Back to top

Simon Ferenc lett az idei Szent György-díjas

Publikálva: 2022, április 23 - 10:38
A Sikabony Polgári Társulás elnöke, Simon Ferenc kapta meg idén a Csallóköz-Szerdahelyi Kaszinó 1860 Városvédő Egylet által alapított közéleti elismerést, a Szent György-díjat. A városvédő egylet alapította díjjal városunk egyházi és/vagy kulturális és társadalmi életében elévülhetetlen munkásságot kifejtő személyiségeket, közösségeket ismernek el, emelnek példaképpé.
Simon Ferenc lett az idei Szent György-díjas

„Végre látjuk egymás mosolyát” – köszöntötte a Szent György-emlékest közönségét Hájos Zoltán polgármester, utalva arra, hogy már elhagyhatók a maszkok a beltéri kulturális rendezvényeken, majd így folytatta:

„Nagyon drukkolok a Csallóköz-Szerdahelyi Kaszinó 1860 Városvédő Egyletnek, mert odafigyeléssel, megfontoltsággal több év elteltével is mindig megtalálják a megfelelő személyeket, akiknek átadják a Szent György-díjat. Fontos ugyanis, hogy közösségünk megmaradjon, hogy közösségünknek példaképeket mutassunk és nem utolsó sorban megköszönjük, megköszönje a városvédő egylet azoknak a nagyra becsült személyeknek a munkáját, akik tettek a közösségünkért. Ünnepnap ezért ez a nap számunkra és a díjazott számára is.”

Az idei Szent György-díjas ugyanis Simon Ferenc, a Sikabony Polgári Társulás elnöke lett, akit Nagy Attila helytörténész, a városvédő egylet alapító tagja laudált, elmondva, hogy a Csallóköz-Szerdahelyi Kaszinó 1860 Városvédő Egylet alapította közéleti elismeréssel, a Szent György-díjjal azokat a személyiségeket, közösségeket ismernek el, tüntetnek ki, akik Dunaszerdahely város egyházi vagy kulturális és társadalmi életében fejtenek, fejtettek ki elévülhetetlen munkásságot, illetve életpéldájukkal magyar közösségünk meghatározó alakjai.

A Szent György-díjat az elmúlt években korábban hat személy és egy közösség, úgymint Zsidó János, városunk egykori esperesplébánosa, Dunaszerdahely város díszpolgára, Cséfalvay Erzsébet egykori városi képviselő, Soós Lajos, az 1960–70-es évek dunaszerdahelyi színjátszásának egyik legendás alakja, id. Görözdi Miklós néhai dunaszerdahelyi református lelkész (posztumusz), a városunk hírnevét öregbítő Szent György Kórus, Marczell Béla néprajzi gyűjtő, muzeológus (posztumusz) és Nagy Frigyes egykori alpolgármester, a Szent György Lovagrend Szlovákiai Nagypriorátusának elöljárója kapta meg.

Az idei díjazott, Simon Ferenc, a Sikabony Polgári Társulás elnöke, 1945. október 4-én született Sikabonyban, tízgyermekes családban – kilncedik gyermekként. A tisztes szegénységben, de annál nagyobb szeretetben és összetartozásban megélt gyermekkor máig kihat, hiszen a mai napig jellemző rá az innen táplálkozó közvetlen, baráti értékrend.

Az alapiskolát Dunaszerdahelyen végezte, majd 1959–62 között Belušské Slatinyban járt, ahogy akkoriban nevezték, szakképző iskolába.

Más idők jártak – hiszen a fiatalember már 16 évesen dolgozni kezdett – mint szerelő helyezkedett el a távközlésnél. 1963–65 között jött a katonaság, Pöstyénben szolgált, majd 1968-ban elvette élete párját, Otrubová Annát. Két lányuk született: 1969-ben Éva, 1972-ben pedig Ingrid.

Kemény munkával, 1973-ban valósította meg egyik gyermekkori álmát – felépült a családi házuk. De álmai tovább vitték, elkezdett ismét tanulni, 1973–77 között elvégezte Dunaszerdahelyen az esti gimnáziumot, 1977–82 között pedig Pozsonyban folytatta, ahol a jogi karon végzett. A jogi doktorátust 1984-ben szerezte meg.

Munkájában a hűség mindvégig kísérte, hiszen egészen 2006-os nyugdíjáig végig a távközlés alkalmazottja maradt – egyre magasabb és egyre több felelőséggel járó beosztásokban. A lelkiismeretes vezető pedig kapcsolataiban mindenkivel mindig emberséges, törődő és korrekt maradt – csakúgy, mint magánéletében.

Nyugdíjazása után egyik megálmodója és motorja lett az éppen tíz esztendeje, a 2012-ben megalapított Sikabony Polgári Társulásnak, a sikabonyi városrész legaktívabb közösségének.

Családtagjai örömére büszkén és tele szeretettel nézhet vissza a társulással töltött évekre is – a számtalan sikeres közösségi programra és eseményre. Nem is csoda, hogy a Sikabony Polgári Társulás csapata, talpraesett, ügyes és a közösség szeretet-tüzében összekovácsolt tagjai második családjaként vannak jelen életében. Életpéldájával magyar közösségünk meghatározó alakja.

Simon Ferenc a díjat megköszönve azt emelte ki, hogy az nem csak az övé, hanem a Sikabony Polgári Társulás minden egyes tagjáé, a közösségüké, akik „életet visznek a közösségi ház falai közé”.

A díjat a Csallóköz-Szerdahelyi Kaszinó 1860 Városvédő Egylet jelen lévő alapító tagjai, A. Szabó László alpolgármester, Bugár György városi képviselő, Iván Péter, a Kortárs Magyar Galéria igazgatója, Karaffa Attila alpolgármester, Nagy Attila helytörténész, portálunk főszerkesztője, Nagy Iván, a Csallóközi Múzeum igazgatója, Nagy Krisztián, a DAC PR-menedzsere és Németh Margit pszichológus adta át Simon Ferencnek.

Az estet megtisztelte jelenlétével Bubniak Júlia hivatalvezető, Szakál László János esperes, Bozay Krisztián esperes és Horváth Róbert kórházlelkész, valamint több városi képviselő és a városi hivatal osztályvezetői, Takács Tímea, a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ igazgatója, illetve fellépett Kollár Katalin és Mikulášeková Adriana, valamint Patos Lilla, a Kodály Zoltán Alapiskola tanulója (felkészítő tanára Simon Anikó).

(na)

Ezt már olvasta?

Cookies