Back to top

Mit lehet tudni a szülői bónuszról?

Publikálva: 2022, augusztus 6 - 10:03
Mióta köztudottá vált, hogy a jövőben a dolgozó gyermekek is hozzájárulhatnak szüleik nyugdíjához, jobban mondva annak összegét némileg emelhetik, egyre többekben fogalmazódnak meg kérdések. Az alábbiakban megpróbálunk válaszolni a leggyakrabban feltettekre.
Mit lehet tudni a szülői bónuszról?

Ki fizetheti nyugdíjas szüleinek a bónuszt?

A szülői bónuszt a Szociális Biztosító azoknak a szülőknek fizeti, akiknek gyermekei dolgoznak és fizetésükből járulékot fizetnek a biztosítónak, valamint azok szüleinek, akik helyett a nyugdíjbiztosítást az állam fizeti. Megkapják a bónuszt az önkéntesen nyugdíjbiztosítást fizetők szülei is.

Kérvényeznem kell-e valahol a szülői bónuszt?

Nem. Az idősek ezt automatikusan megkapják. A gyermekek viszont kérhetik a kifizetés megszüntetését.

Miért igazságtalan a nyugdíjak jelenlegi összege?

Az az anya, aki gyermekével otthon marad és nevelésének szenteli idejét, jóval kevesebbet keres és a nyugdíját alacsonyabb jövedelemből számítják ki. Ennek következtében azoknak a szülőknek, akik gyermekeket nevelnek, jóval alacsonyabb a nyugdíjuk, mint a gyermekteleneknek. Miközben éppen a dolgozó gyermekek azok, akik mindenki nyugdíját fizetik.

Mennyivel emeli a nyugdíjat a szülői bónusz?

A bónusznak köszönhetően a nyugdíjas anyák és apák nyugdíja minimum több tíz vagy akár több száz euróval is emelkedhet évente. A szülői bónusz nagysága attól függ, hogy mennyi járulékot vezet el a dolgozó gyermek a Szociális Biztosítóba.

Növekednek-e a dolgozók járulékterhei a szülői bónusz miatt?

Nem. A dolgozó gyermekek járulékai nem emelkednek.

Csökken-e a dolgozó gyermekek nyugdíja, ha szüleik szülői bónuszt kapnak?

Nem. A jövendő nyugdíjuk emiatt nem csökken, nem lesz rá hatással.

Miből finanszírozzák a bónuszt?

Az állam a bónuszt azokból a járulékokból fizeti ki, amit a dolgozók a Szociális Biztosítóba fizetnek. Ezzel több pénzt juttat az állam az időseknek abból a járulékcsomagból, amit gyermekeik a bérükből fizetnek.

Mit kell tennem, ha dolgozó gyermekként nem akarom, hogy járulékaimból szüleimnek szülői bónuszt fizessenek ki?

Elegendő, ha 2022 október végéig kitölti az időközben közzétett űrlapot és tudatja a Szociális Biztosítóval, hogy nem akarja a szülői bónusszal növelni szülei nyugdíját. A további években ezt szintén kérvényzeni kell, legkésőbb október végéig (az űrlap egyelőre még nincs közzétéve, a Szociális Biztosító majd közli, ha már elérhetővé vált – megjegyzés)

Lehetséges, hogy csak az egyik szülőm nyugdíjához járuljak hozzá?

Minden gyermek meghatározhatja, kinek fizesse ki a Szociális Biztosító a szülői bónuszt. Ehhez elegendő, ha 2022 október végéig tudatja a Szociális Biztosítóval, nem akarja, hogy az egyik szülőjének a nyugdíja emelkedjen. A további években ezt szintén kérvényzeni kell, legkésőbb október végéig.

Ha bizonyos idő elteltével úgy döntök, hogy nem akarok, illetve hozzá akarok járulni szüleim nyugdíjához, ezt mikor tehetem meg?

A megszüntetést, illetve a hozzájárulást bármikor kérheti az év során, legkésőbb október végéig.

Hozzájárulhatok a szüleim és nevelőszüleim nyugdíjához is?

Igen, minden dolgozó gyermek (állami biztosított + önkéntes nyugdíjbiztosítást fizető) szétoszthatja a bónuszt saját belátása szerint. Ebben az esetben négy személy között.

A nyugdíjakat a szülői bónusz nélkül emelik?

Igen. Az összes öregségi nyugdíjat az érvényben lévő, szociális biztosításról szóló törvény értelmében emelik.

Nem diszkriminatív a szülői bónusz azokkal a szülőkkel szemben, akiknek gyermekei kevesebbet keresnek?

A fizetések összege természetesen más és más, ami függ az adott munkavégzés típusától és a munkahelyen betöltött pozíciótól is. A nyugdíjak összege a jövedelem összegének függvénye.

Éppen a szülői bónusznak kellene mérsékelnie azt a szembetűnő különbséget, ami a gyermekeket nevelő anyák és a gyermektelen nők nyugdíja között van.

Kaphatnak-e szülői bónuszt az özvegyi nyugdíjat és rokkantnyugdíjat szedők is a nyugdíjkorhatár betöltése után?

Igen, a szülői bónusz a nyugdíjfinanszírozás további pillére és jogosultak rá azok az öregségi nyugdíjasok is, akik rokkantnyugdíjat, illetve özvegyi nyugdíjat kapnak.

Fizetheti-e a dolgozó gyermek a bónuszt a biológiai szüleinek, ha örökbe fogadták?

Nem, ezt nem teheti. A szülői bónusz az örökbefogadó, vagyis a gyermeket felnevelő szülőnek jár.

Miért nem kaphatnak szülői bónuszt a külföldön dolgozó gyermekek szülei?

A szülői bónuszt az állam azokból a járulékokból fizeti ki, amit a dolgozó gyermek a Szociális Biztosítóba befizet. Ha ezek a járulékok nincsenek befizetve a biztosítóba, nincs miből kifizetni a szülői bónuszt a szülőknek.

Mi történik, ha elveszítem a munkámat? Előtte az államnak dolgoztam és a fizetésemből elvezetett járulékaimból fizettem a bónuszt a szüleimnek. Ők is elvesztik a bónuszt?

Ha a gyermek az adott kalendáriumi év során legalább egy napot dolgozott, a szülők a bónuszt megkapják.

Mikortól emeli a szülői bónusz a nyugdíjakat?

A szlovák Alkotmány szerint a szülői bónusz 2023. január 1-től lép érvénybe. Az első bónuszokat a Szociális Biztosító már a 2023-as év elején kifizeti.

Forrás: ma7.sk

 

Ezt már olvasta?

Címkék: nyugdíj
Cookies