Back to top

Hájos Zoltán polgármester: „Az elmúlt négy év alatt a képviselő-testület munkáját a korrektség, az együttműködési készség jellemezte”

Publikálva: 2022, szeptember 27 - 19:14
Utoljára ülésezett a 2018–2022-es választási ciklus városi képviselő-testülete. Az ülés végén Hájos Zoltán polgármester tartotta meg összegző beszámolóját Dunaszerdahely Város Önkormányzatának 2018–2022 közötti tevékenységről. Az alábbiakban az elhangzott beszámolót közöljük, teljes terjedelmében.
Hájos Zoltán polgármester: „Az elmúlt négy év alatt a képviselő-testület munkáját a korrektség, az együttműködési készség jellemezte”

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Városi Képviselők! Tisztelt Főellenőr Úr! Tisztelt Hivatalvezető Asszony! Tisztelt Főosztályvezetők! Tisztelt Igazgató Asszonyok, Igazgató Urak! Kedves jelenlévők!

Végéhez közeledik a VIII., az önkormányzatokra vonatkozó választási időszak, amikor is számvetést kell végeznünk az elmúlt négy év elvégzett munkájáról. Megelégedéssel elmondhatom, hogy amit lehetett, és ami munkát el kellett végezni, azt az önkormányzat és az önkormányzat által működtetett szervezetek és a városi tulajdonú társaságok elvégezték.

A 2018–2022 közötti négyéves időszakot, az összefogás, az együttgondolkodás, az együttműködés jellemezte, hiszen olyan időszakot kellett közösen lemenedzselni, amelyet se jómagunk, sem elődeinknek nem kellett átélniük, nem beszélve arról, hogy lakosaink érdekében számos intézkedést kellett foganatosítani és polgárainkkal elfogadtatni. A koronavírus-járvány próbára tette a városi hivatal és az önkormányzati fenntartású szervezeteink és a városi tulajdonú társaságaink munkatársait, akik a legjobb tudásuk szerint oldották meg azokat a sok esetben ellentmondásos és gyakran óráról órára megváltoztatott utasításokat, amelyeket a központi állami szervek adtak ki. 

Ismételten szeretném megköszönni, mind a városi képviselőknek, mind a városi hivatal minden munkatársának, az önkormányzati óvodák, iskolák, a művészeti alapiskola, a városi szabadidőközpont alkalmazottainak, a szociális szolgáltató központ, a városi idősek otthona minden munkatársának, valamint a városi cégek dolgozóinak, hogy Dunaszerdahely területén együtt, vállvetve tudtunk úrrá lenni a koronavírus-járványon abban az időszakban, amelyben nem mindig tudtuk naprakészen, milyen központi intézkedés is volt éppen abban a pillanatban érvényben. 

Köszönetemet szeretném kifejezni városunk minden polgárának is, hogy egy-két esetet leszámítva nagyon fegyelmezettek voltak és felelősségteljesen viselkedtek a lakosok élete és egészsége érdekében kiadott utasítások betartásában. Sajnos azt is meg kell említenem, hogy a mi közösségünk is meggyengült, hiszen több olyan személy maradt alul a koronavírussal való csatában, akik közösségünk életében meghatározók voltak.

Az elmúlt négy év alatt a képviselő-testület munkáját a korrektség, az együttműködési készség jellemezte, ezért is születhetett meg 668 képviselő-testületi határozat, valamint 114 városi általános, kötelező érvényű új rendelet, vagy rendeli módosítás. A Városi Tanács és a Városi Képviselő-testület a négy év alatt 33-szor ülésezett, voltak tervezett és soron kívüli ülések is. A soron kívüli ülésre vagy azért került sor, mert a Városi Képviselő-testület európai uniós projekt beadásáról szavazott, vagy a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos halaszthatatlan határozatokat kellett jóváhagynia. Egy alkalommal a Városi Képviselő-testület elektronikus módon voksolt, amikoris a központi intézkedések nem tették lehetővé a jelenléti szavazást.

A városi képviselők és a polgármester együttműködése kapcsán olyan projektek lettek elindítva, illetve befejezve, amelyeknek városunk életének modernizációjában nagy volt a szerepük. 

Ilyen projekt volt az iskolakonyhák központosítása. A négy év alatt megvalósult a Jilemnický utcai Alapiskolában a 2. központi iskolakonyha és az Október utcai óvodában az óvodai központi iskolakonyha. A közbeszerzési eljárás lefolytatása után két elektromos meghajtású autóbusz lesz forgalomba helyezve, amely biztosítani fogja városunk minden polgárának az ingyenes városi közlekedést. Végrehajtási folyamatba került a föld alatti szeméttároló konténerek beszerzése és beépítése 12 helyen városunk területén, amely magával hozza a szeméttárolók környékén a tisztaságot, a guberálók tevékenységének ellehetetlenítését, valamint a szeméttárolók kiürítési költségeinek a csökkentését. 

Örülök annak, hogy együttműködésünk eredményeként modernizálhattuk a Szabó Gyula Alapiskola és a Jilemnicky utcai Alapiskola udvarán a sportpályákat, valamint a Városi Szabadidőparkban és az Újfalu lakótelepen a sportpályákat, ezzel is ösztönözve a fiatalokat és a felnőtteket a sportolásra. Ugyanúgy fontos mérföldkő volt a Csallóközi Vásárok megrendezése terén az új Vásártér kialakítása, amely kulturált helyszínt biztosított a vásárba érkezőknek, s amelyet az előző héten láthattunk és megtapasztalhattunk. 

A kerékpárutak területén is fejlődés tapasztalható: bővült a kerékpárutak hossza is a Jesenský és a Pozsonyi úton, s most van közbeszerzés alatt a Czibók utcai kerékpárút, és két újabb kerékpártároló kihelyezése: az egyik a vasútállomással szemben, a másik a termálfürdőné lesz elhelyezve. Emellett engedélyeztetési folyamatban van a Pódafai úti és Florida Villaparki kerékpárút terve is. 

A városi tulajdonú Thermalpark DS Rt. nagyon jó gazdálkodásának köszönhetően ebben az évben 70 000,- Eurót tudtunk bekapcsolni a városi költségvetésbe, és hőszigetelni tudtuk a Széchenyi utcai Óvoda épületét. A Gastro DS kft. tevékenységének bővítéseként kedvezményes áron tudjuk nyugdíjasaink részére biztosítani a munkanapokon a meleg ebédet. 

A Municipal Real Estate Dunajská Streda Kft. munkatársai minden évben valami újjal rukkolnak elő a városunk zöldítése terén, most a Fő utcára lettek kihelyezve konténeres díszfák, mivel ezen az utcán nagyon sok vezeték fut a járdák alatt… Emellett az elmúlt négy év alatt 550 kisfa lett a város területén kiültetve. 

A Perfects Rt. is egy sor változást eszközölt a városi média terén, új formában kerül kiadásra a Dunaszerdahelyi Hírnök, a DSTV is újszerűen jelenik meg, valamint szélesebb körben tudósít a dunaszerdahelyi.sk hírportál is. 

Az előbb említett Thermalpark DS Rt. is minden évben felújít valamit a fürdőn belül, illetve bővíti szolgáltatásait – ez teszi termálfürdőnket évről évre versenyképesebbé. 

A Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ igazgatónőjének és munkatársainak is szeretném megköszönni az elmúlt évek odaadó munkáját, hiszen a lezárás időszakában sem állt meg a központban a munka. 
Kihasználták a járvány miatti bezárások időszakát is, és egy sor felújítást és átszervezést hajtottak végre, hogy megújult formában és tartalommal tudja az intézmény szolgálni a szerdahelyieket és a városunka érkezőket.

A Városi Nyugdíjasotthon vezetősége nagy felelősséget mutatott a koronavírus-járvány idején az otthonban lakók életének és egészségének megőrzése terén. A Szociális Szolgáltató Központ munkatársai is mindent megtettek azért, hogy a bölcsődés gyermekeknek biztosítani tudják az ottlétet a megszorítások időszakában is, összhangban a vonatkozó előírások betartása mellett, valamint biztosították a nyugdíjasaink részére a kedvezményes meleg ebédet. 

Az önkormányzat fenntartása alatt álló óvodák, alapiskolák, a művészeti alapiskola, a városi szabadidőközpont pedagógusai is nagy kreativitásról tettek tanúbizonyságot a koronavirus-járvány időszakában, amikoris a gyermekek távoktatását kellett megszervezniük. Külön köszönet illeti meg őket. 

Szeretném kiemelni a városi rendőrök munkáját is, akik számos közrend fenntartási ügyben jártak el, valamint a koronavírus-járvány időszakában is fokozott jelenlétet biztosítottak a központi utasítások betartatása terén.

Köszönetet szeretnék mondani a főellenőr úrnak az együttműködéséért, hiszen számos lefolytatott ellenőrzése révén és az elfogadott intézkedések következményként jelentős mértékben hozzájárult az önkormányzat sikeres működéséhez. 

Szeretnék köszönetet mondani az alpolgármestereknek, A. Szabó Lászlónak és Karaffa Attilának, akik segítették munkámat a négy év alatt, és minden városi képviselőknek az együttműködésükért, a felelősségteljes hozzáállásukért, főleg amikor a koronavírus-járvány idején volt szükséges intézkedéseket hozni, illetve támogatták a városi hivatal munkatársait a képviselő-testület határozatainak végrehajtása terén. Ez nagy bátorságra és elhivatottságra utal, hogy a képviselők a polgárok érdekeit tartották szem előtt, s nem a saját politikai érdekeik szerint hoztak döntéseket.

Köszönetemet szeretném kifejezni a városi hivatal minden egyes munkatársának, Bubniak Júliának, a városi hivatal hivatalvezetőjének, a főosztályok vezetőinek, Molnár Tímeának, a Közoktatási, Szociális, Sport és Kulturális Főosztály vezetőjének, Márkus Orsolyának, az Építészeti Főosztály vezetőjének, Pápay Zoltánnak, a Pénzügyi és Vagyon-nyilvántartási Főosztály vezetőjének, Dömény Lubosnak, a Műszaki és Beruházási Főosztály vezetőjének, Kürthy Évának, az Óvodai Szolgáltató Központ vezetőjének, Herdics Imrének, a Közös Építészeti Hivatal vezetőjének és Csiba Tibornak, a Városi Rendőrség parancsnokának.

Végezetül, de nem utolsósorban, szeretnék köszönetet mondani a városi hivatal minden egyes munkatársának, akik a mostani választási időszakban segítették a városi képviselő-testület és az én munkámat, amikor írásos anyagokat készítettek a szakbizottságok, a városi tanács és a képviselő-testület üléseire, az egyes határozatok elfogadása után pedig részt vetek a képviselő-testület által hozott határozatok sikeres végrehajtásában.
 
Engedjék meg, hogy külön megköszönjem azoknak a városi képviselőknek a munkáját, akik befejezik a képviselői munkájukat, hiszen nem jelöltették magukat a soron következő helyhatósági választásokon, így Antal Ágota és Sándor Klára képviselő asszonyoknak. 

Antal Ágota képviselőnő 24 éven keresztül vett részt az önkormányzat munkájában, Sándor Klára képviselőnő pedig egy választási ciklusban járult hozzá a munkájával városunk fejlesztéséhez. 

A többi képviselők között vannak, akik függetlenként, vannak, akik a Szövetség politikai párt színeiben mérettetik meg majd magukat. Mindegyikőjüknek sok sikert kívánok a választásokhoz!
 

Ezt már olvasta?

Cookies