Back to top

A. Szabó László: Egy elmaradt tanítónap margójára

Publikálva: 2021, március 30 - 08:35
2020 márciusában, amikor nálunk is felütötte fejét az addig ismeretlen járvány, a legtöbb iskolában azzal köszöntek el a tanulóktól, hogy mintegy két hét kényszerszünet után mindenkit várnak vissza, egészségesen, tudásra szomjazva.
A. Szabó László: Egy elmaradt tanítónap margójára

Most, egy év elteltével, 2021 tavaszának küszöbén állva, szomorúan állapíthatjuk meg, hogy a teljes visszatérés és vele együtt az iskolai légkör felpezsdülése még mindig várat magára.

Helyette először a feladatok postázása, majd a távoktatás módszertanának elsajátítása és fejlesztése várt a tanítókra, tanulókra és szülőkre egyaránt. Mára szinte már minden tanintézetben mintaszerűn működik az információs és kommunikációs technológiák által biztosított eszközök valamelyike. Az oktatás és a nevelés legfontosabb elemei, a személyes kapcsolatok, az aktív közösségépítés, a szocializációs színtér adta lehetőségek viszont egytől egyig hiányoznak mindennapjainkból. A tudás és a szeretet most online érkezik…

A vírus sajnos nagymértékben beárnyékolja ünnepeinket is. Március végén a művelődési központba szoktuk invitálni óvodáink és iskoláink napszámosait, hogy tolmácsoljuk nekik hálánkat, ezúttal azonban pedagógusainknak is csupán virtuálisan és a sajtón keresztül tudunk köszönetet mondani nemes hivatásuk odaadó és felelősségteljes gyakorlásáért, városunk és közösségünk jövőjének formálásáért.

Ezért Dunaszerdahely minden lakosa, szülők, nagyszülők és gyerekek nevében szeretném elmondani, mennyire becsüljük minden oktató és nevelő pótolhatatlan igyekezetét, elengedhetetlen fáradozását, bölcs és megfontolt szolgálatát.

Isten éltesse hát erőben és egészségben a pedagógusokat, akik a nehéz idők ellenére is szilárd meggyőződéssel, töretlen lendülettel és áldást hozó kreativitással terelgetik a rájuk bízott fiatalokat a boldog, sikeres jövő ösvényeire és önmaguk megismerése felé!

A. Szabó László alpolgármester

Ezt már olvasta?

Cookies