Back to top

Így mehetnek iskolába – a feltételek

Publikálva: 2020, május 26 - 08:46
Miután a kormány és az oktatási minisztérium engedélyezte, illetve a városvezetés is döntött az iskolák megnyitásáról, felgyorsult az újraindítás szervezése. De milyen feltételeknek kell teljesülnie az iskolában, s mit kell betartaniuk az újra iskolapadba kerülő gyerekeknek? Példaként a Vámbéry alapiskola közleményét mutatjuk, amelyhez hasonló a többi alapiskola által is közzétett anyag.
Így mehetnek iskolába – a feltételek

Az oktatási minisztérium lehetővé teszi az iskolák és a napközi otthonok kinyitását 2020. június 1-től. Az alábbiakban néhány fontos információt osztunk meg Önökkel az újraindulásról, az iskolaügyi minisztérium által e héten jóváhagyott „Az oktatás szervezése és feltételei az alapiskolákban a 2019/2020-as tanév végéig” c. útmutató alapján (a teljes dokumentum megtekinthető a minisztérium oldalán).

 • Az iskola megnyitásáról (vagy az ellenkezőjéről), és az oktatás feltételeiről, az iskola igazgatójával történő egyeztetés után az intézmény fenntartója dönt.
 • A szülő szabadon eldöntheti, hogy elengedi-e az iskolába a tanulót vagy sem. Ezt a szándékát jeleznie kell az osztályfőnöknek.
 • Akik az iskolalátogatás mellett döntenek, csak betegség miatt maradjanak otthon.
 • Az iskolába érkezés első napján a tanuló leadja a szülő által aláírt, a gyermeke fertőzésmentességét bizonyító becsületbeli nyilatkozatot. (1. sz. melléklet). Ha bármilyen oknál fogva három napnál többet hiányzik a tanuló, újra ki kell tölteni.
 • Amennyiben a gyermeknél COVID-19 re utaló tünetek vagy beigazolódott fertőzés merül fel, a szülő azonnal köteles ezt jelenteni az osztályfőnöknek és az iskola igazgatójának.
 • Amennyiben tanulónál a nap folyamán az iskolában mutatkoznak a COVID-19 tünetei, a szülő azonnal értesítve lesz, és a tanuló a szülő érkezéséig el lesz különítve.
 • Reggelente az iskola 7:15-kor nyitja kapuit (főbejárat, hátsó bejárat és oldalsó bejárat) és 16:15-ig lesz nyitva, mivel 9 óra engedélyezett az épület nyitvatartására.
 • A szülő a diákot csak az iskola bejáratáig kísérheti, az iskola épületébe nem léphet be!
 • A belépéskor a tanulók fertőtlenítik kezeiket és érintésmentes lázmérővel az osztályfőnök megméri a testhőmérsékletüket. Amennyiben ez eltér a normálistól a tanuló nem vehet részt a tanítási órákon, a szülő köteles lesz az iskolából, elvinni gyermekét.
 • A tanulónál legyen 2 db szájmaszk (az egyiket a szekrénybe elhelyezheti tartalékként) és minden nap egy csomag egyszer használatos zsebkendő.
 • A tanítás 8:00-kor kezdődik, az 1–4. évfolyam számára napi 4 tanítási óra, az 5. évfolyam számára napi 5 tanítási óra lesz megtartva.
 • Az osztályban és az iskola udvarán nem kötelező a szájmaszk használata. Az osztályon kívül, az iskola épületében viszont igen.
 • Az egyes csoportokban max. 20 diák lehet. Ez esetenként nem a már eddig meglévő osztályokat kell, hogy jelentse.  Szükség szerint lehetőség van kisebb létszámú csoportok (osztályok) összevonására az egyes évfolyamokon belül.
 • A tanulás menetét és tartalmát részben módosítjuk. Szükség szerint az oktatásban olyan pedagógusok is részt vehetnek, akik eddig nem tanítottak az adott osztályban.
 • Ideiglenes órarend lesz érvényben 2020. június 30-ig. A tanítási órákon elsősorban az egyes tantárgyak törzsanyagával, ismétlésével és elmélyítésével fogunk foglalkozni. Az órákon tervezett oktatás folyik, az online tanítás során átvett tananyag gyakorlása. Feleltetés, dolgozatírás nem lesz.
 • Ha az időjárás engedi, a tanulók minden nap min. egy tanítási órát az iskolaudvaron fognak tölteni.
 • A megszokott módon az 1-4. évfolyam részére a napközi üzemelni fog. A délelőtti oktatás során kialakult csoportok (osztályok) a napköziben is együtt maradnak, nem lesznek feltöltve további tanulókkal. A napközi 16:15 óráig üzemel.
 • Mivel a kialakult helyzet és az oktatás – nem kötelező diákrészvétel mellett történő – újraindítása további terheket ró a pedagógusokra, az otthon maradott tanulók számára a távoktatás jellege is változik az 1-5.évfolyamokban. Az iskolában elvégzett feladatokat az otthon maradt tanulók a nap folyamán később kapják meg.
 • Az ebédeltetés a fent említett dokumentumban található útmutató alapján lesz biztosítva kis létszámú csoportokban.

Ezt már olvasta?

Címkék: oktatás
Cookies