Back to top

Sikabonyi Gálffy Ignác sírjánál emlékeztek

Publikálva: 2023, október 7 - 19:02
A Nemzeti Gyásznapot követően a sikabonyi temetőben, a Gálffy család sírkertjében, az 1848-as honvédtiszt Sikabonyi Gálffy Ignác sírjánál hajtottak fejet lokálpatrióták az 1848/49-es szabadságharcban elhunyt hősök emléke előtt.
Sikabonyi Gálffy Ignác sírjánál emlékeztek

Az eseményen, amelyet a Sikabony Polgári Társulás és a Biró Márton Polgári Társulás szervezett, megemlékezett az 1848-as hős sírjánál városunk vezetése, Hájos Zoltán polgármester, Puha György és Karaffa Attila alpolgármesterek, valamint Bachman László és Nagy Iván városi képviselők is. 

Az egybegyűlteket Nagy Attila helytörténész, a Biró Márton Polgári Társulás elnöke, portálunk főszerkesztője köszöntötte, majd átadta a szót Puha György alpolgármesternek, aki röviden felidézte Sikabonyi Gálffy Ignác szolgabíró, földbirtokos, 1848-as honvédtiszt életét, elmondva, hogy

a sikabonyi nemes 1848 végén testvéreivel jelentkezett a honvédek közé, s közvitézként előbb a Pozsony megyei önkéntes nemzetőrszázadban szolgált, majd részt vett a Jellasics elleni harcokban is. Később az 1. Pest megyei önkéntes nemzetőrzászlóaljban, illetve a 66. honvédzászlóalj VII. hadtestében volt honvédhadnagy, egészen a világosi fegyeletételig.

„Ma emlékezünk azokra a hősökre, akik életüket áldozták a szabadságért, és azokra, akik harcoltak a nemzeti önrendelkezésért. Ma büszkén valljuk, hogy mi magyarok vagyunk, és hogy a magyar történelem tele van dicsőséges fejezetekkel.

De ma nemcsak a múltra tekintünk, hanem a jövőre is. Ma nemcsak a múlt sikereit ünnepeljük, hanem a jelen kihívásaival is szembe nézünk. Ma nemcsak a múlt örökségét őrizzük, hanem a jelen fejlődését is elősegítjük”

– fogalmazott Puha György, hozzátéve, hogy „a magyar nép mindig is küzdött a szabadságáért, a demokráciájáért, a jogállamiságáért, a békeért, a fejlődésért, a jólétért. A magyar nép mindig is tudta, hogy a szabadság nem ingyen van, hanem áldozatokat követel. A magyar nép mindig is tudta, hogy a szabadság nem öncélú, hanemfelelősséggel jár, hogy a szabadság nem elszigetelt, hanem együttműködést igényel.”

Az alpolgármester ezért is kért ma

„minden honfitársunkat, hogy legyen büszke a múltjára, de legyen bátor a jelenében. Legyen hű a hagyományaihoz, de legyen nyitott a változásokra. Legyen tisztelő a nemzetével, de legyen barátságos a szomszédjaival. Legyen elkötelezett a szabadságáért, de legyen felelős a közösségéért. A magyar nép ereje a szabadságában rejlik. A magyar nép reménye a szabadságában gyökerezik. A magyar nép jövője a szabadságában épül. Éljen a magyar szabadság! Éljen a Haza!”

Fodor Mihály, a Sikabony Polgári Társulás vezetője is szólt a megjelentekhez.

„Rendhagyó a mai alkalom amiatt is, hogy egy született sikabonyi, Gálffy Ignác 1848-as honvédtiszt sírjánál állhatunk ezen a napon, és hajthatunk fejet azok előtt a hősök előtt, akik számára a szülőföld szeretete mindennél, még az életüknél is fontosabb volt”

– fogalmazott a megemlékezők előtt Fodor Mihály. 

„A mai kor emberének nehéz megértenie talán a 175 évvel ezelőtti kor emberét, amikor az a haza hívó szavára cselekedett, megszokott életét merte otthagyni a szabadság vágyáért, mert tenni falujáért, közösségéért. Példaképek ők a mi számunkra. Jelképei és fáklyái közösségünknek. A Sikabony Polgári Társulás célja, hogy jobban megismerjük Sikabony múltját, jobban megértsük településrészünk mindennapjait. Ezért is állunk ma itt, ezért is jövünk majd el ide minden év márciusában és októberében, hogy azok a hőseink, akik valaha itt éltek, méltó megbecsülést kapjanak utódaiktól, az itt élőktől. 

Szeretne a társulás egy új utat is megnyitni a sikabonyiak felé. Jövőre elindítjuk a Sikabonyi estek című programunkat, ahol előadásokkal, beszélgetésekkel várjuk majd azokat, akik kíváncsiak Sikabony múltjára, de jelenére is. A célunk itt összeér Gálffy Ignác 48-as sikabonyi honvédtiszt céljaival: hasznos és cselekvő tagja lenni a közösségünknek” – tette hozzá a Sikabony Polgári Társulás elnöke. 

A megemlékezés végén az egybegyűltek mécseseket helyeztek el a szabadságharc sikabonyi hősének a sírjánál.

(dszi)

Ezt már olvasta?

Cookies