Back to top

Kétnyelvű óvodai beíratási űrlapok magyarlakta településeinknek

Publikálva: 2019, április 29 - 10:52
A Pro Civis polgári társulás az iskolai beíratási nyomtatványok után újabb kétnyelvű űrlapcsomagot küldött magyarlakta településeinkre, ezúttal az óvodai beíratások és ügyvitel megkönnyítése érdekében.
Kétnyelvű óvodai beíratási űrlapok magyarlakta településeinknek

Óvodai beíratási iratcsomaguk óvodai beíratási kérdőívet, beíratási adatlapot, beíratási kérvényt tartalmaz, de nyilvántartólapot, beszoktatási adatlapot, különböző kiegészítő nyomtatványokat is, melyek megkönnyítik az érintett szülők és óvodapedagógusok munkavégzését.

"Közös érdekünk, hogy magyar nevelési nyelvű óvodáinkban meghonosítsuk és természetessé tegyük anyanyelvünk, a magyar nyelv használatát a hivatali ügyvitelben is. Közösségünket erősítjük azzal, ha tudatosan élünk nyelvi jogainkkal. S ha ezt már az óvodában elkezdjük, anyanyelvű iskoláink presztízsét is javítjuk. Ezt a tudatos építkezést szeretnénk szolgálni, munkánkkal ösztönözni és elősegíteni" - olvasható a Pro Civis sajtóközleményében. 

Köztudomású, hogy azokon a településeken, ahol a nem szlovák nemzetiségű lakosok számaránya eléri a 20 százalékot, a hivatalos ügyvitel nyelve a szlovák mellett az érintett kisebbség anyanyelve is, melynek használatát a helyi önkormányzatnak törvényi kötelessége lehetővé tenni.

"Mivel magyar nevelési nyelvű óvodáink döntő többsége önkormányzati fenntartású, a magyar nyelv használata a hivatali ügyvitelben az intézményeken kívül az önkormányzati testületek és a községi/városi hivatalok kötelessége is, amennyiben nem akarnak a „mulasztásos törvénysértés” hibájába esni. A kétnyelvű ügyvitel tehát amellett, hogy elemi érdekünk, kötelességünk is. S nem csupán a községi fenntartású intézményeinkben."

Ezt már olvasta?

Címkék: Pro Civis