Back to top

Szabad munkahely - óvodapedagógus városi fenntartású óvodában

Publikálva: 2020, január 13 - 15:39
Dunaszerdahely Város értesítést tesz közzé betöltetlen álláshelyről – óvodapedagógus városi fenntartású óvodában.
Szabad munkahely - óvodapedagógus városi fenntartású óvodában

Munkaviszony megkezdésének feltételezett időpontja: 2020. február 4.

Szakmai feltételek:                            megfelelő szakirányú óvodapedagógiai képesítés a hatályos törvények alapján – középiskolai végzettség vagy főiskolai/egyetemi szintű képzés

A benyújtandó iratok, igazolások:  kérvény, a szakmai végzettséget igazoló okmányok hitelesített másolata
                                                           szakmai önéletrajz
                                                           igazolás a testi és szellemi alkalmasságról
                                                           beleegyező nyilatkozat a személyi adatok feldolgozásához
                                                           becsületbeli nyilatkozat a büntetlen előéletről és erkölcsi feddhetetlenségről

A kérvényt és az okiratokat, ill. igazolásokat legkésőbb 2020. január 27-ig 16:00 óráig kérjuk eljuttatni zárt borítékban a következő címre:
                                                           Mestský úrad
                                                           Hlavná 50/16
                                                           929 01 Dunajská Streda
A borítékon kérjük feltüntetni: „Voľné pracovné miesto v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda – neotvárať!“

JUDr. Hájos Zoltán polgármester
                                                             

Ezt már olvasta?