Back to top

Nem csak a temető fog megújulni Sikabonyban

Publikálva: 2017, november 25 - 08:08
A sikabonyi Öreg temető revitalizációjáról, valamint egyéb Sikabonyt érintő kérdésekről szervezett november 23-án a Sikabonyi Közösségi Házban lakógyűlést a településrész polgárai számára a Sikabony Polgári Társulás és a városi hivatal. 

A lakógyűlésen Simon Ferenc, a társulás elnöke köszöntötte dr. Hájos Zoltán polgármestert, valamint Molnár Zsolt és Puha György képviselőket, illetve a megjelent sikabonyiakat. 

A polgármester egyrészt a régi temetőben zajló munkálatokról tett említést, másrészt a sikabonyi futballpálya körüli tervekről szólt. Minthogy ez utóbbit a DAC klubja fiataljaival már nem használja (a DAC Akadémia új központja már kiépült), s így elkezdődhet az ott létesítendő pihanőpark megvalósítása. Hájos itt utalt rá, hogy szerencsés helyzetben van a város, hiszen mindenféle kültéri rendezvény lebonyolítására alkalmas – vízzel, villannyal ellátott – a terület. 

A városvezető egyben megköszönte Simon Ferencnek, hogy társulásukkal olyan aktív életet lehellnek a városrész kulturális életébe, amely valóban példaértékű. Hozzátette, Ollétejedben is kibontakozóban van ilyen jellegű kezdeményezés, amelynek jó példát mutat a Sikabony Polgári Társulás. 

A temető revitalizációjáról részletesebben Molnár Zsolt építész szólt. Többek között elmondta, hogy a 162 urnafülkés és 540 sírhelyes temetőkert mellett, az első világháborús hadifogolytemető előtt egy 36 férőhelyes parkolót is terveznek, amely mindegyik érintett temető látogatói számára hasznosak lesznek.  

A jelenlegi és a régi-új temetőt a katonatemetőt keresztülszelő, kibővített járda fogja összekötni, a mostani temetővel, s a halottasháztól, illetve a Mindenszentek-templomtól ezen keresztül lehet majd megközelíteni az új temetőt. Természetesen a katonatemető előtti parkolókból mindegyik temetőbe lesz külön bejárat is.

A temetőben az 1848-as szabadsághős, Sikabonyi Gálffy Ignác és családi sírkertje marad érintetlenül a helyén, felújítva (a térképen 1-es számmal jelölve), míg a jelenleg ott található régi sírkövek a temető közepén, egy központi helyen lesznek elhelyezve (2-es számmal jelölve). 

A Nagyabonyi út mellett, a vele párhuzamosan futó kerítésbe kerülnének az urnafülkék, s maga a temető rendezése is modern architektúra keretében valósulna meg, mely szerint az előre legyártott, betonozott sírkeretek is az egységes, rendezett megvalósítást hivatottak megoldani (lásd a vizualizációs képeken). 

Természetesen kibővül a kamerarendszer is az érintett területeken. 

A lakosok részéről felmerülő kérdésekre válaszolva a polgármester elmondta, hogy az egész temető közvilágítása egységesen meg lesz oldva, illetve padokon, szemétkukákon túl újabb értesítő táblákat is kihelyeznek majd. Utalt arra is, hogy a Kertész utca és a Nagyabonyi út kereszteződésében tervezik a körforgalmat, amelynek a reális megvalósítása, mivel városi és megyei utak találkozásáról van szó, s így a megye jóváhagyása is szükséges, a 2018-as tervezés után realizálódhat. 

A sikabonyiak kérték, hogy az új temető rendezésével párhuzamosan a jelenlegi temető is kapjon hasonló „kerítés-falat”, mint az újban tervezik, ugyanis a temetések idején a nagy forgalom miatt túl nagy a zaj. 

Puha György képviselő elmondta, hogy a tervezett, sportpálya területén megvalósuló pihenőparknál tűzoltószertárat is tervez a város. A lakossági kérdésekre válaszolva jelezte, hogy folyamatban van a Csigéri utca javítása, várhatóan már meglesz a Felső utcán is a járda, és a Kertész utcai hiányzó járdaszakaszt is elkészítteti a befektető.

A Reptér utcán ugyancsak tervben van a járda felújítása, bár ott még a telekrendezés körül vannak problémák. Kiemelte, az adott utszakasz azért is fontos, mert az új kertvárosi részt köti össze a „régi” Sikabonnyal.

Az oldott hangulatú lakógyűlésen egyebek mellett még több apróbb észrevételt jeleztek a városvezetésnek a sikabonyiak. 

Ezt már olvasta?

Cookies