Back to top

A nemzeti összetartozás napján emlékeznek

Publikálva: 2023, május 25 - 08:01
A Pázmaneum Társulás rendhagyó módon Trianon gyásznapján, a Nemzeti Összetartozás Napján közös megemlékezésre, gyertyagyújtásra hív mindenkit, akiknek fontos nemzetünk történelme és jövője. A megemlékezés június 4-én, 17.30-kor kezdődik a városi szabadidőparkban, a Trianon kopjafánál.
A nemzeti összetartozás napján emlékeznek

„Likasztják már fönn az égben a rostát,
s a csillagok tengelyét olajozzák
szorgalmas angyalok.
És lészen csillagfordulás megint,
és miként hirdeti a Biblia:
megméretik az embernek fia,
s ki mint vetett, azonképpen arat,
mert elfut a víz, és csak a kő marad,
de a kő marad.

(Wass Albert: Üzenet haza)

A Nemzeti Összetartozás Napja az 1920-as trianoni békediktátum aláírásának évfordulójára emlékező, június 4-ére eső nemzeti emléknap Magyarországon, illetve a Kárpát-medence magyar ajkú közösségeiben is minden évben emgemlékeznek róla. 

Dunaszerdahelyen a Pázmaneum Polgári Társulás szervezésében műsorral és mécsesgyújtással idézik fel az eseményeket.

A Magyar Köztársaság Országgyűlése törvényt alkotott az emléknapról, annak preambuluma így szól: 

„Mi, a Magyar Köztársaság Országgyűlésének tagjai, azok, akik hiszünk abban, hogy Isten a történelem ura, s azok akik a történelem menetét más forrásokból igyekszünk megérteni, hazánkért és a magyar nemzet egészéért, az Alkotmányban rögzített felelősségünk jegyében, a magyarság egyik legnagyobb történelmi tragédiájára, a történelmi Magyarországot szétdaraboló, s a magyar nemzetet több állam fennhatósága alá szorító, 1920. június 4-én aláírt békediktátumra emlékezve, számot vetve e békediktátum által okozott politikai, gazdasági, jogi és lélektani problémák máig tartó megoldatlanságával, egyaránt tiszteletben tartva a magyar nemzet érdekeit és más nemzetek jogát arra, hogy a magyarság számára fontos kérdésekről másként gondolkodjanak, attól a céltól vezettetve, hogy e cselekedettel hozzájárulunk a Kárpát-medencében együtt élő népek és nemzetek kölcsönös megértésen és együttműködésen alapuló békés jövőjéhez, s egyúttal a XX. század tragédiái által szétdarabolt Európa újraegyesítéséhez, a következő törvényt alkotjuk.”

Ezt már olvasta?

Cookies