Back to top

Ma Szent György vértanúhoz megyünk, aki szószólónk az Égben

Publikálva: 2020, április 24 - 07:48
A kassaiak tavaly boldogan élték meg, hogy az Apostoli Szentszék jóváhagyta Kelet-Szlovákia metropoliszának a kérelmét, hogy Árpád-házi Szent Erzsébet városuk mennyei pátrónusa lehessen. Úgy érzem, mi dunaszerdahelyiek is büszkék vagyunk arra, hogy Szent György nemcsak plébániánknak, hanem városunknak is fő védőszentje.
Ma Szent György vértanúhoz megyünk, aki szószólónk az Égben

A mai ünnepi szentmisében, amelyet még mindig a hívők seregének a részvétele nélkül fogunk megtartani, mi lelkiatyák hálát akarunk adni azért, hogy Dunaszerdahely Város a harmadik évezredben is a védőszentjének tekinti Szent György vértanút.

Igaz, hogy még érvényben vannak az óvintézkedések a koronavírus-fertőzés terjedése miatt és nagyon fájdalmasan éljük meg, hogy az idén elmaradnak a Szent György mennyei születésnapjához kapcsolódó városi rendezvények, szebbnél szebb programok és vidám találkozók, de ugyanakkor ki fogjuk fejezni benső ragaszkodásunkat a nagy vértanú szenthez, akit őseink a tizennegyedik század óta nagy tisztelettel vettek körül, mert biztosak voltak abban, hogy a jóban és balsorsban, örömeikben és fájdalmaikban, békés időkben és harcos küzdelmeikben megvédelmezi a plébánia és a város minden lakóját. Mi ugyanilyen bizonyossággal éljük meg, hogy a mai nehéz időkben is mellénk áll és közbenjár értünk Istennél. A szentmisében így fogunk hozzá könyörögni: 

„Dicsőséges Szent György lovag és vértanú! 

Templomunk, plébániánk és városunk nagy védőszentje! Te, egész életedben a rászorulókat védelmezted, imádkozz értünk, hozzád hasonlóan szentháromságos hittel ragaszkodjunk az egy igaz Istenhez – a Mennyei Atyához. aki nemcsak evilági létre hívott minket, hanem Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása által utat nyitott nekünk az örök boldogságba. 

Ismerjük nagy érdemeidet, áldozatos küzdelmeidet és a szenvedéseidet sem feledve bizalommal fordulunk hozzád, hogy maradj mellettünk. Ezekben a napokban mi, dunaszerdahelyiek is megtapasztaljuk, hogy olyan veszélyek fenyegetnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet még nem találunk, rád akarunk tekinteni és meg akarjuk csodálni azt, hogy te mindig tudatában voltál annak, hogy életed minden napja a gondviselő Istennek a kezében van.

Rád bízzuk családjainkat ugyanúgy, ahogyan azt eleink századokon át nagy bizalommal megtették. Kérd Istent, hogy a mai nehéz időben is ajándékozzon meg minket hűséges elöljárókkal, igaz tanítókkal, áldozatkész lelki vezetőkkel és hősies orvosokkal, akik megtalálják a mi testi és lelki épségünket  fenyegető járványok ellenszerét.

Itt Európában már az Árpád-korban is élt a te tiszteleted és mi is tudatosítjuk, hogy közbenjáró imád a napjainkban is megvéd minket a mindenkori »sárkányok« alattomos tetteitől.  Imádkozz értünk keresztényekért és minden jóakaratú emberért, hogy a mai időkben is meg tudjunk szabadulni a gonosz lelkülettől és a gyűlölködés minden démoni formájától. 

Állj mellénk közbenjárásoddal a mindennapi harcainkban és küzdelmeinkben, hogy útját álljuk a szeretetlenség minden vírusának és itt, Dunaszerdahelyen Isten Országának a békéjét és a szeretetét tudjuk építeni. Ámen”. 

Szakál László plébános 

Ezt már olvasta?

Cookies