Back to top

Megalakulására emlékezett a Pázmaneum Társulás

Publikálva: 2019, október 22 - 13:38
Megalakulásának tizennegyedik esztendejére emlékezett szentmise keretében a Pázmaneum Társulás, Pázmány Péter és Marczell Mihály hitvallók életpéldája által, október 21-én.
Megalakulására emlékezett a Pázmaneum Társulás

Az esemény egyben a Felvidéki Imakilenced 7. állomása volt – az ünnepi szentmisét Sárai Attila nagyölvedi plébános mutatta be a dunaszerdahelyi Nagyboldogasszony oltalma alatt álló Szent György-templomban a társulás tagjaiért és a hívekért. A szentbeszédet Galgóczi Rudolf légi esperesplébános mondta, aki Boldog Károly király életével ismertette meg a híveket, kiemelve annak alázatos lelkületét és keresztény politikusi szellemiségét.

A szentmise végén a 15 évvel ezelőtt Rómában boldoggá avatott utolsó magyar királyhoz, Boldog Károlyhoz imádkoztak a jelenlevők Karaffa János atya segítségével, a következő fohásszal: „Urunk, Te Boldog Károly királlyal ajándékoztad meg Szűz Mária és Szent István országát. Segíts kérünk, hogy az ő hitvalló szeretetének buzgóságát kövessük egész életünkben, mindig nyitva álljon előtted szívünk hajléka, és a ránk bízottakkal együtt eljussunk Hozzád, az örök boldogság honába! Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen.”

A szentmisét követően a tagok koszorút helyeztek el a katolikus templom oldalán elhelyezett Marczell Mihály-emléktáblánál – itt a társulás ügyvezető elnöke, városunk alpolgármestere, Karaffa Attila köszönte meg az együtt eltöltött éveket, és tett ígéretet arra, hogy a nemzeti konvervatív értékrendet továbbra is teljes erejével építeni fogja a Pázmaneum. Pázmány Péter és Marczell Mihály életpéldája ennek az előképe is számukra, hiszen Pázmány Péter esztergomi érsek, bíboros volt a magyarországi katolikus megújulás vezető alakja, illetve a dunaszerdahelyi születésű Marczell Mihály, a budapesti Központi Szeminárium egykori rektora volt a 20. század egyik legnagyobb hatású magyar katolikus nevelője. Életpéldájuk napjainkban is iránytű, cél és forrás is egyben.

A vallásos program után a Vermes-villában folytatódtak az események, ahol Tarics Péter mutatta be a Tanúságtétel, (i)gazság, végítélet c. könyvét a publikumnak. A kötet számos új információt tartalmaz, és hátborzongató titkokat boncolgat 1956 témájában. A szerző saját kutatásai, illetve kordokumentumok és szemtanúk vallomásai alapján dolgozta fel a forradalom politikai előzményeit, a „véres csütörtök” (1956. október 25.) történetét, a megtorlás politikai hátterét, illetve azt, hogy az anyaország határain túl élő magyarok miként reagáltak a történelmi eseményekre, majd részletesen tárgyalja az `56-os magyar emigráció kialakulását. 

A könyvben a szerző lenyűgöző módon tárja fel Mindszenty József hercegprímás tanításait, hűségét, vállalásait, letartóztatásának körülményeit, megkínzását, perének politikai hátterét, valamint boldoggá- és szentté avatásának kívánalmát, annak folyamatát. Fontos része a könyvnek az a fényképalbum, amely az elmúlt 30 év szilánkjait mutatja be a tekintetben, hogy a Felvidéken miként őrizték és őrzik 1956 emlékét, értékeit.

_________________________

A 2005. október 2-án, Bakán alakult Pázmaneum Polgári Társulás céljai között ott szerepel az alapvető emberi értékek és a nemzeti identitás megerősítésének igénye, a keresztény erkölcs szellemében. A konzervatív társulás számos kulturális és vallási rendezvényt tudhat már maga mögött, amelyeket Dunaszerdahelyen, illetve Felvidék-szerte szerveztek. 

Ezt már olvasta?

Címkék: Pázmaneum
Cookies