Back to top

Május végéig lehet a gyerekeket beíratni az óvodába

Publikálva: 2018, május 15 - 18:51
Május 2-án megkezdődtek a beíratások a város óvodáiba. Az óvodai beíratás a 3 és 6 év közötti gyermekeket érinti.

A beíratáskor a gyermek törvényes képviselője felvételi kérelmet nyújt be a kiválasztott óvodába, a kérelem letölthető a város honlapjáról. Ehhez a kérelemhez csatolni kell a gyermek egészségi állapotáról szóló igazolást is. A 2017/18-as tanévben Dunaszerdahely 9 óvodáját 810 gyermek látogatja, ebből 273 óvodás lesz tanköteles. Az azonban nem biztos, hogy szeptembertől mindannyian iskolába lépnek, mert lehetnek olyan gyermekek, akiknek a pedagógiai-pszichológiai központ halasztást javasol.

Az óvodai férőhelyek száma ennek a függvénye. A szülők egy óvodát jelölhetnek meg, ahova szeretnék beíratni gyermeküket. Abban az esetben ha ott nincs hely, más városi óvodába irányítják a szülőt. A városi köznevelési intézményekben túljelentkezés esetén előnyben részesítik az 5. életévüket betöltő gyerekeket és azokat, akik halasztást kapnak az iskolalátogatás alól. A gyermek felvételéről az óvoda igazgatónője dönt, aki a határozatot a szülőknek június 30-ig küldi ki.

Dunaszerdahelyen 9 városi fenntartású óvoda van, amelyek telt házzal működnek:

Barátság téri óvoda: Az óvodában 6 osztály működik, 4 magyar és két szlovák tanítási nyelvű. Az intézmény nevelési programja a Mesevár címet viseli. A nevelési intézmény családias és szeretetteljes légkört biztosít. Az óvodapedagógusok segítik, hogy a gyerekek könnyen alkalmazkodni tudjanak az új környezethez. Az óvoda játékok széles választékát kínálja, valamint sokrétű sportfoglalkozásokkal próbálja kielégíteni a legkisebbek mozgásigényét. Az intézmény szorosan együttműködik a szülőkkel, közös rendezvényeket szerveznek.

Benedek Elek óvoda: Az óvodában 3 osztály működik, mindhárom magyar tanítási nyelvű. Az intézmény programja a Kis művészek Csodaországban címet viseli. A gyerekek képességeit, készségeit és kompetenciáit a játékok, mesék és a művészetek által fejlesztik. Prioritást kap a népmese, azon belül Benedek Elek szellemiségének ápolása. A pedagógusok az oktató-nevelő munkába beépítik a Montessori pedagógia alapelveit. Kiemelt hangsúlyt fektetnek a szociális készségek fejlesztésére, valamint a kommunikatív kompetenciák javítására az anyanyelven és az államnyelven is. Az iskolaköteles gyerekek részére igény szerint iskolafelkészítő programokat szervez az óvoda.

Tel.:031/552 23 63, 0918/607 367

Halpiac téri óvoda: az óvoda programja a Margaréta címet viseli. Az intézmény oktató-nevelő munkája bemutatja a néphagyományokat, valamint teret ad a kézműves tevékenységeknek is. Az intézmény a legkisebbek számára érzelemgazdag és biztonságérzetet adó környezetet biztosít. A gyerekeket önállóságra nevelik, segítik a gyermek személyiségfejlődését, valamint az egyéni képességeik kibontakoztatását egy olyan környezetben, ahol a gyermeket szeretet, tisztelet és megbecsülés övezi.

Tel.: 0918/607 361 email:msrybnytrh [at] azet.sk

Komenský utcai óvoda: Az intézményben három csoportban magyar, egy csoportban pedig szlovák nyelven folyik a nevelő-oktató tevékenység. Az óvodai nevelési program a Gyermeksziget nevet kapta. Az intézmény az egészséges légkör kialakítása érdekében nagy hangsúlyt fektet az óvoda környezetének ápolására, az intézmény felszereltségének a javítására és a környezettudatos nevelésre. Számos szakkör működik az óvodában: rajz, ügyes kezek, szlovák nyelv és sportkör. Az óvodások 4 éves kortól úszótanfolyamon is részt vehetnek.  

Október utcai óvoda: az óvoda három osztályos magyar tannyelvű. Az intézmény nevelési programja az Égig érő fa címet viseli. Az intézményben biztosítják az óvodások sokoldalú és harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakozását. Nagy hangsúlyt fektetnek az anyanyelv ápolására, a népszokások megismertetésére, a megfelelő mozgáskultúra kialakítására, a jeles napok megünneplésére és az iskolára való felkészítésre. A gyerekek bekapcsolódhatnak sport, rajz, kézműves, valamint angol nyelvű szakkörökbe.

Rózsaligeti óvoda: az intézményben egy szlovák és két magyar tanítási nyelvű osztály működik. Az óvónők változatos tevékenységek során biztosítják a gyerekek sokoldalú képességfejlesztését. Az ovisok tánc, sport, ügyes kezek szakköröket és játékos angol nyelvoktatást látogathatnak. A szlovák nyelv elsajátítása ugyancsak játékos formában történik. Az intézmény szorosan együttműködik a pedagógiai-pszichológiai tanácsadóval és logopédussal is. Az óvodát családias légkör, szeretetteljes és élménygazdag légkör jellemzi.

Széchenyi utcai óvoda: A gyerekek oktatása és nevelése az óvoda oktató és nevelési programja szerint történik, amelynek a címe Játékos békák. A program célja, hogy a gyerekek játszva szerezzenek ismereteket, tapasztalatokat, fejlesszék képességeiket és kommunikációs készségeiket. Az óvodában szakkörök vannak: angol oktatás, pilates torna és úszásoktatás. Az óvoda felújított udvara és a különféle játékok lehetővé teszik a gyerekek biztonságos és szabad mozgását.

SZNF téri óvoda: az óvoda 4 magyar és két szlovák tanítási nyelvű osztállyal működik. Az intézmény művelődési programja a Meseerdő nevet viseli. Az óvoda szeretetteljes és érzelem-gazdag légkört biztosít. A pedagógiai munka a gyerekek iránti szereteten és bizalmon alapszik. A gyerekeket mesékkel, versekkel, tánccal és képzőművészettel nevelik a kultúrára. Kialakítják az óvodások könyvhöz, anyanyelvhez és a természethez való pozitív viszonyát. A gyerekeket felkészítik az iskolára, különféle szakköröket is tartanak, mint például sport és ügyes kezek.

Jesenský utcai óvoda:  Az intézmény szlovák tanítási nyelvű. Az óvodában a nevelés a szereteten és a bizalmon alapszik. Az óvónők a gyerekek egyéni igényeit veszik figyelembe. Játékos formában nevelik őket a kultúra és a hagyományok tiszteletére, valamint az egészségmegőrzés és az egészséges táplálkozás alapjaira. Az óvodások színház-és koncertélményben is részesülnek. Szakköröket is látogathatnak, például angol nyelvoktatást és táncszakkört. Az óvoda több rendezvényre a szülőket is várja.

Forrás: dunstreda.sk

Ezt már olvasta?

Cookies