Back to top

Felhívás a városi költségvetésből 2021-ben sikerrel pályázók számára

Publikálva: 2022, január 3 - 07:19
Dunaszerdahely város felhívja a „Közhasznú szolgáltatások, általános közhasznú célok és közhasznú célok támogatása 2021” program keretében sikeres pályázók figyelmét, hogy a 2021-es év végéig esedékes elszámolási kötelezettség decemberben megvalósított projektek esetében 2022. január 15. Alább olvashatók a részletek.
Felhívás a városi költségvetésből 2021-ben sikerrel pályázók számára

Pályázatok a város költségvetéséből – elszámolási kötelezettségek

Tisztelt Pályázó!

Felhívjuk figyelmét, hogy a Dunaszerdahely Város költségvetéséből a „Közhasznú szolgáltatások, általános közhasznú célok és közhasznú célok támogatása 2021” program keretében sikeres pályázatok elszámolását 30 nappal a projekt befejezését követően, illetve a december 15-ei (ill. későbbi) határidejű projekteknél legkésőbb január 15-ig szükséges benyújtani a Város felé.

  • Elszámolás benyújtása: a projekt befejezését követően 30 napon belül

A támogatásban részesülő köteles a felhasznált támogatásról és a kötelező társfinanszírozásról elszámolást benyújtani a Város részére, az erre a célra a Város honlapján közzétett formanyomtatványon, a projekt megvalósítását követő 30 napon belül. A postai bélyegzőn szereplő dátum, ill. személyes benyújtás esetén az iktató bélyegzőn szereplő dátum a mérvadó.

  • December 15-ei és későbbi határidő esetén

Abban az esetben, ha a rendezvény/projekt december 15-e után kerül megvalósításra, akkor a támogatásban részesülő az elszámolást legkésőbb 2022. január 15-ig köteles benyújtani.

  • Elszámolási határidő meghosszabbításának kérése

Indokolt esetben a támogatásban részesülő kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását, ha azt a Várostól a határidő lejárta előtt 15 nappal kérelmezi.

  • A támogatás el nem költött része

A támogatásban részesülő a támogatás fel nem használt részét haladéktalanul, de legkésőbb az elszámolási határidő lejártáig köteles visszafizetni a város számlájára. Ezzel egyidejűleg köteles értesítést küldeni az illetékes osztálynak a fel nem használt pénzeszközök visszafizetéséről.

  • A szerződésben foglaltaktól eltérő célra használt támogatás esetén

Abban az esetben, ha a támogatásban részesülő a támogatás szerződés szerinti felhasználási kötelezettségét megszegi, a nyújtott támogatást a Város írásbeli felszólításának kézbesítésétől számított 15 napon belül köteles a Város számlájára visszaküldeni.

  • Amennyiben nem nyújtja be az elszámolást

Az a támogatásban részesülő, aki a támogatás elszámolását nem nyújtja be, a támogatás teljes összegét a támogatás visszaküldésére vonatkozó felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles a város számlájára visszautalni. Ha a támogatásban részesülő a támogatás felhasználását rendesen nem számolja el, a következő naptári évben nem részesülhet támogatásban.

  • Hiányos elszámolás

Abban az esetben, ha a támogatásban részesülő a merített támogatás egyes részeit a megfelelő könyvelési bizonylatokkal nem támasztja alá, akkor az elszámolás részére hiánypótlás miatt visszaküldésre kerül. A támogatásban részesülő köteles a hiányzó bizonylatokat a visszaküldéstől 15 napon belül pótolni.

  • Elszámolási feltételek megsértése

A szerződésben meghatározott támogatás felhasználási feltételeinek megszegése pénzügyi fegyelem megsértésének minősül. A pénzügyi fegyelem megsértésére, ideértve a szankciókat is, külön szabályozás vonatkozik (2004. évi 523. sz. törvény a közigazgatás költségvetési szabályairól, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről és későbbi módosításai).

A projekt elszámolására használandó formanyomtatványt itt találja:

www.dunstreda.sk → Polgár → Formanyomtatványok → Támogatások a város költségvetéséből (LINK)

(Csatolmányban az Elszámolás útmutató és az Elszámolási adatlap).

Az elszámolást papír formában (nem elektronikusan) kérjük benyújtani.

Ezt már olvasta?

Címkék: pályázat, dotácia