKÖNYV-ÉS TANESZKÖZ TÁMOGATÁS: 17 200.- HUF-nak megfelelő EUR,
• HALLGATÓI TÁMOGATÁS: 2 800.- HUF-nak megfelelő EUR,

A támogatás a 2015/2016-os tanévre egy alkalommal igényelhető.

A támogatás benyújtásának módja:
• A jogosultak a 2015/2016-os tanévre igényelhető támogatásra a kérelmet a megadott formanyomtatványon nyújthatják be 2016. január 15. – 2016. február 29. között. Az igénylés utolsó postára adási dátuma: 2016. február 29.

Az ösztöndíj támogatásra vonatkozó további igénylési feltételek a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége honlapján: a www.szmpsz.sk címen megtekinthetőek.
A pályázati adatlap és annak melléklete szintén letölthető az SZMPSZ honlapjáról, ill. beszerezhető a honlapon található gyűjtőhelyekről.

Ezt már olvasta?

Címkék: pályázat