Back to top

Önkormányzati választások 2022 - A képviselőjelöltek válaszolnak - 4. számú választási körzet

Publikálva: 2022, október 3 - 18:40
Az október 29-én sorra kerülő önkormányzati választásokon Dunaszerdahelyen négy választókörzetben indulnak a képviselőjelöltek. A dunaszerdahelyi.sk kérdéseket küldött azon jelölteknek, akik megosztották velünk e-mail-címüket. Cikkünkben az 4. számú választási körzet jelöltjeinek a válaszait közöljük. Akik nem küldték el a válaszaikat, számukra lehetőséget biztosítunk, hogy 2022. október 7-én éjfélig még megtegyék a press@perfects.sk e-mail-címünkre továbbítva azokat.
Önkormányzati választások 2022 - A képviselőjelöltek válaszolnak - 4. számú választási körzet

4. számú választás körzet 5 mandátummal

1. Bugár György, 59 éves, vállalkozó, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Régiók. 

Honnan ismerhetik önt a dunaszerdahelyiek? 

A legtöbben onnan, hogy régóta és tevékenyen szolgálom a választókerületem lakosait a városi képviselőtestületben. Emellett a korábbi városi szeretetszolgálatnak, amelyet ma a Dunaszerdahelyi Plébaniai Karitászként ismernek, vagyok a megalapítója és vezetője, mind a mai napig. Tevékenykedem a városi ifjúsági parlamentben is, igyekszem ösztönzője lenni a fiatalok bevonásának a város ügyeibe. Számos rendezvényt tudok magam mögött szervezőként, mint például a Magyar majálist, de többek között tagja a Csemadoknak, a városvédő egyletnek, vagy sokan a Katolikus Egyház körüli szolgálatom kapcsán imernek. 

Milyen okból méretteti meg magát az októberi helyhatósági választásokon? 

Szeretném a korábban megkezdett munkát folytatni. Úgy érzem, szükséges közösségünk összefogása, lakosaink számára olyan programok szervezése, ahol a családok, illetve a közösség minden tagja meg van szólítva. Fontosnak tartom azt is, hogy a jelenlegi, és az előttünk álló nehéz időkben valóban olyan képviselelte legyen Dunaszerdahely lakosainak, amely szociálisan érzékeny és odafigyl a mindennapok gondjaira is. 

Melyek azok a prioritások, amelyeket választási programjában célul tűzött ki? 

Egyrészt a plébániai karitász tevékenységének a megerősítése, mert sajnos a tapasztalat azt mutatja, hogy egyre többen lesznek azok, akik segítségre szorulnak majd, illetve azon tevékenységek támogatása, amelyek a szociális szférát erősítik, illetve a lakosok biztonságérzetét növelik. Fontosnak tartom kiemelni, hogy nem beszélnünk kell ezekről, hanem cselekedni. 

Eddig mely területen tevékenykedett a város közéletében? Ha ilyenben idáig nem vett részt, ezután miképp szeretne a város közéletének aktív részese lenni?

Ahogyan említettem, a város közéletének aktív részese voltam, vagyok és szeretnék maradni a továbbiakban is. 

Mi a legfőbb célja, amit el szeretne érni, ha bekerül a képviselő-testületbe? 

Számomra az egyik legfőbb cél, amelyet bekerülésem esetén a következő képviselőtestületben mindenképpen támogatni igyekszem, hogy Dunaszerdahely városa megmaradjon kisebb településnek, megmaradjon a kisvárosi jellege, hiszen már így is egyre több idegen költözik a városba.  

2. Dakó Alexander, Mgr., 51 éves, vállalkozó, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Régiók.

Honnan ismerhetik önt a dunaszerdahelyiek? 

Dunaszerdahely város önkormányzati képviselője vagyok már 12 éve, a harmadik választási ciklusomat töltöm ki. A városfejlesztési és építési szakbizottság alelnöke, a városi tanács tagja vagyok. Több volt társadalmi ill kulturális esemény szervezője. Így a Fröccsfest a Szerenncselufik Szerdahelyért szervezőjeként, alapítójaként ismerhetnek.

Milyen okból méretteti meg magát az októberi helyhatósági választásokon? 

Prioritásként a keleti lakótelep még élhetőbbé tételét említeném. Szeretném a körzetemben, a Jilemnicky utcát a korforgalomtól egész a Barátság térig új aszfaltréteggel felújítatni a város költségvetéséből. Továbbá új parkolók és közterek kialakítása a célom. Illetve nagyobb rend és tisztaság. A keleti lakótelep térfigyelő kamerákkal való felszerelése.

Melyek azok a prioritások, amelyeket választási programjában célul tűzött ki? 

Feljebb említettem.

Eddig mely területen tevékenykedett a város közéletében? Ha ilyenben idáig nem vett részt, ezután miképp szeretne a város közéletének aktív részese lenni?

Feljebb említettem.

Mi a legfőbb célja, amit el szeretne érni, ha bekerül a képviselő-testületbe? 

Feljebb említettem.

3. Dohorák Sándor, 50 éves, geodéta, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Régiók.

Honnan ismerhetik önt a dunaszerdahelyiek? 

Elsősorban a keleti lakótelepen való életvitelem alapján, DAC szurkolóként a lehetőségeimhez képes az összes sport, kulturális és társadalmi összejövetelen részt vettem. Az elmúlt 4 éve a képviselőtestület tagjaként tevékenykedem a városfejlesztési és építési szakbizottság, illetve az ifjúsági és sportbizottság tagjaként. Állami alkalmazottként a járási hivatal kataszteri főosztályán (volt geodézián) dolgozom immár 31 éve.

Milyen okból méretteti meg magát az októberi helyhatósági választásokon? 

Szeretném bizonyítani, hogy a négy évvel ezelőtti megválasztásom nem a véletlen műve volt és odaadó önkormányzati munkával igenis lehet szebbé tenni a városunk ezen részét is.

Melyek azok a prioritások, amelyeket választási programjában célul tűzött ki? 

Mindenképpen az eddig mostohagyerekként kezelt keleti lakótelepi utak, utcák, járdák felújítása, parkolók illetve parkolóház kialakítása. Továbbá újabb játszóterek kialakítása illetve a zöldövezetek gyakoribb karbantartása és a szeméthegyek mikorábbi megoldása.

Eddig mely területen tevékenykedett a város közéletében? Ha ilyenben idáig nem vett részt, ezután miképp szeretne a város közéletének aktív részese lenni?

A fentebb említett bizottságokban, illetve ezután is hasonló szerepkörben szeretnék dolgozni a városunk lakosaiért.

Mi a legfőbb célja, amit el szeretne érni, ha bekerül a képviselő-testületbe? 

Szebb és tisztább várost képzelek el, megtartva a kisvárosunk jellegét, jobb önkormányzati kommunikációt.

4. Földes Károly, MUDr., 51 éves, orvos, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Régiók.

Honnan ismerhetik önt a dunaszerdahelyiek? 

Orvos vagyok, 1995 óta szülész-nőgyógyászként dolgozom a dunaszerdahelyi kórházban, valamint több környékbeli rendelőben. A legutóbbi választási ciklusban önkormányzati képviselőként is tevékenykedtem. Sokat dolgozom, a munkámnak élek, de a dunaszerdahelyi lakosok rendszeresen találkozhatnak velem akár a DAC-meccseken vagy színházi előadásokon. Egyébként itt születtem és itt is érettségiztem.

Milyen okból méretteti meg magát az októberi helyhatósági választásokon? 

A betegek gyógyítása és úgy általában a „dolgok jobbá tétele“ iránti elkötelezettségem, valamint a segíteni akarás nemcsak hivatásomból, de életszemléletemből is fakad. Több mint 25 éve dolgozom orvosként. Mindennél fontosabbnak tartom az egészséget, az egyén és akár az össztársadalom szintjén is. Önkormányzati képviselőként jelenleg is azon dolgozom, hogy Dunaszerdahely egy egészségesen fejlődő és működő város legyen minden területen: az egészségügy, a szociális ellátás, a környezetvédelem, a kultúra, a sport és a pénzügyek terén is. Célom, hogy a gyerekektől a fiatalokon át az aktív lakosság, a szépkorúak és a fogyatékkal élők részére is lehetőség szerint biztosítva legyen egy fenntartható és egészséges életkörnyezet itt, Dunaszerdahelyen, még az előttünk álló, nehéz időkben is. A 4. választókörzetben 4. számú képviselőjelöltként indulok az idei választásokon. Fő üzenetem: „Egészséges Dunaszerdahelyet!“, célkitűzéseimet 4 fő téma köré csoportosítottam. Ezek közös nevezője az egészség (szó szoros és átvitt értelemben is), a társadalmi felelősségvállalás és a környezettudatosság, hivatásomból fakadóan pedig egyfajta példamutatás vezérel.

Melyek azok a prioritások, amelyeket választási programjában célul tűzött ki? 

Orvosként és képviselőként prioritásaimat két szóban fogalmaztam meg: „EGÉSZSÉGES DUNASZERDAHELYET!“ Az előttünk álló válsághelyzetre is gondolva 4 célterületre összpontosítok: 1. EGÉSZSÉGES GAZDÁLKODÁS: A fenntartható energiaforrások kiaknázása, a rendelkezésünkre álló termálvíz és napenergia felhasználása jókora tehermentesítést jelenthet az önkormányzatnak és a lakosoknak. Fejleszteni kell a városi cégeinket, pl. a Thermalparkot, és segíteni a dunaszerdahelyi kisvállalkozókat, hiszen sok család megélhetését biztosítják. 2. EGÉSZSÉGES KÖRNYEZET: Elkerülőutak kijelölésével csökkenteni kell a városközpontban az autóforgalmat, ezzel párhuzamosan intenzíven fejleszteni a kerékpárút-hálózatunkat, hiszen egy energiaválságban a kerékpár okos alternatíva lehet. Több száz fa kiültetésével pedig megszépíhetjük az elhanyagolt városrészeket. 3. EGÉSZSÉGES KÖZÖSSÉG: Egy jól működő város biztosíthatja a lakosok testi-lelki-szellemi erőnlétéhez szükséges kereteket. A mozgáson kívül minden generáció számára fontos a közösséghez való tartozás érzése, ezért kell támogatni mindenekelőtt a közösségi sportokat, valamint a közösségépítő kulturális egyesületeket, intézményeket. 4. EGÉSZSÉGES JÓL-LÉT: Önkormányzati képviselőként a továbbiakban is szeretnék minden olyan városi kezdeményezést támogatni, amely a dunaszerdahelyi lakosok boldogulását szolgálja. Hogy mindannyian büszkék lehessünk városukra, és a fiataljaink is itt képzeljék el jövőjüket.

Eddig mely területen tevékenykedett a város közéletében? Ha ilyenben idáig nem vett részt, ezután miképp szeretne a város közéletének aktív részese lenni?

A közéletből az elmúlt választási ciklusban önkormányzati képviselőként vettem ki a részem. Konstruktív hozzáállásommal minden olyan kezdeményezést támogattam, amely a város és a lakosok érdekét szolgálja. A következő négy év mindannyiunk számára nehéz lesz. Képviselőként szeretnék újra egy olyan városvezetés aktív részese lenni, amely felelősségteljes és a lakosság érdekeit szem előtt tartó döntéseket hoz.

Mi a legfőbb célja, amit el szeretne érni, ha bekerül a képviselő-testületbe? 

Szülész-nőgyógyászként számtalan gyermek világrajövetelét segítettem, és nekem is van egy életrevaló, csodálatos lányom. Távlati célom egyszerű: Szeretném, ha ezeknek a dunaszerdahelyi gyerekeknek szép és jó élete lenne szülővárosukban. Erre csakis önkormányzati képviselőként tudok befolyással lenni. Ehhez szeretném tisztelettel kérni a 4. választókörzet lakosainak támogatását.

5. Hakszer Roland, 50 éves, városi képviselő, sportszövetség alelnöke, független jelölt

NEM KÜLDÖTT VÁLASZOKAT.

6. Izsmán Tomáš, 44 éves, vállalkozó a biztonságtechnika és telekommunikáció területén, független jelölt

Honnan ismerhetik önt a dunaszerdahelyiek? 

Dunaszerdahelyiek a Bacsák utcai üzletemből, illetve internet, TV szolgáltatás, kamera vagy riasztó rendszer szerelése által.

Milyen okból méretteti meg magát az októberi helyhatósági választásokon? 

Már régen szeretném, hogy városunk szebb, tisztább és biztonságosabb legyen. Hogy ezért többet tudjak tenni, most lett alkalmam, Szelle Erika csapatában képviselőjelöltként indulni az önkormányzati választásokon.

Melyek azok a prioritások, amelyeket választási programjában célul tűzött ki? 

Mivel végzetségem és 26 éves tapasztalatom van a telekomunikáció és biztonságtechnikában, ezen területeken szeretném megoldani városunk modernizálását. Működő kamerarendszer kiépítését és üzemeltetését szeretném elérni, közreműködve a városi és országos rendőrséggel, hogy meg tudjuk előzni a bűnözést és a vandalizmust.

Eddig mely területen tevékenykedett a város közéletében? Ha ilyenben idáig nem vett részt, ezután miképp szeretne a város közéletének aktív részese lenni?

Válalkozásomból kifolyólag nagyon sok háztartásban megfordulok, és segítem a városlakók digitális és biztonságtechnikai problémáik megoldását. Képviselőként ezt tágabb körben a városlakók javára tudnám tenni.

Mi a legfőbb célja, amit el szeretne érni, ha bekerül a képviselő-testületbe? 

Legfőbb célom az eddig leírtakon kívül a klientelizmus és korrupció mentes városvezetés, amely a város polgárai igényeit és problémáit oldja.

7. Kosár Csaba, 32 éves, vállalkozó, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Régiók. 

Honnan ismerhetik önt a dunaszerdahelyiek?
Kelet lakótelepről, mivel gyerekkorm óta itt élek, illetve a focipályákról, mint aktív játékvezető.

Milyen okból méretteti meg magát az októberi helyhatósági választásokon?
Kiemelt célom, hogy javítsak a város működésének hatékonyságán és eredményességén. Ezen felül fontos szempontnak tartom a városlakók életminőségének javítását és az életszínvonalának emelését.    

Melyek azok a prioritások, amelyeket választási programjában célul tűzött ki?
Szükség van a környék betondzsungelét növényekkel, utcabútorokkal, találkozópontokkal, derűs színfoltokkal benépesíteni. Fontosnak tartom, hogy városunk modernizálja a szeméttárolókat és ellenőrizze azok szakszerű használatát.          

Eddig mely területen tevékenykedett a város közéletében? Ha ilyenben idáig nem vett részt, ezután miképp szeretne a város közéletének aktív részese lenni?
Részt vettem az első Felvidéki Vágta megszervezésében, továbbá 2016-ban Dunaszerdahely város #odpadNES hulladékszelektálási kampányát, mint projektmenedzser és dizájner irányítottam, amit a szlovák PR szövetség díjára jelöltek a REGIONAL COMMUNITY RELATION kategóriában.    

Mi a legfőbb célja, amit el szeretne érni, ha bekerül a képviselő-testületbe? 
Feljebb említettem.

8. Póda Ľudovít, 47 éves, hivatásos sofőr, független jelölt

NEM KÜLDÖTT VÁLASZOKAT.

9. Pongrácz Olivér, Ing., 32 éves, nemzetközi közlekedési vállalat igazgatója, független jelölt

Honnan ismerhetik önt a dunaszerdahelyiek? 

Az egyetemi tanulmányok befejezése óta egy nemzetközi szintre fejlődött, családi fuvarozó vállalt irányításából veszem ki aktívan a részem, amelynek telephelye 2011-től Dunaszerdahelyen található meg.

Milyen okból méretteti meg magát az októberi helyhatósági választásokon? 

Úgy érzem, a jelenlegi nehéz gazdasági időszakban a professziómban és a külföldi vállakozásban szerzett tapasztalataim a városvezetés, majd automatikusan a polgárok hasznára válhatnak.

Melyek azok a prioritások, amelyeket választási programjában célul tűzött ki? 

Számomra fontos a környezetbarát, hosszútávon fenntartható városüzemeltetés, ezzel párhuzamosan támogatom azokat, akik törekednek az energiahatékonyságra. A költségvetésben növelni kell a zöldfelületek fenntartására és bővítésére fordítandó rész arányát, valamint olyan, minimális területet igénybe vevő parkolók és parkolóházak kialakítását, amelyek megújuló energia előállítására is alkalmasak. Véleményem szerint, a jelenlegi és az újonnan kialakított parkolókat el kell látni a megfelelő infrastruktúrával, hogy a lakosság minden tagja számára elérhetővé váljon a fenntartható mobilitás különböző formái, legyen az elektromos roller, bicikli, személyautó vagy más alternatív hajtású jármű használata.

Eddig mely területen tevékenykedett a város közéletében? Ha ilyenben idáig nem vett részt, ezután miképp szeretne a város közéletének aktív részese lenni?

Mivel a tudomány, innováció és a természetvédelem mindig is nagy érdeklődést keltett fel bennem, jelenleg régiónkban nagy erővel környezetbarát infrastruktúra, pontosabban elektromos személyautó töltőállomások kiépítésén dolgozom. Az első nyilvános állomás nem messze a Városi Hivataltól található meg, pontosabban a Kondé püspök utcában. Igyekszem minél több polgárhoz különböző kommunikációs módok, portálok és felületek segítségével eljuttatni a legaktuálisabb és legrelevánsabb információkat a fenntartható mobilitással kapcsolatban. Amennyiben lehetőségem van rá, részt veszek különböző sporteseményeken (például jótékonysági futás).

Mi a legfőbb célja, amit el szeretne érni, ha bekerül a képviselő-testületbe? 

Célom a környezettudatos közlekedési szokások kialakításá, valamint a zöldövezetek növelésével, amelyek segítségével radikálisan csökkenthetőek az egyének költségei, javulhat az általános egészségszint, növelhető a közösségi komfortérzés, továbbá számos káros környezeti hatás és az éghajlatváltozással kapcsolatos kockázat elkerülhető vagy minimalizálható.

10. Rigóová Andrea, 45 éves, bankigazgató, független jelölt

NEM KÜLDÖTT VÁLASZOKAT.

11. Sebők Pavol, Ing., 44 éves építészmérnök, értékbecslő, független jelölt

Honnan ismerhetik önt a dunaszerdahelyiek? 

A dunaszerdahelyi lakosok ismerhetnek mint született szerdahelyit, közéleti aktivistát és mint önkormányzati képviselőt a 2014 – 2018-as időszakból.

Milyen okból méretteti meg magát az októberi helyhatósági választásokon? 

Változást szeretnék vinni a mindennapossággal és megszokottsággal küszködő helyi önkormányzat munkájába. Erre kínálok egy lehetőséget a tisztelt választóknak.

Melyek azok a prioritások, amelyeket választási programjában célul tűzött ki? 

Céljaim között szerepel a „Kelet” lakótelep fejlődését felzárkóztatni a többi városrészhez. Ez a városrész látványosan terjeszkedik, miközben a meglévő lakótelepre, úthálózatra, parkolókra irányuló városi beruházások alacsonyabbak mint a város többi részén. Fontosnak tartom megteremteni a lakosok és képviselők közti kommunikációt, legyünk elérhetőek egymás számára.

Eddig mely területen tevékenykedett a város közéletében? Ha ilyenben idáig nem vett részt, ezután miképp szeretne a város közéletének aktív részese lenni?

2014 és 2018 között önkormányzati képviselőként tevékenykedtem. Mint közéleti aktivista felléptem például a túlárazott zöldterület fenntartása ellen, később a híres „Téraffér” ellen. Én voltam az, aki 2018-ban a testület elé vittem, az addig az önkormányzat részéről ignorált lakosok segélykiáltását, az ollétejedi gumifeldolgozó ügyét. Társszervezőként vettem részt olyan társadalmi eseményekben mint például a „Szerencselufik Szerdahelyért” és „Farsang a jégen”.

Mi a legfőbb célja, amit el szeretne érni, ha bekerül a képviselő-testületbe? 

Az, hogy mit lehet elérni képviselőként, sokban függ attól, hogy ismét egy ember központú vagy valódi önkormányzati képviselete lesz e Dunaszerdahelynek. Szakszerű és felelősségteljes munkával, kritikus de kulturált megnyilvánulással szeretném visszaadni a dunaszerdahelyiek hitét a városi önkormányzatba.

12. Štuller Peter, MUDr., 67 éves, orvos, Kresťanskodemokratické hnutie

NEM KÜLDÖTT VÁLASZOKAT.

Ezt már olvasta?

Cookies