Back to top

Középpontban a Kondék

Publikálva: 2022, november 5 - 16:34
Az ősi Pókateleki Kondé család történetébe engedett bepillantást az a helytörténeti kiállítás és konferencia, amelynek középpontjában az éppen 680 esztendeje (Duna)Szerdahelyen megjelent família évszázados története állt, s amelyet november 4-én rendeztek meg a Csallóközi Múzeumban.
Középpontban a Kondék

A családtörténeti tárlat, amint Nagy Iván múzeumigazgató elmondta, éppen csak bepillantani enged, vagy méginkább: felkelteni hivatott az érdeklődést az ősi pókatelekiek iránt, akik a régió történéseinek meghatározói voltak az évszázadok során. 

Maga a konferencia négy, különböző megközelítésű tartalommal igyekezett rávilágítani a Kondék történelmi jelentőségére.

Nagy Iván múzeumigazgató a Kondé családnév nyomába eredt, s fejtegetésében névtanilag igyekezett körüljárni a máig legrejtélyesebb kérdést, miszerint miért vette fel az 1400-as évek derekán az addig Fekete családnevet viselő família a Kondé nevet. Nem állást akart foglalni Nagy Iván a kérdésben, hanem a lehetséges tények figyelembevételével próbált megvilágítani néhány valóban fontos felvetést, névtani körülményt.

Csiba Balázs, a pozsonyi Comenius Egyetem oktatója, levéltáros korának egyik híres személyiségét, a 15. században élt Kondé Mihálynak, Pozsony megye alispánjának az életét, pontosabban a levéltári forrásokból moziakszerűen összeillesztett személyt és tevékenységét igyekezett feltárni a hallgatóság előtt.  

Nyáry István, a Csallóközi Múzeum munkatársa a családfa 18–20. századi vonalát mutatta be aprólékos gondossággal, elmenve a mai leszármazottakig.

Nagy Attila helytörténész pedig Pókateleki Kondé István sírjának a történetét elevenítette fel régi fotók segítségével, illetve az exhumálás és az újratemetés történetét illusztrálta, valamint idézett az 1774–1811 között templomatya Kondé István számadásából, amelyből megerősítést nyer, hogy a Szent György-templom mai kinézetét (oltárait, padjait stb.) éppen neki köszönhetjük.

Az izgalmas előadások bővített változatai nyomtatott formában is megjelennek majd a decemberi Múzeumi Híradóban.

(ya)

Ezt már olvasta?

Cookies