Back to top

„A színész” kapta a Szent György-díjat

Publikálva: 2016, április 24 - 12:18
A 85 esztendős Soós Lajos, az 1960–70-es évek dunaszerdahelyi színjátszásának egyik kiemelkedő alakja kapta idén a Szent György-díjat.

A Csallóköz-Szerdahelyi Kaszinó 1860 Városvédő Egylet Szent György-napokhoz kapcsolódó Szent György-emlékestje, melyet a városi hivatal vezető munkatársai és a testvérvárosi küldöttségek is megtiszteltek jelenlétükkel, az Aranymetszés együttes megzenésített verseivel kezdődött, majd a vendégeket dr. Hájos Zoltán köszöntötte.

A polgármester köszöntőjében utalt arra, hogy nemcsak fontos, de szükséges is egy város életében, hogy ne csupán a helyi önkormányzat, hanem a városban tevékenykedő civil szervezetek is aktívan kivegyék a részüket a kulturális, illetve a társadalmi események szervezésében, és megtalálják azokat a lehetőségeket, hogy Dunaszerdahely város arra érdemes polgárait elismerésben részesítsék. Ez a mai este is erről szól – hangsúlyozta.

A Kaszinó részéről az ünnepi köszöntőt Karaffa Attila városi képviselő, a kulturális bizottság elnöke, és dr. Vajda Barnabás történész, a komáromi Selye János Egyetem dékánhelyettese tartotta.

Karaffa Attila beszédében elmondta, az április 19-ei képviselőtestületi ülésen a városatyák egyhangúlag jóváhagyták, hogy Dunaszerdahely 2016-ot Csaplár Benedek-emlékévvé nyílvánítsa. „Őseink előtt tisztelegve, Csaplár-emlékévet is hirdet a Városi Önkormányzat, amelynek célja egyrészt a város tudós fiának életét jobban megismertetni, erősítve ezáltal az itt élők regionális, csallóközi identitását, másrészt – Csaplár személyén keresztül, akinek kitartó szorgalma, hivatástudata nem csak a dunaszerdahelyi vagy a csallóközi, de minden fiatal számára példamutató lehet – megmutatni minden generáció számára, hogy a tudás valóban érték, illetve értékteremtő befektetés. Továbbá az emlékév keretében Dunaszerdahely, így is tisztelegve egyik legnagyobb tudós fia előtt, a városi művelődési központot Csaplár Benedek Művelődési Központra nevezzük át a jövőben.”
 
A kulturális bizottság elnöke szerint „az emlékév lehetőséget ad arra, hogy a város fiatalságával, a polgárokkal megismertessük azokat a kiváló dunaszerdahelyi neves személyeket, akik munkájuk és életük révén gazdagították a várost.” Majd hozzátette: „A Városi Önkormányzat és több társszervezőnek köszönhetően az emlékév olyan programokkal lesz megtöltve, amely vonzó lehet kicsinek és nagynak egyaránt. A 2016-ban zajló rendezvények között ezért tudományos konferencia, iskolai előadások, polgári est, ismertető kiadvány és fiataloknak szóló versenyek, pályázatok egyaránt szerepelnek.”

Vajda Barnabás szerint „a Csallóköz-Szerdahelyi Kaszinó 1860 Városvédő Egylet helyesli és teljes mellszélességgel támogatja önkormányzatunknak azt a szándékát, hogy a 2016-os év Csaplár Benedek emlékév legyen a városban, és azt is, hogy a VMK Csaplár Benedekről neveztessék el.” Majd így folytatta: „A Kaszinó úgy véli, eljött az ideje, hogy Csaplár Benedek személyisége: az ő nagy tudása, szorgalma, hivatástudata a városunk szélesebb közvéleménye számára példa legyen. Amikor azt mondjuk, hogy »történelmi hagyományaink«, akkor azt is értjük alatta, hogy fontos a generációk közti tudásátadás. Ez nekünk kötelességünk. Mi vagyunk a következő generáció, akik ugyan nem kaptuk, de tovább akarjuk adni Csaplár Benedek mementóját. Eljött az ideje, hogy egy emlékév hirdesse: ez a város egykor élt tudós fiának életén keresztül akarja megélni, megismerni és megerősíteni az itt élők magyar és csallóközi identitását.“

A beszédek után a Kaszinó részéről Bugár György városi képviselő méltatta a Szent György-díjra jelölt Soós Lajos életének, munkásságának érdemeit, majd a kitüntetett számára a díjat odaítélő Csallóköz-Szerdahelyi Kaszinó 1860 Városvédő Egylet jelen lévő tagjai – az említetteken túl A. Szabó László alpolgármester, Iván Péter galériaigazgató, Nagy Attila helytörténész és Nagy Iván etnológus, a Csallóközi Múzeum kurátora – átadták az elismerést.

Az estet fogadással zárták, amelyen a pohárköszöntőt dr. Horváth Zoltán alpolgármester mondta.

Ezt már olvasta?

Cookies