Back to top

Metamorfózisok – Az Irodalmi Szemle decemberi számáról

Publikálva: 2016, december 13 - 11:46
A Szemle idei utolsó száma már (a) jövőre figyel. A lapszám témája a változás, annak minden képlékeny formájában. Az átalakulás, az átváltozás, a transzgresszió természetének sokféleségére fűződnek fel a szövegek.
Metamorfózisok – Az Irodalmi Szemle decemberi számáról

Áfra János két versével indul a szám: „A múltból / csak a neked ültetett fa termését / viszed, magvából ébred a kert, / amelyben felépülhet új otthonod.” – írja az Épít, bont címűben. Forgács Miklós verse, az Odüsszeusz átváltozása, hullámokban áradó asszociációkra épül.

Kadlót Nikolett az Isteni színjátékról beszélgetett Nádasdy Ádámmal – az interjúból izgalmas részletekre derül fény a fordító műhelyéből. 

Gyukics Gábor fordításában a jazz és a szürrealizmus által inspirált beatköltőtől, Bob Kaufmantól olvashatjuk Viselnéd a szemem? c. versét. Bíró József verseiben pedig a szöveg és az interpunkcióból kialakított jel(zés)szerű sorok egyszerre játszanak a képiség és a zeneiség (kottaszerűség) segítségével a ritmussal.

El Kazovszkij versei két tanulmányban is elemzésre kerülnek. Czucz Enikő a test, az identitás és a magány konstellációjában vizsgálja a Homokszökőkút c. kötetet, míg Hajnal Zsolt az Állatsereglet c. ciklus állatábrázolásai által a természet és a szubjektum viszonyait elemzi.

Szászi Zoltán tárcasorozatában (Fél-vidéki levelek) Herman ezúttal – egyebek mellett – a falura költözés nyűgeiről és örömeiről számol be Fridolinnak. Ivana Dobrakovová Itáliában játszódó, reflexiószerűen áradó prózájában a főszereplő-narrátor a terhesség nehézségeit, a változó állapotok átmenetiségét éli meg (György Norbert fordítása). Bakos Gábor tanulmányának középpontjában is a változás áll: a Dán lány c. filmet mint metamorfózist vizsgálja a gender-elméletek szempontjai alapján.

Michal Habaj verseiben a változás témája például a poszthumán jövőtől való félelemként vetül ki. Expresszív soraiban a próféciák nyelve éppúgy felidéződik, mint a városi legendák vagy épp az alkímia világa. Mária Ferenčuhová verseiben a változás testi természetű. Az Immunitás c. friss kötetéből válogatott versek a betegség folyamataiból, a testben előidézett metamorfózisokból kreál képdús versnyelvet. A verseket Merva Attila fordította.

A lapszámban kritikát közöl Soóky László a Komáromi Jókai Színház Arthur Miller: Az ügynök halála c. darabjáról. Kosztrabszky Réka pedig Ardamica Zorán: Kultúraolvasás c. kötetét recenzálja. A Szemle egykori szerkesztőjét, Koncsol Lászlót nyolcvanadik születésnapja alkalmából Pomogáts Béla köszönti.

szp

Ezt már olvasta?

Címkék: lapajánló