Back to top

Hasznos tudnivalók telekvásárlás és építkezés előtt

Publikálva: 2022, szeptember 22 - 07:47
A Dunaszerdahelyi Városi Hivatal, Területrendezési, építési és közlekedési alosztálya felhívja a lakosság figyelmét a területrendezésre vonatkozó információkhoz való ingyenes hozzáférés lehetőségére.
Hasznos tudnivalók telekvásárlás és építkezés előtt

Dunaszerdahely Város Dunaszerdahely, Sikabony és Ollétejed kataszterében elterülő telkekkel kapcsolatosan területrendezési információkat nyújt.

Javasoljuk, hogy a területrendezési információkat még az ingatlan vásárlása, illetve a tervdokumentációs munkálatok megkezdése előtt kérjék ki, mivel az építmény elhelyezése, a terület célszerű használata vagy az építmény használati céljának módosítása csak a hatályos területrendezési dokumentációval, azaz a város területrendezési tervével összhangban lehetséges. Területrendezési információk további felhasználási célokra is kiadásra kerülhetnek úgy, mint a tulajdonjogi viszonyok rendezése, pénzintézetek általi felhasználás, a terület mezőgazdasági földterületből való kiemelésére irányuló eljárás.

A terülterendezési információk tartalmazzák a város területrendezési terve alapján az adott érintett terület célszerű használatának feltételeire, a terület célszerű használatának módjára (beleértve a nem megfelelő használati módot), a terület használatának intezitására, a beépített terület maximális kiterjedésére, az építmény szintjeire, a tömegindexre, a zöldövezet minimális kiterjedésére, a tervezet műszaki és közúti hálózatra vonatkozó szabályokat. Tehát, hogy a tervezett építkezés az adott területen megvalósítható/kivitelezhető-e.

A területrendezési információk a kiadás napjától számított egy évig, illetve a város területrendezési terve módosításának és kiegészítésének elfogadásáig érvényes.

A tervdokummentációs munkálatok megkezdése előtt az alapvető kötelező érvényű információk kikérése nagy segítséget jelent az indítványozónak és tervezőnek is abban, hogy a kidolgozott javaslat vagy befektetési szándék összhangban legyen a város hatályos területrendezési tervével. Abban az esetben, ha a városi hivatal (területrendezési, építési és közlekedési alosztály) részére benyújtott javaslat vagy a tervdokumentáció nincs összhangban a város hatályos területrendezési tervével, akkor a hivatal felszólítja az indítványozót Dunaszerdahely Város hatályos területrendezési tervében meghatározott szabályok betartására és a beadvány visszaküldésre kerül.

Dunaszerdahely Város hatályos területrendezési terve a nyilvánosság számára a város honlapján https://dunstreda.sk/uzemny-plan-mesta-0 vagy személyesen ügyfélfogadási időben https://dunstreda.sk/kontakty hozzáférhető.

Ezt már olvasta?

Cookies