Back to top

A Rákóczi Szövetség vezetőtanárainak találkozója Tatán

Publikálva: 2017, december 8 - 13:48
2017.december 1-3-án került sor a Rákóczi Szövetség Ifjúsági Szervezeteinek vezetőtanárai találkozójára Tatán. A Rákóczi Szövetség civil szervezet, 1989-ban alakult azzal a céllal, hogy a Kárpát–medencében található magyar középiskolásokat, egyetemistákat II.Rákóczi Ferenc szellemének ápolása révén összefogja, erősítse magyarságtudatukat és támogassa a magyar nyelvű iskolaválasztást. Jelenleg 270 középiskolából állt össze a Rákóczi Szövetség tagságának létszáma, a 24500 fő.

2016-ban 2300 fővel gyarapodott a „rákóczisok“ létszáma, az új tagok átlagéletkora 22 év. Évente háromszor lehet pályázni a diákutaztatási programra. 2016-ban az egyik diákutaztatáson 104 középiskola 4000 diákja vett részt. 2017-ben jelentősen megnőtt a diákutaztatási programon résztvevők száma, 15000főre. Sikeresek voltak a középiskolás táborok, ezek közül a Sátoraljaújhelyen szervezett egyhetes tábor. Sor kerü lt anyanyelvi, történelmi vetélkedők, főiskolások táborának megrendezésére. Nagy népszerűségnek örvendenek az október 23-ai megemlékezés, a Nemzeti Összetartozás Nap-i rendezvények. Évente négyszer kerül sor a középiskolák vezetőképzésére. Megszervezik az egyhetes továbbképzéseket történelem és magyar szakos tanárok részére.

Ezek a tanárok nagyon sokat tehetnek a magyar középiskolák népszerűsítésében, történelmünk és kultúránk fontosságának megértetésében. Hiszen a magyar kultúra megtartásán múlik a magyar iskolák léte és jövője. A tatai találkozón Takaró Mihály, ismert irodalomtörténész eszmefuttatása is ezt támasztotta alá. Nagyon sok múlik azon, hogy magyar kultúránkat megtudjuk-e őrizni, mert ettől függ mennyi lesz 50 év múlva a magyarok száma a Kárpát–medencében. Rendkívüli értékes infomációkat szerezhettünk Jerasz Anikótól, a szerbiai Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizot tságának elnökétől a magyar iskolák helyzetéről Szerbiában.

Emellett a tatai konferencián jutott idő új javaslatok tételére a „rákóczis“ programok jövőbeni szervezését érintően és személyes tapasztalatok, gondolatok megosztására a konferencián részt vevő 56 képviselő között. Nagy többségben voltak a magyarországi középiskolák képviselői, Délvidékről nyolcan, Szlovákiából csak egy szakközépiskola képviseltette magát.

A dunaszerdahelyi Szabó Gyula 21 Szakközépiskola diákjai 1990-től tagjai a Rákóczi Szövetségnek, rendezvényeinek aktív résztvevői. A Felvidéken 2004-től folyik a magyar iskolákba való beiratkozási program, 250 helyszínen 16000 magyar óvodás kapott ajándékcsomagot. Amennyiben magyar tanítási nyelvű iskolába iratkozik be a gyermek, újabb támogatásban részesül. Tudatában vagyunk annak, hogy a Rákóczi Szövetség nagyon sokat tesz a határon túli magyarság megmaradásáért. Ezért fontos, hogy minél több magyar középiskolás kerüljön kapcsolatba a Rákóczi Szövetséggel.

Molnár Ilona, iskolaigazgató

Ezt már olvasta?

Cookies