Back to top

Pályázatok a város költségvetéséből – január 15-ig kell benyújtani az elszámolást

Publikálva: 2023, január 13 - 06:34
A Dunaszerdahelyi Városi Hivatal felhívással fordul a 2022-es évben a „Közhasznú szolgáltatások, általános közhasznú célok és közhasznú célok támogatása 2022” programban sikeresen pályázókhoz.
Pályázatok a város költségvetéséből – január 15-ig kell benyújtani az elszámolást

Tisztelt Pályázó!

A tavaly, a „Közhasznú szolgáltatások, általános közhasznú célok és közhasznú célok támogatása 2022” program keretében sikeres pályázatok elszámolását tavaly december közepéig kellett benyújtani, a későbbi határidejű projektek esetében pedig a január 15-ig szükséges benyújtani a Város felé.

A támogatásban részesülő köteles a felhasznált támogatásról és a kötelező társfinanszírozásról elszámolást benyújtani a Város részére, az erre a célra a Város honlapján közzétett formanyomtatványon, a projekt megvalósítását követő 30 napon belül.

A postai bélyegzőn szereplő dátum, illetve személyes benyújtás esetén az iktató bélyegzőn szereplő dátum a mérvadó.

A támogatás el nem költött része

A támogatásban részesülő a támogatás fel nem használt részét haladéktalanul, de legkésőbb az elszámolási határidő lejártáig köteles visszafizetni a város számlájára. Ezzel egyidejűleg köteles értesítést küldeni az illetékes osztálynak a fel nem használt pénzeszközök visszafizetéséről.

Amennyiben nem nyújtja be az elszámolást

Az a támogatásban részesülő, aki a támogatás elszámolását nem nyújtja be, a támogatás teljes összegét a támogatás visszaküldésére vonatkozó felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles a város számlájára visszautalni.

Ha a támogatásban részesülő a támogatás felhasználását rendesen nem számolja el, a következő naptári évben nem részesülhet támogatásban.

Hiányos elszámolás

Abban az esetben, ha a támogatásban részesülő a merített támogatás egyes részeit a megfelelő könyvelési bizonylatokkal nem támasztja alá, akkor az elszámolás részére hiánypótlás miatt visszaküldésre kerül. A támogatásban részesülő köteles a hiányzó bizonylatokat a visszaküldéstől 15 napon belül pótolni.

Elszámolási feltételek megsértése

A szerződésben meghatározott támogatás felhasználási feltételeinek megszegése pénzügyi fegyelem megsértésének minősül. A pénzügyi fegyelem megsértésére, ideértve a szankciókat is, külön szabályozás vonatkozik (2004. évi 523. sz. törvény a közigazgatás költségvetési szabályairól, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről és későbbi módosításai).

A projekt elszámolására használandó formanyomtatványt itt találja:

www.dunstreda.sk → Polgár → Formanyomtatványok → Támogatások a város költségvetéséből; Csatolmányban az Elszámolás útmutató és az Elszámolási adatlap.

Az elszámolást papírformában (nem elektronikusan) kérjük benyújtani.

dunaszerdahelyi.sk

Ezt már olvasta?

Címkék: pályázat
Cookies