Back to top

Süt & főz a jó öreg csallóközi: Klasszikus kocsonnya Tekács Ervin módra

Publikálva: 2023, január 31 - 11:03
Sok embër szërint a Tekács cseládnája legfinomabb a jó rözgős csallóközi kocsonnya, ezír mosmá bátron elárúllom a titkot, hugyan mitkő, hogy tikis csodát csinájotok belle! Pirinek nem engedëk belemetényi mindënfélit, csak aszt ami kő!
Süt & főz a jó öreg csallóközi: Klasszikus kocsonnya Tekács Ervin módra

Apperig:

 • Füstűtt tarja (házi, nembóti)
 • Disznóláb, köröm
 • Disznónaka bőre (jómegpörzsűve)
 • Foghajma
 • Vöröshajma
 • Bors
 • Só mëg víz
 • Aranszíllű míjtányír (lëhetőleg nászajándíktányír lëgyën ötvenévve ezelőttrű)
 • Fólja
 • Jó hideg balkony

***

Eekísszíttísi útmutató:

 1. Kezdíshë stampëdli barac mëhet be.
 2. A füstűtt terját, a lepucútt körmököt, mëg a jókípű bőrt dobbele ëggy nagy fazíkba, nos annyi vizet kőbele engennyi, amitű eebukik a vízelá.
 3. Igyá meg hama ëgy stampëdlit, cseverjája pétërkájháro, addig ippen főfor a víz. No ezutánn lekő szënnyi habot kenállú, beledobálloda foghejmát, borsot, vöröshejmát. Kóstúgatod, sózod, kóstúgatod, sózod. Ebbeja tëmpóba.
 4. A kocsonnyát addig kő főznyi, amíg a hús má majnem lefordúll a csontrú. Ez ilyen jó három óra. Addig kimëhetű udvaara ciroksöprűvee fősöpörnyi, osztánn ledűhetű ëggy kétóráro. Maj fölíbredű a házbo árodó kocsonnyaszagba, ami a legszëbb szag télënn.
 5. Mëhet a harmadik stampëdli. Egíssíg! No, amikor má ilyen szíp puháro főtta kocsonnya, kenállu kapleja zsírt a tetejirű, igënzsíros së lëhet, mer attú gyöna kiló rád.
 6. Gyöhet a aranszíllű míjtányír, abba mëhet ja jó csontos köröm, a láb, a bőr mëg a jó füstűtt terját is dobbele. Osszad szíjje, ahán tányír annyifele, nos szípen öncsrája kocsonnyalevet. Fóljávú takarle, nos mëhet kija verandáro, balkonra, osztánn stampëdli.
 7. Tálúnyi frisskënyír gyürkéjivee ajánlom, a jó fagyott kocsonnyáro ecëtët öncsetëk! Jóétvágyot hozzájo.

Klikkout.sk

Ezt már olvasta?

Címkék: Klikkout
Cookies