Back to top

Már digitálisan is elérhetők a Slovenčina inak interaktív feladatsorai

Publikálva: 2022, február 17 - 10:20
Fokozatosan közlik az online térben a Slovenčina inak interaktív feladatsorait. A digitális taneszköz a magyar alapiskolás tanulók szlováknyelv-oktatását segíti. A szaktanárokból álló munkacsoportok jelenleg az alsó tagozatos, illetve az ötödikes tanulók részére készítették el az ingyenes és tankönyvfüggetlen segédeszközöket.
Már digitálisan is elérhetők a Slovenčina inak interaktív feladatsorai

„A Slovenčina inak digitális segédeszköz a magyar alapiskolákban folyó szlováknyelv-oktatás minőségének javítása érdekében született meg. Az interaktív feladatsorok a kommunikációs készség fejlesztését irányozzák elő. Célunk, hogy a diákok merjenek szlovákul beszélni” – tájékoztatta a Felvidék.ma portált Gajdács Mónika, a nemzetiségi oktatásért és az élethosszig tartó tanulásért felelős főigazgatóság igazgatója.

Hozzátette, a projekt anyagi feltételeinek megteremtését a szakminisztérium támogatta. A munkálatok még Filip Mónika egykori államtitkár hathatós támogatásával és irányításával kezdődtek.

Mint Gajdács Mónika elmondta: a szlováknyelv-oktatás segítésére számos megbízható könyv jelent meg az utóbbi időszakban, azonban segédeszközökből hiány van. Ebből a megfontolásból kezdte a szakminisztérium a munkacsoportok létrehozását a segédeszköz összeállításához.

Az oktatásügyi minisztérium még 2020-ban szólította meg a tanárokat és a szervezeteket. A jelentkező szakemberek hamarosan munkacsoportokat alkottak, s megkezdődött az egyes évfolyamok számára a feladatsorok megalkotása és feldolgozása.  Az alsó tagozaton Keresztesi Ildikó irányítása mellett állították össze az anyagot, a felső tagozaton Varga Zsuzsa volt a csapat vezetője. A munkálatokban tevékenyen részt vett Szőköl István metodikus, egyetemi oktató.

A segédeszköz elkészítését teljes egészében a főigazgatóság finanszírozta az oktatási miniszter támogatásával. Ezzel kapcsolatban a főigazgató elmondta: a minisztérium pozitívan állt a kezdeményezéshez.

A Slovenčina inak részét képezik különféle játékos foglalkozások, az adott korcsoporthoz illeszkedő feladatok. A digitalizált segédeszköz könnyedén elérhető bárki számára.

„A kidolgozott segédanyag  az alsó tagozaton nem tankönyvfüggő, a pedagógus az oktatás folyamatának bármely szakaszában tudja használni a feladatsort” – emelte ki a főigazgató.

A segédeszközt az Állami Pedagógiai Intézet véleményezte, s elbírálása alapján ajánlott segédeszköznek minősül, az összeállított anyag használható a közoktatásban.

Keresztesi Ildikó a megkeresésünkre elmondta: az alsó tagozat első két osztályában főleg a szókincsfejlesztésre összpontosítottak, a 3. és 4. osztályok esetében a kommunikáció került a középpontba. Mint hozzátette: igyekeztek az életből vett hétköznapi példákat felhasználni a feladatsorokban.

„A tanítási órák során páros, illetve csoportmunkák alkalmazásával biztosítunk sok lehetőséget a tanulók hangos megnyilvánulására, mégpedig játékos feladatok, párbeszédek, jelenetek formájában, de akár a „klasszikus“ feladatok megoldása során is. Azáltal, hogy nem önállóan dolgoznak, hanem hangosan beszélnek a társukhoz, egy-egy tanulóra egy-egy tanítási óra alatt sokkal több aktív perc jut, mint a frontális oktatás során” – magyarázta Keresztesi Ildikó.

A felső tagozaton jelenleg az ötödik évfolyam számára áll rendelkezésre a segédeszköz. Ez már  a tankönyv menetéhez illeszkedik. A segédeszköz tartalmaz didaktikai játékokat, értő hallgatást fejlesztő feladatokat és hanganyagokat, helyesírást fejlesztő feladatokat, tollbamondás-gyűjteményt és interaktív feladatokat. A szaktanárok részére egy módszertani útmutató is rendelkezésre áll.

Az interaktív segédeszköz hamarosan elérhető lesz a szakminisztérium által működtetett VIKI oktatási portálon, a 30 részes, több száz oldalas segédeszközcsomag részekre bontva a slovenčinaINAK közösségi oldalán is megtalálható, valamint az alábbi linken ITT.

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Ezt már olvasta?

Címkék: oktatásügy
Cookies