Back to top

A. Szabó László: Szent György nyomában

Publikálva: 2022, április 28 - 07:00
Sokan vártuk már a tavaszt. A kikelet érkeztével, a természet ébredésével együtt ugyanis újjáéledt a remény, hogy lassan talán majd minden visszatér a régi kerékvágásba, újra szárba szökkenhetnek a régi hagyományok, ismét lesznek korábban elmaradhatatlannak hitt programok, rendezvények.
A. Szabó László: Szent György nyomában

Városunk életében az egyik legmeghatározóbb ünnepkör a Szent György-napokhoz köthető események sora. Az arra érdemes egyének vagy intézmények ilyenkor vehetik át a civil kezdeményezésként létrehozott Szent György-díjat, és ugyancsak áprilisban derül fény az önkormányzat által megválasztott díszpolgárok és Pro Urbe-díjasok személyére is.

Egy város, ha egészséges lelkülettel rendelkezik, igyekszik elismerni mindazok áldozatkész munkáját, akik elévülhetetlen érdemekkel rendelkeznek a település anyagi és szellemi fejlesztésében, akik példaképül szolgálhatnak a közösség minden tagja számára. Jóllehet a laudációk nyelvtani elemzése egyértelműen a múlt idő túlsúlyát bizonyítaná, ám minden köszöntő és dicsérő értékelés elsősorban a jelen lakosságához és még inkább a jövő nemzedékekhez szól.

Egy ideje igyekszünk egyre nagyobb nyomatékot helyezni a városvédő és a lokálpatrióta-nevelő kezdeményezésekre, amelyek elsőrendű célja, hogy fiataljaink ne csupán itt élő polgárai legyenek a városnak, hanem ténylegesen ismerjék és szeressék Dunaszerdahelyt.

Ehhez hozzátartozik annak ismételt hangsúlyozása és kidomborítása, hogy Szent György napja egyben búcsú is, a város védőszentjének, alapításának, egyesítésének és jeles személyiségeinek az emlék- és ünnepnapja.

Ha a középkorban leginkább tisztelt sárkányölő lovag kultuszát tovább éltetjük, tettei és sorsa hatással lehetnek mindannyiunk lelkiségére, visszavezethetnek minket a gyökereinkhez, és példáját követve méltó kései utódai lehetünk.

Mert csakis az önazonosságunk felé vezető utat érdemes járni!

A. Szabó László alpolgármester

Ezt már olvasta?

Cookies