Back to top

Sikabony

Publikálva: 2016, május 21 - 08:54
A Sikabony Polgári Társulás munkáját, illetve Sikabony településrész történetét bemutató kiadvány

2012-ben, mikor a Sikabony Polgári Társulás megalakulásakor kitűztük magunk előtt társulásunk céljait, ott szerepelt közöttük az egészséges lokálpatriotizmus támogatása.
Idén októberben már  a harmadik évfordulónkat ünnepeljük, s szeretnénk kis betekintést nyújtani az eltelt időszakban elvégzett munkánkba. Mindenek előtt szeretnénk visszatekinteni Sikabony múltjára, mert fontosnak tartjuk, hogy múltunkat megismerve minél többen lássák és építsék jól jelenünket.

______________________________________

A mai Sikabony területét is magába foglalta a honfoglalás után az az egykori nagyobb birtok, amely Abonyé (mint személyé) volt, s amely egészen a 13. századig egy közigazgatási egységként működhetett. Abony, mint település legkorábbi okiratos említése terra Oboni névalakban fordul elő IV. Béla királynak (1236–1270) egy 1236-os oklevelében.
Az irat azonban visszautal, ugyanis Abony földjére kiváltságot szerzettek tizennégy leszármazottjának kérésére erősítette meg azt Béla király. A szövegből megtudjuk, hogy III. István idején (1147–1172) azoknak a cseheknek, akik Magyarországra bevándoroltak, a király letelepedés céljából az itteni Oboni nevű birtokot jelölte ki, s egyben választást engedett számukra, hogy ott milyen szabadsággal kívánnak megmaradni.          III. István királynak e bemutatott oklevele szerint a királyi udvarnok-jobbágyokat megillető szabadságot kapták, mellyel őket Dénes nádornak s más főuraknak bizonysága szerint utána még II. András király (1205–1235) is felruházta.
Az 1236-os okirat említi a tizennégy leszármazottat is, akiknek kérésére az egykori privilégiumot a király megerősítette, így Chybát és társait: Iburt, Heymet, Sidet, Pocust, Karachunt, Illerust, Satht, Hugelt, Nolchot, Joanust, Clement, Stegunt és Omodiast.
(...)

A kiadvány itt onile is elérhető

Ezt már olvasta?

Cookies