Jelenlegi hely

A magyar alapiskolák díjazott pedagógusai

Ezt már olvasta?

Publikálva: 2020, október 7 - 08:46 | Oktatás
A kialakult helyzet miatt 2020-ban szokatlan módon köszönték meg városunk pedagógusainak munkájukat. A város vezetése, a gyerekek és a szülők nevében mi is köszönjük, hogy munkájukkal a lehető legtöbbet teszik a jövőért.
A magyar alapiskolák díjazott pedagógusai

A magyar tannyelvű alapiskolák kitüntetett pedagógusai:

 

Szabó Gyula Alapiskola

Mgr. Belkovics Judit

Az iskolapszichológus az elmúlt 10 évben a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottként tevékenykedik a Szabó Gyula Alapiskolában. Egyéni és csoportos foglalkozásokon dolgozik a tanulókkal. A tanulók, a pedagógusok és a szülők azonnal számíthatnak szakmai segítségére, tanácsot kérhetnek tőle. Pedagógiai szolgáltatást nyújt a tanári munka hatékonyabbá tételéért. Tevékenysége nagyban hozzájárul az iskola pedagógiai-szakmai munkájának eredményességéhez.

 

Mgr. Ivicze Klára

2009-től tagja a Szabó Gyula AI tantestületének, angol, magyar és szlovák nyelvet tanít. Különböző szakköröket vezet, ugyanakkor az intézmény könyvtárosa is. A tehetséges tanulókat angol, illetve magyar nyelvi versenyekre készíti fel, amelyeken már országos szintű eredményeket is elértek. A magyar hagyományőrző nap és a rovásírás-vetélkedő egyik szervezője, diákjai pedig ezeken a rendezvényeken is rendszerint kimagaslóan teljesítenek. A tanítási órákon igyekszik kellemes légkört kialakítani, és a legfontosabbnak a tanulók nyelvi készségeinek fejlesztését tartja.

 

Mgr. Lakatos Mónika

A gyerekek körében rendkívül közkedvelt alsó tagozatos tanítónő 2014-től dolgozik a Szabó Gyula Alapiskolában. Munkájában a pozitív gondolkodás kialakítására, valamint az örömre és a szeretetre nevelésre helyezi a hangsúlyt - többek között meseterápia segítségével. Rendszeres résztvevője az erdei iskolának, ahol elsősorban a szabadidős tevékenységek szervezésében jeleskedik.

 

PaedDr. Csölle Terézia

1976-tól dolgozott a Szabó Gyula Alapiskolában , 1991 és 2014 között az iskola igazgatónője volt. 2019-ben vonult nyugdíjba. Pedagógiai tevékenységéért 2017-ben az iskolaügyi miniszter kezéből vehette át a legnagyobb állami elismerést, az oktatás terén végzett odaadó munkájáért.

 

Vámbéry Ármin Alapiskola

Mgr. Muzslay Éva

A Vámbéry Ármin alapiskola 8. C osztályának osztályfőnöke. Pedagógusi pályafutását is itt kezdte 2009-ben, magyar nyelv, irodalom, valamint német nyelv tanár. Lelkiismeretes, szigorú és megbecsült osztályfőnök, diákjai szemében is. Sikeresen készíti fel diákjait különböző versenyekre magyar és német nyelvből, akik aztán eredményesen szerepelnek megyei versenyeken is.

 

Mgr. Tükör Diana

2012-től nevelőnőként kezdett dolgozni a Vámbéry Ármin alapiskolában. Két ével későbbtől folyamatosan ostályfőnökként tevékenykedik az iskola alsó tagozatán. Lelkiismeretesen és odaadással végzi hivatását és aktív résztvevője az iskolán kívüli tevékenységeknek is.

 

Varga Annamária

2009-től a Vámbéry Ármin Alapiskola klubjának nevelőnője. Rendszeresen bekapcsolódik az iskola által szervezett szabadidős programokba. Sokéves pedagógiai tapasztalata és humánus hozzáállása a diákokhoz tükröződik az oktatási-nevelési folyamatban.

 

Gáspár Mária

Gáspár Mária 1982-től tanított a Vámbéry Ármin alapiskolában, 2002-től az igazgatóhelyettesi feladatokat is elvállalta. Az elmúlt évtizedek alatt több száz sikeres diákot oktatott fizikára és kémiára, akik napjainkban ismert és elismert szakemberekké váltak. Diákjai évről-évre fantasztikus eredményeket produkáltak a járási és a kerületi olimpiákon, versenyeken. Gáspár Mária nyugalmazott pedagógus minden erejével egy gyermekközpontú, humánus légkörű iskola fenntartásán dolgozott.

 

Kodály Zoltán Alapiskola

Ibolya Olivér

Ibolya Olivér matematika-fizika szakos tanár 1999-től a Kodály Zoltán Alapiskola igazgatója. Igazgatóként az évek során sikerült barátságos légkört, családias hangulatot teremtenie az iskolában.

Szabadidejében is szívén viseli a magyarság, a magyar oktatás helyzetét, amelynek jobbá tételén nap mint nap tevékenykedik, úgy is, mint a Rákóczi Szövetség helyi szervezetének elnöke, amely tisztséget 2003-tól tölti be. Jelentős társadalmi tevékenységet folytat a Kondé Miklós Polgári Társulás elnökeként is. Társszervezője volt - többek között - a Dunaszerdahelyi KI MIT TUD?-nak, a Márton-napi Vigalomnak, a Tarka Lepke Bábfesztiválnak és a Felvidékről Kitelepítettek Emlékműsorának.

 

Bíró Kornélia

Bíró Kornélia 1993-tól a dunaszerdahelyi Kodály Zoltán Alapiskola tanára. Felelősségteljesen dolgozik az oktatásügyben már 41 éve. Sok éven keresztül aktívan bekapcsolódott a járási német nyelvi olimpia szervezésébe, amiért 2010-ben a nagyszombati Kerületi Oktatási Hivataltól „Köszönő levelet“ kapott. Lelkes diákjai kiemelkedően teljesítenek a német nyelvi olimpián. 2014-ben megkapta az Év Pedagógusa Díjat.

 

Művészeti Alapiskola

PaedDr. Kollár Katalin, DiS.art.

2000-től a Művészeti Alapiskola zeneelmélet, szólóének és képzőművészet szakos tanára. 2014-től az iskola igazgatói posztját tölti be. A Dunaszerdahelyi Zenei Napok főszervezője, a Szent György Kórus karnagya, az Opera Trio, a Four Art Singers énekese. Vallja, hogy személyes példamutatással, a muzsikálás örömének megélésével és azzal, hogy megteremtsük a művészi élmények befogadásának lehetőségeit, formálhatjuk leginkább a jövő generációit.

 

Madocsai Kardos Klaudia

2009-től a Művészeti Alapiskola drámatagozatának vezetője. Az évek folyamán több diákja kimagasló eredményeket ért el vers- és prózamondó versenyeken, valamint az Új Hullám színjátszó csoportja szép eredményeket ért el az utóbbi években a Duna Menti Tavaszon. Pályája során mindig is fontosnak tartotta a tehetséggondozást, éppen ezért már az óvodás korosztály számára is lehetőséget és alkalmat biztosít a bennük rejlő kreativitás kibontakoztatására.